Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Druhé, upravené vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
226 stran : ilustrace, 1 mapa, 1 plán ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-2818-9 (brožováno)
Norsko-český slovník
Obsahuje bibliografii na straně 177
Český a norský text
001419426
Předmluva ? novému vydání---7 // Mluvnické výrazy použité v učebnici---9 // Základy norské výslovnosti---11 // LEKSJON i: MARTIN REISER TIL NORGE---I5 // Text I Gramatika: Slovosled, osobní zájmena, časování sloves, členy v norštiné (člen neurčitý) | Cvičení I Slovíčka // LEKSJON 2: HJEMME---23 // Tekst I Grammatikk: Způsobová (modálni) slovesa, záporná částice ikke, člen určitý | Ovelser | Closer I Tilleggstekst: Pá gata // LEKSJON 3: PÁ VEI TIL BERGEN---33 // Tekst I Grammatikk: Minulý čas slabých sloves, osobní zájmena - pokračování | Ovelser | Closer I Tilleggstekst: I banken // LEKSJON 4: HUSET VART---45 // Tekst I Grammatikk: Množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád, výrazy mnoho/málo | 0velser | Closer | Tilleggstekst: Vár leilighet // LEKSJON 5: PÁ BES0K---57 // Tekst I Grammatikk: Minulý čas silných sloves, minulý čas způsobových sloves, přídavné jméno v přívlastku před podstatným jménem | Ovelser | Closer | Tilleggstekst: Turistkart // LEKSJON 6: KL/ER OG SKO---67 // Tekst I Grammatikk: Nepravidelné tvary množného čísla, rozkazovací způsob, ukazovací zájmena, tázací zájmeno hvilken, zájmeno man, předložka v otázce \ Ovelser | Closer | Tilleggstekst: Hva koster det? // LEKSJON 7: MANDAG MORGEN---79 // Tekst I Grammatikk: Udání času, předložky místa, repetisjon | Closer | Tilleggstekst: Hjelp! // LEKSJON 8: TRANSPORTMIDLER---91 // Tekst
I Grammatikk: Příčestí minulé trpné, předpřítomný čas, zájmena neurčitá, zájmeno egen I 0velser | Closer | Tilleggstekst: Orientering i byen - Bergen // OBSAH // LEKSJON 9: FRILUFTSLIV---IO? // Tekst I Grammatikk: Budoucí čas (opakování časů, časové předložky) | Ovelser | Closer | Tilleggstekst: De ni fjellreglene // LEKSJON 10: MITT LAND TSJEKKIA (MARTINS OPPGAVe)---II7 // Tekst I Grammatikk: Krátké odpovědi, stupňování přídavných jmen, příslovce | Ovelser | Closer I Tilleggstekst: Praha // LEKSJON li: NORSK JUL---127 // Tekst I Grammatikk: Vedlejší věty, složená slova | 0velser | Closer | Tilleggstekst: Norské tradisjoner og folkediktning // LEKSJON 12: MATLAGING---I37 // Tekst I Grammatikk: Rod trpný | Ovelser | Closer | Tilleggstekst: Matoppskrifter // LEKSJON 13: LILLEHAMMER---I45 // Tekst I Grammatikk: Řadové číslovky, slova končící v infinitivu na -s, slovesa tenke, tro, synes | Ovelser | Closer | Tilleggstekst: Menneskekroppen // LEKSJON 14: OSLO---I57 // Tekst I Grammatikk: Příčestí (přítomné a minulé), předminulý čas, souslednost časů | Ovelser | Closer I Tilleggstekst: Hvilke aviser leser du? // LEKSJON 13: DEN NORSKÉ NASJONALDAGEN---I67 // Tekst I Grammatikk: Formální podmět det. vytýkání větných členů, zkracování vedlejších vět infinitivní vazbou: for á, uten á, podmiňovací způsob | 0velser | Closer | Tilleggstekster: Norges historie, Sprák i Norge. Store nordmenn // Mapa Norska---175
// Doporučená literatura---177 // Klíč ke cvičením---179 // Tabulka silných sloves--195 // Norsko-český abecední slovník---197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC