Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Praha : Knižní klub : Pragma, [1993]
203 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85634-25-2 (vázáno)
angličtina
001419514
OBSAH // Místo předmluvy // Co vám může dát tato kniha // Myslete „velkoryse“... 17 // Objevte zázračnou sílu svého myšlení...18 // Jednotlivé klíče ? vašemu úspěchu...19 // Kapitola 1 // Věřte na úspěch a budete mít úspěch // Víra hory přenáší...21 // Věřte ve vítězství a dosáhnete ho...22 // Věřte, že jste lepší...23 // Učiňte pro sebe sílu víry nepostradatelnou...24 // Naučte se zacházet se svými pozitivními myšlenkami...26 // Rozvíjení síly víry...27 // Váš osobní vzdělávací program...27 // Vaše perfektní laboratoř...28 // Tři důležité rady...29 // Kapitola 2 // Překonejte nemoc selhání, zvanou „hledání výmluv“ // Staňte se imunní proti nemoci slabochů...31 // „Nejsem zcela zdráv“...32 // „Nemocné srdce“ mladého muže...32 // „Mladý ventil“ nemocného muže...33 // Choroba není překážka...33 // Čtyři prostředky proti „hledání výmluv“ o zdraví...34 // „Člověk musí být chytrý, aby měl úspěch!“...34 // Důležitá je duševní čilost...35 // Vědění není rozhodující...36 // ...ale vědění může znamenat moc...37 // Tři jednoduché cesty ? léčení „hledání výmluv“ o rozumu...38 // „Nemá to smysl, jsem příliš starý (nebo mladý)!“...38 // Půl století produktivity...39 // Jak se stal bankovní úředník duchovním // a burzovní makléř univerzitním profesorem...40 // Problém jednoho třiadvacetiletého...41 // Tři léčebné
prostředky proti „hledání výmluv“ o stáří...42 // „Můj případ je jiný, já přitahuji neštěstí!“...42 // Úspěch nemá nic společného se štěstím...42 // Překonejte „hledání výmluv“ o štěstí dvěma kroky...43 // 9 // Kapitola 3 // Vybudujte si sebedůvěru a zbavte se všech strachů // Strach je něco velmi skutečného...44 // Aktivita léčí strach...45 // Překonejte svůj strach...46 // Vaše „paměťová banka“... 47 // Deponujte do své „paměťové banky" jen pozitivní myšlenky ... 48 // Vybírejte ze své „paměťové banky" jen pozitivní myšlenky...48 // Nepříjemnosti nejsou žádané...50 // Všichni jsme si podobni...51 // Vyvážená perspektiva...52 // Ukažte své porozumění...52 // Nejednejte nikdy proti svému svědomí...53 // Nezasaďte do svého svědomí rakovinový nádor...55 // Konejte i vy správné věci...55 // Sedejte si dopředu...56 // Hledejte stále kontakt pohledů...56 // Choďte o pětadvacet procent rychleji...57 // Mluvte bez zábran...57 // Zářivě se usmívejte...58 // Osvojte si pět užitečných doporučení ? chování...59 // Kapitola 4 // Jak docílíte velkorysého a velkého myšlení // Velikost našeho myšlení určuje velikost našich výkonů...60 // Sebeponižování...60 // Poznejte svou skutečnou velikost...61 // Působení slova...61 // Vytvořte si pozitivní představivost...62 // Negativní a pozitivní obrazy...62 // Čtyři cesty ? slovnímu bohatství velkorysého
myšlení...64 // Snažte se vidět všechny možnosti, ne pouze současný stav...64 // Trénink zvyšování hodnot...68 // Harryho upřímný aktivní zájem...69 // Čím se vyznačuje dobrý řečník?...70 // Co zapříčiňuje neshody?...71 // John dostal nejmenší kancelář a ztroskotal...71 // Tři cvičení proti malichernému myšlení...72 // Test: Malicherné nebo velkorysé myšlení...72 // Vždy se vyplatí myslet velkoryse!...73 // Kapitola 5 // Jak dosáhnete tvořivého myšlení // Nejen umělci mohou myslet tvořivě...75 // Věřte tomu, že je něco proveditelné...75 // ...a váš rozum najde cesty...76 // 10 // Jistý mladík pochopil: Nic není nemožné! . . // Kde je vůle, tam je i cesta!... // Myslete pokrokově... // Vaše cesta je nejlepší!... // V ledu nic neroste... // Tři cesty proti tradičně zaujatému myšlení . . // Absolutní dokonalost je nedostižná . . . . // „Týdenní program vylepšování"... // Vždy existují cesty - rozum vám je ukáže . . // Zkušenost bankovního úředníka... // Práce navíc přináší vždy užitek... // Důležité je správně naslouchat... // Manažer, který hledal „pomoc" ... // Vaše uši jsou vstupní ventily... // Dotazy a naslouchání posilují vaši tvořivost // Nechte se stimulovat... // Účetní, který prodával nemovitosti . . . // Nechte se duševně povzbudit... // Nápady musejí být rozvíjeny... // ...a formulovány... // Soubor cest ? tvořivému myšlení ... // Kapitola
6 // Jste tím, co si o sobě myslíte // Vaše myšlení určuje vaše chování... ¦ // Výrazný zevnějšek vám pomáhá ve výrazném myšlení . . // David - osamělý skaut... // Váš zevnějšek hovoří - k vám i ? ostatním... // Využijte finančně toho, že zaplatíte dvojnásobek ... // „Vytvořím nejvelkolepější stavbu světa"... // Postoj ? práci... // Jak vás vidí okolí... // Jak byste se rozhodli?... // I poslíčci mohou být užiteční... // Touha napodobovat ... // Probuďte nadšení... // Dodejte si pocit, že jste nejlepší... // Dodejte si odvahy... // Vaše osobní „reklamní heslo"... // Nejdůležitější body ve zkratce... // Kapitola 7 // Zvolte si správné okolí a cestujte životem v první třídě // Člověk je produktem svého životního prostředí ... Vaše budoucí životní prostředí určuje, čím budete . . . // Potlačená fantazie a negativní propaganda... // Skupina, která se úplně vzdala... // 77 // 78 // 78 // 79 // 79 // 80 80 81 82 // 83 // 84 // 85 85 // 85 // 86 86 86 88 88 89 89 // 91 // 92 // 92 // 93 // 94 // 94 // 95 // 95 // 96 // 97 // 98 // 98 // 99 // 100 100 101 // 103 // 103 // 104 104 // 11 // Skupina, která se vzdala částečně . . . . // Skupina, která se nikdy nevzdá . . . . // Nic není nemožné... // „Negátoři“... // Změňte své životní prostředí, je-li to třeba . Ignorujte negativně smýšlející lidi . . . . // Najděte si správné rádce... // Práce a volný
čas ... // Peteruv a Paulův víkend... // Nesklouzněte do vyjetých kolejí . . . . // Dávejte pozor na své společenské okolí . . // Myšlenkový jed „drby"... // Jezděte první třídou... // Nechte se svým okolím dovést ? úspěchu . // Kapitola 8 // Záleží na správném postoji // Čteme každodenně myšlenky ostatních... // Abych mohl aktivizovat druhé, musím nejprve zaktivizoval sebe // Nadšení může být velmi výnosné... // Dobývejte se hlouběji... // Naplňte životem vše, co děláte... // Rozšiřujte dobré zprávy... // Dobré zprávy urychlují dobré výsledky... // Zásadou je, brát ostatní vážně... // Nikdo není bezvýznamný... // Dejte ostatním pocit, že jsou důležití... // Když pokládáte za významné druhé... // ...vidíte i svůj vlastní význam... // Projevte své vděčné uznání... // Oslovujte lidi jejich jmény... // Chvála je dobrá investice... // Záležitost s květinami... // Nezanedbávejte svou rodinu... // „Především sloužit“ je důležitý postoj... // Snaživý pumpař... // Dávejte víc, než je očekáváno... // Nejdůležitější postoje ve zkratce... // 105 // 105 // 105 // 106 // 107 // 108 108 // 109 // 110 111 111 112 // 113 // 114 // 115 // 116 // 117 // 118 // 119 // 120 121 122 123 // 123 // 124 124 // 124 // 125 // 125 // 126 127 // 127 // 128 // 129 // 130 // Kapitola 9 // Posuzujte správně ostatní lidi // Základní pravidlo úspěchu...131 // „Faktor laskavosti“...131
// Plán Lyndona B. Johnsona...132 // Přátelství se nedá koupit...I33 // Chopte se iniciativy...I34 // Šest pravidel ? povzbuzení vaší iniciativy...I35 // 12 // Žádný člověk není dokonalý...135 // Všímejte si u lidí ve vašem okolí chvályhodných vlastností ... 136 // Případ úspěšného pojišťovacího agenta...137 // Případ správného...138 // ...a chybného myšlení...139 // Zdvořilost nic nestojí...140 // Přijde na to, jak věci pozorujeme...140 // Shrnutí principů, o nichž byla řeč...141 // Kapitola 10 // Udělejte z aktivity svůj zvyk // Uskutečněte své nápady...142 // ...tím, že budete jednat...142 // Proč se George neoženil...143 // Proč bydlí Jim v novém domě...144 // Chris by se rád osamostatnil, ale...146 // Nečekejte na dokonalé podmínky...146 // Samotné nápady nestačí...147 // Každé akci musí předcházet jiná akce...148 // Pobízejte svůj rozum...149 // Magické slovíčko úspěchu „teď*...150 // Nemluvte, když už je pozdě...150 // Jak se Hans pro samé přípravy vůbec nedostal ? věci...151 // „Jsem právě teď ve správném rozpoložení“...152 // Síla iniciativy...152 // Bojujte za svou věc...153 // Angažujte se dobrovolně...154 // Zvykněte si být aktivní...154 // Kapitola 11 // Jak změníte porážku ve vítězství // Nepoddá vejte se porážkám...156 , // Jak vedou nezdary ? úspěchu...157 // Využijte své porážky...159 // Nemocný herec a slepý duchovní...160 // Analyzujte
své chyby...161 // Cenné neúspěchy...161 // Nevymlouvejte se na „smůlu“...162 // Vytrvalost a radost z experimentování tvoří dobrou symbiózu . . . 163 // „Existuje cesta!“...164 // Vytvořte si odstup a začněte znova...165 // Všechno má své dobré stránky...166 // Pět pomocných ukazatelů...167 // Kapitola 12 // Stanovte si cíle, které podporují váš růst // Důležité je, kam se chcete dostat...168 // 13 // Plánujte pro budoucnost... // Váš osobní desetiletý plán... // Psí bouda pro Peanut... // Usilujte o cíl... // Proměňte svá přání v činy... // Podlehněte svému nejtajnějšímu přání . . // Nikdy není pozdě... // Soustřeďte svůj pohled na vytčený cíl . . // (Vymyšlený) příběh Toma a Jacka . . . // Důležitý poznatek... // Jak mohou vytčené cíle prodloužit váš život // Princip nejblížší míle... // Třicetidenní průvodce vašimi pokroky . . // Také oklikou se lze dostat ? cíli ... // Investujte... // ...do svého vzdělání... // ...a do „vyvolávače nápadů“... // Koncept pro podporu vašeho růstu . . . // Kapitola 13 // Naučte se myslet jako vůdčí osobnost // Čtyři principy přinášející úspěch... // První princip: Vžijte se do lidí, kteří jsou pro vás důležití // Nezdar nákupčí... // Dívejte se očima druhých... // „Báječná“ věc... // „To druhé“ stanovisko je třeba správné... // Druhý princip: Buďte lidští... // Johnova „lidská“ filozofie...
// Bobova „čtyřstupňová formulace“... // Řešte všechno lidským přístupem... // Důstojnost každého člověka je nedotknutelná . . . // Třetí princip: Myslete pokrokově... // Případ tří zástupců... // Jak nová učitelka zvládla chaos... // Člověk se orientuje podle vedení... // Žádaný je progresivní myslitel... // Čtvrtý princip: Raďte se sami se sebou... // Udělejte si čas pro nerušené přemýšlení... // Zázračná síla plánovité samoty... // Osvoboďte se od vnějších vlivů... // Shrnutí vůdčích principů... // Epilog // Jak zapojíte magickou sílu velkorysého myšlení // Myslete velkoryse... // ...když se vás malomyslní pokoušejí stáhnout dolů // 14 // ...když cítíte, že ztrácíte síly...201 // ...když to vypadá, že neshody jsou nevyhnutelné...202 // ...když se cítíte poraženi...202 // ...když vaše láska polevuje...202 // ...když cítíte, že pracovně přešlapujete na místě...202 // Buďte ve svém myšlení vždy velkorysí!...203 // 15
(OCoLC)39597948
cnb000082242

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC