Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vydání druhé
Hradec Králové : Sindlar, 2012
148 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 31 cm

ISBN 978-80-254-2445-2 (vázáno)
Terminologický slovník
1000 výtisků
Obsahuje bibliografie
001419539
Slovo autora a poděkování...7 // Recenzní posudky...8 // Předmluva...9 // 1. Úvod...10 // 1.1. Cíl publikované práce...10 // 1.2. Připravovaná ediční řada ...10 // 1.3. Globální vazby...14 // 2. Vývoj fluviální geomorfologie jako vědního oboru...17 // 2.1. Fluviální geomorfologie ve světové literatuře...17 // 2.2. Fluviální geomorfologie v České republice...21 // 3. Výběr klíčových principů dynamiky říčních systémů ze světové literatury...22 // 4. Současný stav vodních toků v České republice // a vazba na požadavky Evropského společenství...27 // 4.1. Historický a současný stav vodních toků na území České republiky z hlediska hydromorfologie...27 // 4.2. Vazba na rámcové směrnice Evropského společenství...37 // 5. Typologie geomorfologických procesů vývoje koryt a niv vodních toků...38 // 5.1. Diskuze hlavního přínosu navržené typologie...38 // 5.2. Definice základních pojmů použitých pro typologii...42 // 5.2.1. Průtoky a vodnost toků...42 // 5.2.2. Dynamická rovnováha korytotovorných procesů...44 // 5.2.3. Morfologické parametry koryt...45 // 5.3. Základní zdroje informací využité pro tvorbu a kalibraci typologie...46 //
5.4. Popis korytotvorných procesů...50 // 5.4.1. Oblast erozních procesů...52 // 5.4.1.1. DE (deep erosion) - hloubková eroze...52 // 5.4.2. Oblast transportních procesů...55 // 5.4.2.1. BR (braided) - divočení soustavy vinoucích se koryt...56 // 5.4.2.2. GSB (gravel sand branching) - větvení štěrkonosného, // nebo písčitého vinoucího se koryta...60 // 5.4.2.3. AB (anastomotic branching) - anastomózní větvení vinoucích se // až meandrujících koryt...64 // 5.4.3. Oblast akumulačních procesů...68 // 5.4.3.1. MD (meander) - plně vyvinuté meandrování...68 // 5.4.3.2. DL (delta) - větvení toku v deltě...72 // 5.4.4. Oblast erozně-akumulačních procesů...76 // 5.4.4.1. AE (accelerated erosion) - akcelerovaná eroze...77 // 5.4.4.2. Subtypy AE (incompleted development) - nedokončeného vývoje // akcelerované eroze do stavu dynamické rovnováhy...77 // GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY VÝVOJE VODNÍCH TOKŮ ČÁST I. TYPOLOGIE KORYTOTVORNÝCH PROCESŮ MILOSLAV ŠINDLAR A KOL., 2012 // 5.5. Souhrnné tabulky typologie geomorfologických procesů vývoje // koryt a niv vodních toků...80 // 5.6. Datové zdroje a podklady pro geomorfologickou analýzu...82 // 5.7. Pracovní postup pro geomorfologickou analýzu...82 // 5.7.1. Rozdělení vodního toku na charakteristické geomorfologické úseky...82 // 5.7.2. Určení základních typů korytotvorných procesů...83 // 5.7.3. Určení indexových podtypů korytotvorných procesů...84 // 6. Závěr...88
// 7. Použitá literatura...90 // 7.1. Přehled citované a použité literatury...90 // 7.2. Použité vlastní studie a projekty...97 // 8. Soupis příloh...106 // 8.1. Základní graf...107 // 8.2. Tabulka základních charakteristik a redukčních koeficientů vinutí v GMF typech...108 // 8.3. Charakteristické příčné profily a půdorysy údolními dny // s jedním dominantním typem korytotvorných procesů...110 // 8.4. Fotodokumentace GMF typů...112 // 8.5. Fotodokumentace příkladů aplikace GMF typů korytotvorných // procesů v úpravách a revitalizacích vodních toků, Česká republika...120 // 8.5.1. Revitalizace Kněhyně, Česká republika...121 // 8.5.2. Revitalizace městského náhonu v Chrudimi, Česká republika...122 // 8.5.3. Poldr Žichlínek - revitalizace Moravské Sázavy a Lukovského // potoka, Česká republika ...124 // 8.5.4. Revitalizace Lubenského potoka, Česká republika...126 // 8.5.5. Revitalizace vodních toků v České republice - příklady // biotechnických stabilizačních prvků...127 // 8.5.6. Přírodě blízké úpravy vodních toků, USA, Montana...128 // 8.5.7. Revitalizace vodních toků, USA, Kalifornie...129 // 8.5.8. Revitalizace Prkenný důl, vodní nádrž a rybí přechod, Česká republika...130 // 8.5.9. Revitalizace Valdického potoka, Chrudimky a Moravy // v národní přírodní rezervaci Vrapač, Česká republika ...131 // 8.5.10. Revitalizace ramen Labe v Kladrubech nad Labem, Česká republika...132 /
8.5.11. Náhradní geomorfologické typy pro přírodě blízké // protipovodňové úpravy v zastavěných územích...134 // 8.6. Vodní tok Morávka, Česká republika - příklad monitorované lokality...136 // 8.7. Vodní toky s GMF analýzou v České republice к datu publikace...138 // 8.8. Výsledky statistické analýzy lokalit GMF typů...139 // 8.9. Slovník pojmů
(OCoLC)837501012
cnb001811061

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC