Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Bibliografie
Jubilejní sborník
Biografie
Vydání první
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015
657 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-760-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
001419653
Předmluva | Radek Lipovskí, Aleš Zářický 7 // KosmdesátinAm Lumíra Dokoupila | Eduard Maur 11 // Metamorfózy skrze pana profesora Dokoupila | Ludmila Nesládková 21 // Práce se studenty mé vždycky těšila | Rozhovor Martina Jemelky s prof. Lumírem Dokoupilem (červen 2015) 27 // Populační vývoj ostravské a hornoslezské průmyslové oblasti na konci 19. a počátku 20. století 47 // Prameny a metodické problémy studia populace v 19. století 49 // Vývoj lidnatosti hornoslezské průmyslové oblasti do první svétové války 55 // Demograficky vývoj ostravské průmyslové oblasti v období její geneze a počátečního vývoje 113 // Demografický vývoj ostravské průmyslové oblasti pŕed první světovou válkou (Mikroanalýza) 247 // Populační vývoj ostravské průmyslové oblasti v 19. století (do roku 1879) 315 // Důsledky hladových let v polovině 19. století pro vývoj populace Těšínských Beskyd 317 // Zmény v demografickém vývoji Moravské Ostravy za průmyslové revoluce 333 // Příspěvky k demografickému vývoji Vítkovic v letech 1820-1879 377 // Počátky industrializace ostravské průmyslové oblasti a její vliv na demografický vývoj 389 // Vývoj obyvatelstva ostravské průmyslové oblasti při jejím vzniku a v počátcích jejího rozvoje 409 // Problémy studia demografického vývoje zázemí ostravské průmyslové oblasti v etapě geneze a počátečního rozvoje 421 // Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869 433 //
Demografická revoluce - predpoklad a důsledek stárnutí populace v ostravském průmyslovém regionu za průmyslové revoluce 531 // Důsledky industrializace pro vývoj společenské struktury východní části ostravské průmyslové oblasti 537 // Populační vývoj širších teritoriálních celků 547 // Vývoj přirozené mény obyvatelstva severní a severovýchodní Moravy v protostatistickém období 549 // Vývoj úmrtnosti populace severní a severovýchodní Moravy v protostatistickém obdobi 587 // Úmrtnost kojenců a mladších dětí v Českých zemích na sklonku feudalismu 595 // Charakteristické rysy vývoje úrtnosti obyvatelstva Českých zemí v 19. století 607 // Bibliografie prací prof. PhDr. Lumíra Dokoupila, CSc. za léta 1958-2014 - Jana Indrová 615 // Seznam citované literatury 627 // Seznam použitých zkratek 637 // Rejstřík jmenný 639 // Rejstřík místní 641 // Summary 651 // Zusamenfassung 655

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC