Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Druhé, přepracované vydání
Praha : Mladá fronta, 2015
287 stran : barevné ilustrace ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-3742-6 (brožováno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografii na stranách 287 a rejstřík
001419840
Obsah // Předmluva (Edgar Faber) ... 13 // 1 Principy vyšetření krevního obrazu (Jarmila Juranová) ...15 // 1.1 Červené krvinky (erytrocyty)...16 // 1.2 Bílé krvinky (leukocyty) ...17 // 1.3 Krevní destičky (trombocyty) ...17 // 1.4 Principy počítání krevních částic na hematologických // analyzátorech ...17 // 2 Příčiny falešných výsledků krevního obrazu // (Jarmila Juráňová)...22 // 2.1 Normoblasty ...23 // 2.2 Erytrocyty rezistentní na lýzu ...23 // 3 // 4 // 5 // 2.3 Pseudotrombocytopenie...24 // 2.4 Aglutinace erytrocytu ...25 // 2.5 Aglutinace neutrofilü ...26 // 2.6 Jiné možné příčiny falešných výsledku krevního obrazu .26 // Jak správně mikroskopovat (Jarmila Juráňová) ...31 // 3.1 Postup při hodnocení manuálního diferenciálního rozpočtu.32 // 3.2 Hodnocení nátěru periferní krve...32 // 3.3 Postup při hodnocení myelogramu (aspirátu kostní dřeně)..34 // 3.4 Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně ...34 // Barvení mikroskopických preparátů používaná v hematologii // (Jarmila Juráňová)...37 // 4.1 Hodnocení krevních nátěrů obarvených panopticky...38 // 4.2 Zdroje chyb při obarvení nátěru periferní krve či kostní dřeně ... 38 // 4.3 Retikulocyty...38 // 4.4 Průkaz železa (Perlsova reakce) ...39 // 4.5 Průkaz alkalické fosfatázy leukocytů... 40 // 4.6 Průkaz myeloperoxidázy (peroxidázová reakce, MPOX, POX) .. 40 // 4.7 Barvení Sudanovou černí ? - průkaz lipidů ...
40 // 4.8 Průkaz naftol AS-D chloracetát esterázy (NACE, CAE) ...41 // 4.9 Průkaz nespecifických esterázs blokádou fluoridem sodným ...41 // 4.10 PAS reakce (Periodic Acid-Schiff, reakce kyseliny jodisté // se Schiffovým činidlem) - průkaz glykogenu ...41 // 4.11 Průkaz kyselé fosfatázy s rezistencí na kyselinu L-vinnou // (TRAP - tartrát-rezistentní kyselá fosfatáza, kyselá fosfatáza rezistentní ? přítomnosti kyseliny vinné) ...42 // Popis jednotlivých druhů normálních buněk v periferní krvi a kostní dřeni (Jarmila Juráňová, Edgar Faber)...43 // 5.1 Hemopoéza...43 // 5.2 Pluripotentní kmenové buňky...44 // 8 // 5-3 Progenitorové kmenové buňky ... 45 // 5-4 Myelopoéza... ... // 5.5 Lymfopoéza ...53 // Vyšetřovací metody hemostázy (Jana Zuchnická) 56 // 6.1 Odběr vzorku... ”’5? // 6.2 Zpracování vzorku ... 57 // 6.3 Skladování vzorků plazmy ... 57 // 6.4 Dělení testů hemostázy podle principů stanovení ... 57 // 6.5 Přístroje používané pro vyšetření hemostázy... ra // 6.6 Globální testy ...  // 6.7 Skupinové testy... ?2 // 6.8 Specifické testy ... 64 // 6.9 Diagnostika von Willebrandovy choroby ... .69 // 6.10 Diagnostika heparinem indukované trombocytopenie // Diferenciální diagnostika vybraných změn v krevním obraze  (Edgar Faber) ... // 7.1 Leukocytóza a neutrofilie ... 73 // 7.2 Monocytóza ... ...76 // 7-3 Monocytopenie ... ... // 7.4 Bazofilie ...?? // 7.5 Lymfocytóza... ... g // 7.6 Lymfopenie
...79 // Hematologické projevy při vybraných onemocněních a stavech (Edgar Faber) ... // 8.1 Hematologické projevy při endokrinních onemocněních ...81 // 8.2 Hematologické projevy při jaterních onemocněních ...82 // 8.3 Hematologické projevy při malabsorpčním syndromu ...86 // 8.4 Hematologické projevy při revmatologických // onemocněních... g7 // 8.5 Hematologické projevy při renálních onemocněních...88 // 8.6 Hematologické projevy při infekční mononukleóze ...’ 90 // 8.7 Hematologické projevy při infekci virem lidské // imunodeficience (HIV) ... 92 // Anemie (Jana Zuchnická, Jaromír Gumulec)...ľ.!...”... 9? // 9.1 Obecný úvod ... *"**93 // 9.2 Sideropenická anemie... 96 // 9.3 Anemie chronických onemocnění... 100 // 9.4 Talasemie ... ’ 103 // 9.5 Megaloblastové anemie - anemie z poruchy syntézy DNA...106 // 9.6 Aplastické anemie - anemie ze selhání hemopoetických // buněk... // ...no // 97 Hemolytické anemie ...? // 9.8 Akutní posthemoragická anemie ...124 // Poruchy hemostázy (Antonín Hluší)...127 // 10.1 Krvácivé stavy...127 // 10.2 Trombofilní stavy (hyperkoagulační stavy) ...147 // Útlumy krvetvorby (Edgar Faber)...152 // 11.1 Aplastická anemie...152 // 11.2 Paroxyzmální noční hemoglobinurie (PNH)...156 // 11.3 Izolovaná aplazie erytropoézy...158 // 11.4 Neutropenie... 160 // Myelodysplastický syndrom // (Jana Vondráková, Peter Rohoň) ...164 // 12.1 Definice ...164 // 12.2 Výskyt ...164
// 12.3 Subjektivní potíže ...164 // 12.4 Fyzikální nález...165 // 12.5 Laboratorní výsledky ...165 // 12.6 Morfologický nález ...168 // 12.7 Diferenciální diagnostika...168 // Akutní leukemie (Tomáš Szotkowski)...172 // 13.1 Akutní myeloidní leukemie...172 // 13.2 Akutní promyelocytární leukemie ...178 // 13.3 Akutní lymfoblastické leukemie ...181 // Chronické myeloproliferativní stavy (Edgar Faber) ...184 // 14.1 Chronická myeloidní leukemie...184 // 14.2 Polycythaemia vera...19? // 14.3 Esenciální trombocytemie ...197 // 14.4 Primární myelofibróza ...200 // 14.5 Stavy spojené s nádorovou proliferaci eozinofilu...203 // 14.6 Systémová mastocytóza ...206 // 14.7 Chronická myelomonocytární leukemie...207 // 14.8 Další typy chronických myeloproliferativních // onemocnění...209 // Vybraná onemocnění monocyto-makrofágového systému (Edgar Faber) ...210 // 15.1 Histiocytóza z Langerhansových buněk...210 // 15.2 Maligní histiocytóza ...212 // 15.3 Hemofagocytující lymfohistiocytóza ...212 // 15.4 Gaucherova nemoc ...213 // Maligní lymfomy ...215 // 16.1 Hodgkinova choroba (Zuzana Riísiňdková)...218 // 16.2 Difúzni B-velkobuněčný lymfom (Tomáš Papajík)...221 // Základy hematologické diagnostiky // 17 // 18 // 16.3 Folikulární lymfom (Vít Procházka)... // 16.4 Lymfom plášťové zóny (Vít Procházka)... // 16.5 Modálni lymfom marginální zóny (Vít Procházka)... // 16.6 Lymfoplazmocytární lymfom/Waldenstrómova
// ma k roglobu 1 i nem ie (Vit Procházka)... // 16.7 Vysoce agresivní B-lymfomy (Vít Procházka)... // 16.8 ModálniT-lymfomy (VrtProcházka)... // í6.9 Agresivní T-lymfomy s cerebriformními jádry // a kožními projevy (Vít Procházka)... // Chronické lymfoproliferativní stavy (Vít Procházka) // 17.1 Chronická lymfocytární leukemie... // 17.2 Vlasatobuněčná leukemie... // 17.3 Splenický B-lymfom marginální zóny ... // 17-4 B-prolymfocytární leukemie... // 17.5 T-prolymfocytární leukemie ... // 17.6 Leukemie z velkých granulárníchlymfocytů ... // Monoklonální gamapatie (Jiří Minařík) ... // 18.1 Mnohočetný myelom... // 18.2 Monoklonální gamapatie nejistého významu... // 18.3 Systémová AL-amyloidóza... // ..225 // ..228 // .231 // .233 // .236 // .238 // .241 // 244 // 244 // 249 // .252 // • 253 // • 255 // .257 // 260 // .261 // .267 // 269 // Seznam zkratek // 276 // Rejstřík // 282 // Doporučená literatura // 287
cnb002727433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC