Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
Praha : Maxdorf, [2013]
231 stran : barevné ilustrace, portréty ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-352-7 (brožováno)
Jessenius
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Částečně slovenský text
* podtlaková léčba ran
001419883
OBSAH // PŘEDMLUVA...7 // 1 MECHANISMY ÚČINKU LOKÁLNÍHO PODTLAKU PŘI LÉČBĚ RAN...10 // 1.1 Léčba ran pomocí lokálního podtlaku...10 // 1.2 Normální hojení rány ...11 // 1.3 Fáze zánétu...11 // 1.4 Tvorba granulační tkánč...16 // 1.5 Podklady ke klinické aplikaci lokálního podtlaku // v léčbč ran...17 // 1.6 Doporučené hodnoty úrovně podtlaku a přenos podtlaku // v ránč...18 // 1.7 Lokální aplikace podtlaku vede ? deformaci a snížení // velikosti rány...19 // 1.8 Lokální aplikace podtlaku zvyšuje a zrychluje odvod // exsudátu a intersticiální tekutiny z rány...21 // 1.9 Lokální aplikace podtlaku ovlivňuje biochemické // pochody v ráně...22 // 1.10 V současnosti nedořešené otázky a výhled do budoucna...23 // 2 SYSTÉMY KONTROLOVANÉHO PODTLAKU A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI. ... 29 // 2.1 Indikace a kontraindikace podtlakové terapie ran...31 // 2.2 Optimální hodnota podtlaku...35 // 2.3 Charakter rozhraní rána-NPWT systém...36 // 2.4 Napojení setu na kanystr a sací zařízení...39 // 2.5 Proplachy a podtlaková terapie rány...41 // 2.6 Nejčastější obtíže související s NPWT...42 // 2.7 Vykazování a úhrada podtlakové terapie v ČR...42 // 2.8 Ambulantní podtlaková terapie...43 // 3 LOKÁLNÍ APLIKACE PODTLAKU V KARDIOCHIRURGII...45 // 3.1 Výhody a speciíika aplikace lokálního podtlaku // v kardiochirurgii...46 // 3.2 Indikace podtlakové léčby v kardiochirurgii...50 // 3.3 Vlastní zkušenost
s použitím podtlakové léčby // v kardiochirurgii...64 // 4 VYUŽITIE PODTLAKOVEJ LIEČBY PRI KOMPLIKÁCIÁCH V BRUŠNEJ // CHIRURGII...86 // 4.1 Metoda otvoreného brucha (open abdomen) a jej manažment . 87 // 5 VYUŽITÍ PODTLAKOVÉ TERAPIE V TRAUMATOLÓGII...108 // 5.1 Indikace a kontraindikace...109 // 5.2 Možnosti využití podtlakové terapie podle vybraných // diagnóz...109 // 6 VYUŽITIE METÓDY LIEČBY RIADENÝM PODTLAKOM V CIEVNEJ // CHIRURGII...125 // 6.1 Ischemický ulkus...125 // 6.2 Venózne podmienené ulcerácie...131 // 6.3 NPWT v liečbe kompartmentového syndrómu...134 // 6.4 Infekcie v cievnej chirurgii...140 // 7 LOKÁLNYM PODTLAKOM ASISTOVANÁ (LPA) TERAPIA // U POPÁLENÍN A V REKONŠTRUKČNEJ CHIRURGII...144 // 7.1 Patofyziológia popáleninovej rany...145 // 7.2 Prehľad literatúry o využití LPA terapie u popálenín // a v rekonštrukčnej chirurgii...147 // 7.3 Indikácie, kontraindikácie...156 // 7.4 Vlastné skúsenosti s použitím LPA terapie...157 // 7.5 Neúspech LPA terapie...164 // 7.6 Kazuistiky...164 // 7.7 Diskusia...177 // 8 LÉCBALOKÄLNlM PODTLAKEM U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY ... 181 // 8.1 Východiska pro použití lokálního podtlaku u pacientu // se syndromem diabetické nohy...181 // 8.2 Studie s lokálním podtlakem u pacientu se syndromem // diabetické nohy...183 // 8.3 Ekonomické aspekty léčby lokálním podtlakem // u syndromu diabetické nohy...188 // 8.4 Indikace a kontraindikace lokálního podtlaku // u syndromu
diabetické nohy...189 // 8.5 Postup aplikace podtlaku u pacientů // se syndromem diabetické nohy...190 // 8.6 Psychosociální aspekty léčby lokálním podtlakem // u syndromu diabetické nohy a edukace pacientů...192 // 8.7 Vlastní zkušenosti s léčbou podtlakem u pacientů se // syndromem diabetické nohy...193 // 8.8 Kazuistiky...195 // PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK...202 // SEZNAM ILUSTRACÍ...204 // MEDAIL0NKY AUTORŮ...207 // REJSTŘÍK...227
(OCoLC)859739191
cnb002484350

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC