Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Karolinum, 2015
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024624570 (ebook)
ISBN 8024624575 (ebook)
ISBN !9788024624341 (chyb.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle online zdroje; název z titulní strany v PDF (Ebsco, 26.5.2015)
001420150
Předmluva // DÍL I. ROZBOR FONOLOGICKÝ // Úvod // Fonémy a varianty // Slabika // Dynamický přízvuk // Fonémová struktura slova // Kvantitativní fonologie // Psaná a mluvená angličtina. Pravopis // DÍL II. MORFOLOGIE SLOVNÍCH DRUHŮ (ČÁSTÍ ŘEČI) A TVOŘENÍ SLOV // Slova a fonémy // Části řeči // Morfologické protiklady substantiv // Adjektiva // Stupňování adverbií // Morfologické protiklady slovesa // Konverze částí řeči // Části řeči rozlišené alternací // Tvoření slov příponami // Tvoření adverbií // Odvozování slov předponami // Kompozita a sousloví // Tvoření slov zkracováním // Tvoření slov z psaných zkratek // Sousloví // Bibliografie // DÍL III. SYNTAXE JMÉNA A JMENNÝCH TVARŮ SLOVESNÝCH // Úvodem // K dějinám rozdělení mluvnice // Členy. Morfologie členů // Členy. Syntaxe členů // Syntaxe čísla (singulár – plurál) // K otázce pádů v angličtině // Syntaxe adjektiv. Určování substantiv // Syntaxe infinitivu // Syntaxe tvaru -ingového // Participium // Bibliografie // Seznam zkratek a značek // Rejstřík
(OCoLC)909772403

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC