Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Karolinum Press, 2015
1 online zdroj (159 s.)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024629506 (ebook)
ISBN 802462950X (ebook)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Tištěná verze: Čevela, Rostislav. Sociální a posudkové lékařství. Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015 ISBN 9788024629506
Obsahuje bibliografické odkazy
Učební text Sociální a posudkové lékařství je určen pro základní orientaci v oborech sociálního a posudkového lékařství studentům lékařských fakult a nejen jim. V první části učebnice se autoři zabývají problematikou sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a v části druhé problematikou posudkového lékařství.V jednotlivých kapitolách je definován pojem "zdraví" - zdraví je podmínkou pro efektivní vývoj společnosti. Uváděny jsou jednotlivé determinanty zdraví (genetické vlohy, faktory zevního prostředí včetně životního stylu a úrovně zdravotní péče)..
Popsáno podle tištěné verze
001420157
Předmluva // 1 SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ // 1.1 Zdraví a nemoc, zásady péče o zdraví, mezinárodní zdravotnické organizace // 1.2 Determinanty zdraví // 1.3 Podpora zdraví a výchova ke zdraví // 2 SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE // 2.1 Veřejné zdravotní pojištění // 2.2 Zdravotní služby // 3 ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ // 3.1 Lékařská povolání – lékař, zubní lékař a farmaceut // 3.2 Nelékařská zdravotnická povolání s nepovinnou specializovanou způsobilostí // 3.3. Nelékařská zdravotnická povolání se způsobilostí bez odborného dohledu // 3.4 Nelékařská zdravotnická povolání se způsobilostí pouze pod odborným dohledem // 3.5 Jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví // 3.6 Stavovské organizace // 3.7 Některé organizace a zájmové spolky pracovníků ve zdravotnictví // 3.8 Úloha zdravotnického pracovníka v edukaci a prevenci nemocí a jejich komplikací // 4 ZDRAVOTNÍ PÉČE O MLADOU GENERACI // 4.1 Primární péče o děti a dorost // 4.2 Dispenzární péče // 4.3 Odborná ambulantní a nemocniční péče o děti a dorost // 4.4 Lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost // 4.5 Odborné dětské léčebny a lázeňské léčebny // 4.6 Problematika náhradní rodinné péče // 4.7 Rizikové faktory ovlivňující zdraví mladé generace. // 4.8 Rodinné právo v České republice // 4.9 Sociologie rodiny // 5 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE O STARŠÍ GENERACI // 5.1 Zdravotní a sociální péče o starší generaci // 5.2 Sociální péče o st
6 PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY // 6.1 Pracovní lékařství a pracovně lékařské služby // 6.2 Platná legislativa // 6.3 Pracovní prostředí, pracovní polohy, režim práce // 6.4 Rizikové faktory pracovního prostředí // 6.5 Posuzování zdravotní způsobilosti k práci // 6.6 Ztráta zdravotní způsobilosti k práci // 6.7 Nemoci z povolání v České republice // 6.8 Ochranné pomůcky, rehabilitační péče // 7 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA // 8 ETIKA A ZDRAVOTNICTVÍ // 8.1 Úvod do problematiky // 8.2 Základní pojmy a terminologie // 8.3. Struktura etiky // 8.4 Filozofická východiska etického rozhodování // 8.5 Principy lékařské etiky // 8.6 Etické aspekty zdravotní péče // 9 STUDIUM ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA // 9.1 Etapy studia zdravotního stavu: // 9.2 Zdroje dat o zdravotním stavu // 9.3 Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva // 9.4 Demografie // 10 STATISTIKA, BIOSTATISTIKA // 10.1 Definice statistiky // 10.2 Způsob uvažování // 10.3 Pravděpodobnost // 10.4 Rozdělení čísel obecně // 10.5 Základní statistické pojmy // 10.6 Tabulky a grafy // 11 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ROZHRANÍ // 11.1 Úvod do problematiky sociologie medicíny // 11.2 Sociální gerontologie // 12 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI // 12.1 Systém sociálního zabezpečení // 12.2 Česká správa sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) // 12.3 Úřad práce České republiky (dále ÚP ČR) // 12.4 Dávky státní sociální podpory // 12.5 Dávky pro osoby se zdravotním postižením // 12.6 Příspěvek na péči // 12.7 Dávky pomoci v hmotné nouzi a pěstounské péče
13 POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ // 13.1 Obor posudkové lékařství // 13.2 Lékařská posudková služba // 13.3 Vzdělávání posudkových lékařů // 13.4 Spolupráce ošetřujících a posudkových lékařů // 13.5 Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění // 13.6 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely důchodového pojištění // 13.7 Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb // 13.8 Posuzování zdravotního stavu pro účely dávek osobám se zdravotním postižením // 13.9 Posuzování zdravotního stavu pro účely zaměstnanosti, status osoby zdravotně znevýhodněné
(OCoLC)909142839

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC