Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2013
1 online zdroj (188 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN !9788024623825 (chyb.)
ISBN 9788024624075 (ebook)
ISBN 8024624079 (ebook)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Tištěná verze: Doležal, Martin. Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém
Obsahuje bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
001420175
PŘEDMLUVA // SEZNAM ZKRATEK LÉKOVÝCH FOREM // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK // 1 CELKOVÁ ANESTETIKA // 1.1 Inhalační anestetika // 1.2 Intravenózní anestetika // 2 SEDATIVA A HYPNOTIKA // 2.1 Alkoholy a jejich funkční deriváty // 2.2 Alifatické amidy a ureidy // 2.3 Piperimidintriony, deriváty kyseliny barbiturové // 2.4 Piperidindiony // 2.5 Benzodiazepiny // 2.6 Nebenzodiazepinová hypnotika // 2.7 Agonisté melatoninových receptorů // 2.8 Hypnotika jiných struktur // 3 ANXIOLYTIKA // 3.1 Deriváty benzodiazepinů // 3.2 Deriváty propandiolu // 3.3 Deriváty difenylmethanu // 3.4 Azapirony // 3.5 Anxiolytika jiné struktury // 4 ANTIEPILEPTIKA // 4.1 Monocyklická antiepileptika // 4.2 Benzodiazepiny // 4.3 Dibenzazepiny // 4.4 Antiepileptika strukturně odvozená od GABA // 4.5 Antiepileptika jiných struktur // 5 ANTIPSYCHOTIKA // 5.1 Tricyklická antipsychotika // 5.2 Butyrofenony, difenylbutylpiperidiny a odvozené látky // 5.3 Benzamidy // 5.4 Jiná antipsychotika // 6 ANTIDEPRESIVA A ANTIMANIKA // 6.1 Thymoleptika I. generace // 6.2 Thymoleptika II. generace // 6.3 Thymoleptika III. generace // 6.4 Thymoleptika IV. generace // 6.5 Inhibitory monoaminooxidas I. generace // 6.6 Inhibitory monoaminooxidas II. generace // 6.7 Jiná antidepresiva // 6.8 Thymoprofylaktika // 7 NOOTROPIKA // 7.1 Prekurzory acetylcholinu // 7.2 Deriváty karnitinu a pyridoxinu // 7.3 Cyklické analogy GABA // 7.4 Analogy koenzymu Q10 // 7.5 Cerebrální vazodilatancia // 8 LÉČIVA ALZHEIMEROVY NEMOCI // 8.1 Kompetitivní inhibitory AChE // 8.2 Nekompetitivní inhibitory AChE // 8.3 Inhibitory NMDA receptorů // 9 ANTIPARKINSONIKA // 9.1 Dopaminergní léčiva // 9.2 Anticholinergika //
10 PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY // 10.1 Psychostimulancia // 10.2 Halucinogeny // 10.3 Psychoaktivní látky tlumící CNS // 11 ANALGETIKA-ANODYNA // 11.1 Alkaloidy opia a jejich polosyntetické deriváty // 11.2 Syntetické analogy morfinu // 11.3 Endogenní opioidní peptidy // 12 ANALGETIKA-ANTIPYRETIKA // 12.1 Deriváty salicylové kyseliny // 12.2 Deriváty pyrazolonu // 12.3 Deriváty acetanilidu // 13 NESTEROIDNÍ PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY // 13.1 Aromatické karboxylové kyseliny // 13.2 Deriváty arylalkanových kyselin // 13.3 Heterocyklické enoly // 13.4 Arylsulfonamidy, arylsulfony, arylsulfonanilidy // 14 ANTIMIGRENIKA // 14.1 Námelové alkaloidy // 14.2 Glukokortikoidy // 14.3 Triptany // 14.4 Ostatní antimigrenika // 15 ANTITUSIKA A EXPEKTORANCIA // 15.1 Antitusika // 15.2 Expektorancia // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
(OCoLC)900886851

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC