Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Třetí vydání
[Praha] : Karolinum, 2014
1 online zdroj (168 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN !9788024627915 (chyb.)
ISBN 9788024628073 (ebook)
ISBN 8024628074 (ebook)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Tištěná verze: Lázníčková, Alice. Základy fyzikální chemie. Třetí vydání
Obsahuje bibliografické odkazy
Popsáno podle online zdroje; název z obálky v PDF (ebrary, 8.1.2015)
001420176
Předmluva // 1. CHEMICKÁ TERMODYNAMIKA // 1.1. Základní pojmy a definice // 1.2. Termochemie // 1.3. II. věta termodynamiky // 1.4. Třetí věta termodynamiky // 2. ROVNOVÁŽNÝ STAV, CHEMICKÉ ROVNOVÁHY // 2.1. Chemický potenciál // 3. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY // 3.1. Podmínka rovnováhy v heterogenní soustavě, Gibbsův zákon fází // 3.2. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách // 3.3. Fázové rovnováhy dvousložkových systémů // 3.4. Rovnováha mezi kapalnou a pevnou fází, rozpustnost tuhých látek // 3.5. Třísložkové soustavy // 3.6. Rovnováhy na fázových rozhraních // 4. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK // 4.1. Elektrické vlastnosti // 4.2. Vazebné a nevazebné interakce částic // 4.3. Kapalné krystaly, izotropie, anizotropie // 4.4. Optické vlastnosti // 5. ELEKTROCHEMIE // 5.1. Roztoky elektrolytů // 5.2. Rovnováhy v roztocích elektrolytů // 5.3. Elektrodové potenciály, galvanické články // 6. DISPERZNÍ SOUSTAVY, KOLOIDY // Úvod // 6.1. Důležité pojmy // 6.2. Elektrické vlastnosti mezifáze, elektrická dvojvrstva // 6.3. Klasifikace disperzních soustav podle velikosti částic // 6.4. Klasifikace disperzních soustav podle vzájemného působení částic // 6.5. Koloidy a roztoky makromolekul // 6.6. Stabilita koloidních soustav // 6.7. Kinetické vlastnosti koloidních disperzí // 6.8. Elektrokinetické vlastnosti koloidů // 6.8. Čištění koloidních roztoků // 6.9. Optické vlastnosti koloidů // 7. REAKČNÍ KINETIKA // 7.1. Klasifikace chemických reakcí // 7.2. Izolované reakce // 7.3. Určení řádu reakce // 7.4. Simultánní reakce // 7.5. Teorie chemické kinetiky // 7.6. Vliv katalyzátoru na rychlost chemické reakce // 7.7. Rychlost rozpouštění látek // 8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
(OCoLC)900886698

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC