Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání druhé, v Karolinu první, doplněné
Praha : Karolinum, 2014
1 online zdroj (141 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024624099 (ebook)
ISBN 8024624095 (ebook)
ISBN !9788024623245 (chyb.)
Tištěná verze: Kos, Jaroslav. Přehled topografické anatomie. Vydání druhé, v Karolinu první, doplněné
Popsáno podle tištěné verze
001420181
Předmluva k reedici původního vydání // Úvod k 1. vydání (1964) // TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HLAVY // I. Mozková část hlavy // Měkké lebeční pokrývky // Regio temporalis // Projekce podle Kroenleina // Projekce postranních mozkových komor // Projekce sinus durae matris // Basis cranii interna // Topografické vztahy incisura tentorii // Basis cranii externa // Architektonika lebky, zeslabená a zesílená místa // Fossa infratemporalis // Fossa pterygopalatina // Spatium retrostyloideum(–) // Spatium retropharyngeum // II. Obličejová část hlavy // Regio orbitalis // Obsah očnice // Regio nasalis // Regio oralis // Vestibulum oris // Cavitas oris propria // Spodina ústní dutiny // Regio mentalis // Regio buccalis a regio infraorbitalis // Regio zygomatica // Regio parotideomasseterica // TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE KRKU // Trigonum submentale // Trigonum submandibulare // Trigonum caroticum // Regio hyoidea(–) // Regio cervicalis anterior // Regio sternocleidomastoidea // Trigonum scalenovertebrale(–) // Regio cervicalis lateralis // Trigonum omoclaviculare // Trigonum omotrapezium(–) // TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HRUDNÍKU // Stavba stěny hrudníku // Regio presternalis // Regio pectoralis // Obsah hrudníku // Cavitas pleuralis // Projekce pohrudnice na stěnu hrudníku // Projekce plic // Mediastinum // Mediastinum inferius medium // Projekce osrdečníku a srdce na přední stěnu hrudníku // Mediastinum inferius anterius // Mediastinum superius // Mediastinum inferius posterius // TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE BŘICHA // Orientační čáry a krajiny na břiše // Regio umbilicalis // Regio inguinalis // Trigonum lumbale inferius (Petiti) // Trigonum lumbale superius (Grynfeltti) // Cavitas abdominis // Cavitas peritonealis // Projekce páteře na přední břišní stěnu // Pars supramesocolica cavitatis peritonealis(–) // Pars inframesocolica cavitatis peritonealis(–) // Spatium retroperitoneale //
TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE PÁNVE // Regio perinealis // Regio analis // Regio urogenitalis // Cavitas pelvis // Subperitoneální prostor pánve // TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD // TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE HORNÍ KONČETINY // Regio scapularis // Regio infraclavicularis(–) // Regio deltoidea // Regio axillaris (podpažní jáma, fossa axillaris, axilla) // Regio brachialis // Regio cubitalis // Regio antebrachialis // Regio carpalis // Palma // Regio dorsalis manus // Digiti manus // TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE DOLNÍ KONČETINY // Regio glutealis // Projekce foramen suprapiriforme et infrapiriforme(–) // Poloha kyčelního kloubu // Trigonum femorale // Regio femoris // Regio genus // Regio cruris // Regio malleolaris(–) et retromalleolaris medialis // Regio malleolaris(–) et retromalleolaris lateralis // Regio dorsalis pedis // Planta // Digiti pedis // ABECEDNÍ SEZNAM CITOVANÝCH AUTORŮ UČEBNIC A EPONYM
(OCoLC)884588834

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC