Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
Praha : Karolinum, 2014
1 online zdroj (164 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024622217 (ebook)
ISBN 8024622211 (ebook)
ISBN !9788024622217 (chyb.)
ISBN !9788024625652 (e-pdf) (chyb.)
Studia Philologica Pragensia
Tištěná verze: Kedron, Katerina. Genderové aspekty ve slovanské frazeologii. Vydání první
Popsáno podle online zdroje; název z obálky v PDF (ebrary, 9.7.2014)
001420194
Úvod // 1. FRAZEOLOGIE JAKO OBJEKT LINGVOKULTUROLOGICKÉHO VÝZKUMU // 1.1 Sporné otázky frazeologie // 1.1.1 Hranice frazeologie // 1.1.2 Přístupy k definici frazeologismu // 1.2 Lingvokulturologie a výzkum frazeologie // 1.2.1 Vymezení základních pojmů // 1.2.2 Lingvokulturologický aspekt rozboru sémantiky frazeologismů // 2. GENDER A JEHO ROLE V JAZYCE // 2.1 Gender jako fenomén kultury // 2.2 Gender a jeho definice // 2.3 Názory na gender v lingvistice // 2.3.1 Obecné tendence // 2.3.2 Gender očima genderových a feministických lingvistů // 2.4 Genderové stereotypy // 2.5 Jazyková asymetrie // 2.5.1 Gramatická kategorie rodu // 2.5.2 Rod obecný // 2.5.3 Generické maskulinum v jazyce a řeči // 2.5.4 Člověk = muž, žena nebo osoba? // 3. GENDER VE FRAZEOLOGII (SÉMANTICKÁ KLASIFIKACE GENDEROVÉ FRAZEOLOGIE A JEJÍ ANALÝZA) // 3.1 Fyzické, fyziologické vlastnosti a tělesný vzhled muže/ženy // 3.1.1 Atraktivnost/neatraktivnost muže/ženy // 3.1.2 Postava muže/ženy // 3.1.3 Věk muže/ženy // 3.1.4 Sexuální chování, sexuální aktivita muže/ženy // 3.1.5 Charakteristika muže/ženy prostřednictvím popisu částí těla, částí obličeje, vlasů, ochlupení a vousů // 3.1.6 Specifické fyziologické vlastnosti a stavy ženy (těhotenství, porod, schopnost dát nový život, nevinnost aj.) // 3.1.7 Charakteristika muže/ženy podle oblečení // 3.1.8 Schopnosti muže/ženy pohybovat se: chůze, pohyby, graciózní/nemotorný aj. // 3.1.9 Smrt v charakteristikách muže/ženy // Zobrazit úroveň 3.1.10 Jiné fyzické, fyziologické vlastnosti muže/ženy; fyziologické procesy spojované s mužem/ženou //
3.2 Povaha muže/ženy // 3.2.1 Celkově kladné hodnocení, chvála / celkově záporné hodnocení, nadávky // 3.2.2 Aktivní (energičnost, rozhodnost, podnikavost, prudká povaha) / pasivní (nerozhodnost, pomalost, mírná povaha) povaha muže/ženy // 3.2.3 Povahové vlastnosti a stavy specifické pro muže/ženy // 3.2.4 Upovídanost, mnohomluvnost, „prázdnomluvnost“, hašteřivost muže/ženy // 3.2.5 Povýšenost, přezíravost // 3.2.6 Projevy femininity/maskulinity v povaze // 3.2.7 Pracovitost, šikovnost, schopnost / lenost, neschopnost // 3.2.8 Odvážnost, bojovnost / zbabělost // 3.2.9 Ušlechtilost, vznešenost / neušlechtilost, hrubost v chování // 3.2.10 Rozmazlenost, nesamostatnost // 3.2.11 Další vlastnosti // Shrnutí skupiny // 3.3 Muž a žena ve společenských vztazích // 3.3.1 Muž a žena v rodinných vztazích // 3.3.2 Sociální status muže/ženy: ženatý/vdaná muž/žena – svobodný/neprovdaná muž/žena, samotný/samotná, rozvedený/rozvedená; pohled na instituci manželství // 3.3.3 Muž a žena ve svých profesních vztazích a jiných typech profesionální / společensky záslužné činnosti (vojenská služba) // 3.3.4 Muž a žena ve vztahu k domácnosti a hospodářství // 3.3.5 Materiální postavení muže/ženy // 3.3.6 Jiné sociální charakteristiky muže/ženy // Shrnutí skupiny // 3.4 Muž a žena v partnerských vztazích // 3.4.1 Nabídka ke sňatku/partnerství (přijetí/odmítnutí), uskutečnění/neuskutečnění sňatku // 3.4.2 Láska ve vztahu muže a ženy // 3.4.3 Hodnocení sňatku, partnerství, účastníků sňatku // 3.4.4 Podřízenost, závislost muže na ženě / ženy na muži, ovládání partnera/partnerky // 3.4.5 Vzájemný vztah v partnerství/manželství // 3.4.6 Chování muže/ženy při vzniku milostného vztahu, při námluvách // 3.4.7 Věrnost/nevěra v partnerském vztahu // 3.4.8 Další charakteristiky partnerského vztahu //
3.5 Mentální schopnosti muže/ženy (chytrost, moudrost, vychytralost/hloupost) // 3.6 Charakteristika muže/ženy prostřednictvím vlastností opačného pohlaví // 3.7 Osoby (skupina osob) stejného pohlaví / příslušnost osoby/osob k mužskému/ženskému pohlaví // 3.8 Frazeologismy obsahující genderové komponenty a postrádající genderovou sémantiku // Závěr // РЕЗЮМЕ // Literatura // Summary
(OCoLC)884588696

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC