Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014
1 online zdroj (300 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024627762 (ebook)
ISBN 8024627760 (ebook)
ISBN !9788024627328 (chyb.)
Tištěná verze: Benešová, Michala. Proměny polonistiky. [Praha] : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, c2014 ISBN 9788024627328
Obsahuje bibliografické odkazy
Kolektivní monografie. Tradice a výzvy polonistických studií pripomíná již více než devadesátiletou historii a tradici univerzitní polonistiky v českých zemích. Ta se rozvíjela nejprve na pražské univerzitě, později i v řadě dalších vysokých škol (Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Opava aj.). V poslední době jsme přitom svědky přechodu od tradičního modelu filologických studií ke studiím areálovým (napr. středoevropská studia). Co tato změna může přinést? Kam se polonistická studia posunula? Jak se přístup k polonistice liší v jednotlivých univerzitních centrech v Česku....
Popsáno podle online zdroje; název z obálky v PDF (ebrary, 20.6.2015)
001420216
PROMĚNY POLONISTIKY – Tradice a výzvy polonistických studií ...7 // Úvod: První přednáška o polské literatuře (Jacek Baluch) ...9 // 1. TRADICE A PERSPEKTIVY PRAŽSKÉ POLONISTIKY ...20 // Profesor Marian Szyjkowski oczami historyka. Z rozważań nad przyszłą biografią twórcy czeskiej polonistyki uniwersyteckiej (Roman Baron) ...20 // Marian Szyjkowski a „jeho“ dějiny polské literatury (Michala Benešová) ...26 // Na okraj osobního fondu prof. Karla Krejčího (1904–1979) (Miloš Sládek) ...34 // Otakar Bartoš v zajetí své doby. Teorie grotesknosti a tvorba Witolda Gombrowicze, Bruna Schulze a Sławomira Mrożka (Lucie Zakopalová) ...38 // Jan Petr jako autor polonik v lužickosrbských časopisech „Rozhlad“ a „Lětopis“ (Petr Kaleta) ...46 // 2. SOUČASNÉ SMĚRY LITERÁRNĚVĚDNÉ POLONISTIKY ...51 // Dlaczego brak nowej, pełnej, czeskiej, syntezy dziejów literatury polskiej? (Krystyna Kardyni-Pelikánová) ...51 // Pożytki z porównawczej lektury (Joanna Goszczyńska) ...63 // O współczesnych problemach humanistyki polskiej i czeskiej. Od filologii narodowej do komparatystyki (Bogusław Bakuła) ...69 // Ke kritické recepci Czesława Miłosze v české literární kultuře (Vladimír Novotný) ...87 // Polské podněty k výzkumu literární kultury v Čechách po roce 1945 (Petr Poslední) ...93 // Twarze Juliana Tuwima (Renata Putzlacher-Buchtová) ...98 // Polskie poszukiwania i inspiracje Jana Zahradníčka (Aleksandra Pająk) ...106 // Pensja dla polskich i czeskich dziewcząt w XIX-wiecznej Pradze. Niezrealizowany (ale nie nieudany) projekt Honoraty z Wiśniowskich Zapovej (Zofia Tarajło-Lipowska) ...116 //
3. SOUČASNÉ SMĚRY JAZYKOVĚDNÉ POLONISTIKY ...122 // Polska – Czechy przez pryzmat języka (Bogdan Walczak) ...122 // Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych (Mieczysław Balowski) ...131 // Onomastyka w perspektywie kontaktów naukowych polsko-czeskich (Ewa Wolnicz-Pawłowska) ...140 // Znane i mniej znane fakty z polskiej i czeskiej lingwopolonistyki. Świadectwo dawnych czasów, ale przede wszystkim zapowiedź przyszłości (Jiří Marvan) ...146 // O stałych znaczeniowo regionalizmach leksykalnych (na podstawie dzieł leksykograficznych) (Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk) ...163 // Leksyka religijna w języku polskim – duchowieństwo w polszczyźnie XVI wieku (Jolanta Migdał) ...168 // Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego (Jiří Muryc) ...175 // Czy rodzaj żeński może być używany w funkcji generycznej? (Danuta Rytel-Schwarz) ...180 // O potrzebie językoznawczych badań nad wizerunkiem medialnym Polski w Czechach (Ivana Dobrotová) ...186 // Czy naprawdę się rozumiemy? O problemach, uproszczeniach i stratach w przekładzie (na podstawie czesko-polskiej części korpusu równoległego InterCorp) (Elżbieta Kaczmarska) ...192 // O potrzebie badań nad słowiańską komunikatywnością (Wojciech Hofmański) ...199 // Tendencje w zakresie polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ić//-yć oraz -eć) (Wiesław Tomasz Stefańczyk) ...208 // Adjektívne kompozitá v slovenčine a poľštine (Marta Vojteková) ...215 // Polskie formy liczebnikowe typu dwójka w ujęciu semantyki formalnej (Marcin Wągiel) ...222 //
4. METODIKA VÝUKY POLŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA VČERA A DNES ...231 // Rozwój nauczania polszczyzny jako języka obcego w Polsce w latach 1952–2012 (Władysław T. Miodunka) ...231 // Z dějin výuky polštiny v Čechách. Několik slov o Učebnici polštiny pro posluchače kursů polského kulturního střediska v Praze (1961–1968) (Renata Rusin Dybalska) ...238 // Pomocnik czy nieprzyjaciel? O roli języka ojczystego uczniów w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie czeskich studentów) (Katarzyna Krawczyk) ...246 // 5. TRADICE A PERSPEKTIVY POLONISTIKY V PROSTORU STŘEDNÍ EVROPY ...253 // Poľský jazyk a kultúra na Prešovskej univerzite (Od lektorátu, cez slavistiku, k stredoeurópskym štúdiám) (Peter Káša) ...253 // Historia, teraźniejszość i perspektywy polonistyki budapeszteńskiej (Dorota Várnai) ...256 // Historia, współczesność i przyszłość brneńskiej polonistyki, czyli od filologii do studiów polskoznawczych (Roman Madecki) ...261 // Transformations of Polish Studies: History and Contemporary Challenges (English summary) ...268 // Autoři – kontakty ...278 // Bibliografie ...280
(OCoLC)912325381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC