Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2014
1 online zdroj (117 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024628103 (ebook)
ISBN 8024628104 (ebook)
ISBN !9788024628097 (chyb.)
Tištěná verze: Slípka, Jaroslav. Základy histologie. [Praha] : Karolinum, c2014 ISBN 9788024628097
Určeno pro posluchače Lékařské fakulty UK v Plzni
Popsáno podle online zdroje; název z titulní strany v PDF (ebrary, 13.5.2015)
001420219
Předmluva // 1. BUŇKA // 1.1 Buněčné membrány // 1.2 Jádro // 1.2.1 Chromatin // 1.3 Buněčný cyklus // 1.3.1 Mitóza // 1.4 Ribosomy // 1.5 Endoplasmatické retikulum (ER) // 1.5.1 Hrubé (granulární) endoplasmatické retikulum (GER) // 1.5.2 Hladké (angranulární) endoplasmatické retikulum (HER) // 1.6 Golgiho komplex (Golgiho aparát) // 1.7 Mitochondrie // 1.8 Lyzosomy // 1.9 Peroxisomy (mikrotělíska) // 1.10 Cytoskelet // 1.10.1 Mikrotubuly // 1.10.2 Centrosom (diplosom) // 1.10.3 Mikrofilamenta // 1.10.4 Intermediální filamenta // 1.11 Buněčné inkluze //
2. TKÁNĚ // 2.1 Epitelová tkáň // 2.1.1 Apikální povrchy epitelů // 2.1.1.1 Mikroklky // 2.1.1.2 Stereocilie // 2.1.1.3 Kinocilie // 2.1.2 Bazální membrána // 2.1.3 Buněčná adheze // 2.1.3.1 Spojovací komplex // 2.1.4 Krycí epitely // 2.1.4.1 Jednovrstevné epitely // 2.1.4.2 Vícevrstevné (vrstevnaté) epitely // 2.1.5 Žlázové Epitely // 2.1.5.1 Žlázy exokrinní // 2.2 Pojivová tkáň // 2.2.1 Vazivo // 2.2.1.1 Buňky // 2.2.1.2 Mezibuněčná hmota (matrix) // 2.2.1.3 Typy vazivové tkáně // 2.2.2 Chrupavka // 2.2.2.1 Hyalinní chrupavka // 2.2.2.2 Elastická chrupavka // 2.2.2.3 Vazivová chrupavka // 2.2.3 Kost // 2.2.3.1 Spongiózní (houbovitá) kost // 2.2.3.2 Kompaktní kost // 2.2.3.3 Osifikace // 2.2.4 Zub // 2.2.4.1 Vývoj zubu // 2.2.4.2 Histologie součástí zubu // 2.2.5 Krev // 2.2.5.1 Plasma // 2.2.5.2 Erytrocyty // 2.2.5.3 Leukocyty // 2.2.5.4 Trombocyty // 2.2.5.5 Hemopoeza // 2.3 Svalová tkáň // 2.3.1 Hladká svalovina // 2.3.2 Příčně pruhovaná svalovina (kosterní a srdeční) // 2.4 Nervová tkáň // 2.4.1 Vlastní tkáň nervová // 2.4.1.1 Klasifikace neuronů // 2.4.1.2 Cytologická stavba neuronu // 2.4.1.3 Nemyelinizovaná vlákna // 2.4.1.4 Myelinizovaná vlákna v CNS // 2.4.1.5 Periferní nerv // 2.4.1.6 Synapse a reflexní oblouk // 2.4.1.7 Sensitivní receptory // 2.4.2 Neuroglie // 2.4.2.1 Astrocyty // 2.4.2.2 Oligodendrocyty // 2.4.2.3 Buňky mikroglie // 2.4.2.4 Buňky ependymální // 2.4.2.5 Satelitové buňky // 2.4.3 Meningy // 2.4.3.1 Pia mater // 2.4.3.2 Arachnoidea // 2.4.3.3 Dura mater // 2.4.4 Bariéra krev–mozek (hematoencefalická bariéra) // 2.4.5 Mozkomíšní mok // Seznam vyobrazení
(OCoLC)909894057

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC