Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
1 online zdroj (412 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN !9788024627342 (chyb.)
ISBN 9788024627380 (ebook)
ISBN 8024627388 (ebook)
Tištěná verze: Koupil, Ondřej. Grammatykáři ISBN 9788024627342
Obsahuje rejstřík
Druhé vydání knihy, která komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení. První kapitola sleduje vznik gramatografie v rámci starověké filologie. Kapitola druhá se postupně zabývá autory jednotlivých mluvnic (jsou to autoři mluvnice náměšťské, Jan Blahoslav, Matouš Benešovský-Philonomus, Vavřinec Benedikt Nudožerský, Jan Drachovský, Matěj Václav Štajer, Jirí Konstanc a anonymní autor mluvnický Prima principia). Třetí kapitola podrobuje jejich dílo analytickým sondám. Poslední kapitola vyzvedává jako syntézu ....
Popsáno podle online zdroje; název z titulní strany v PDF (ebrary, 12.5.2015)
001420235
Poděkování // Obsah // 0. ANTE LIMEN // 0.0 Ante limen // 0.1 Bibliografie // 0.1.A Prameny // 0.1.B Literatura (po r. 1780) // 1. KONTEXTY A TRADICE // 1.0 Přehled kapitoly // 1.1 Evropská tradice: ars grammatica & artes spřízněné // 1.1.0 Římská cesta // 1.1.1 Platón a Aristotelés: reflexe jazyka, filozofie a původ slov (poznání věcí) // 1.1.2 Dionysios Thrax a Varro Reatinus: reflexe jazyka, literatura a správnost slov (knihovny) // 1.1.3 Donatus a Isidorus: reflexe jazyka, dlouhý konec antiky a kánony (základy budoucích renesancí) // 1.1.4 Melanchthon a Alvarus: reflexe jazyka, rozklížení konfesní univerzality a správnost slov (opět škola) // Exkurz první Jan Caramuel z Lobkovic: anagramata, kombinatorika znaků a Bůh i svět v zrcadle liter // 1.2 Středoevropské kontexty // 1.2.0 Raněnovověká emancipace vernakulárních gramatik // 1.2.1 Výhled přes hraniční hory: Německo // 1.2.2 Výhled přes hraniční hory: Polsko // 1.3 Česká tradice jazykověobranná // 1.3.0 Jazyk se bránil // 1.3.1 Bořivoj, Přemysl, Dalimil a Karel // 1.3.2 Hus, Cornelius, Philonomus a Sudetinus // 1.3.3 Stránský, Balbín, Pešina a Rosa // 1.4 Shrnutí kapitoly // 2. GRAMATIKY ČEŠTINY 1 // 2.0 Přehled kapitoly // 2.1 Předrosovské »gramatiky« češtiny: výměr // 2.2 Předrosovské »gramatiky« češtiny: výčet // 2.2.0 Membra corporis // 2.2.1 Mluvnice náměšťská 1533 // 2.2.2 Mluvnice Jana Blahoslava (do roku 1571) // 2.2.3 Mluvnice Matouše Benešovského 1577 // 2.2.4 Mluvnice náměšťská 1588 // 2.2.5 Mluvnice Vavřince Nudožerského 1603 // 2.2.6 Mluvnice náměšťská 1643 // 2.2.7 Mluvnice Jana Drachovia 1660 // 2.2.8 Brus Jiřího Konstance 1667 // 2.2.9 Žáček Matěje Štajera 1668 // 2.2.10 Anonymní a nedatovaná Prima principia // 2.2.11 Čechořečnost Václava Jana Rosy 1672 // 2.3 Negramatiky // 2.4 Shrnutí kapitoly //
3. GRAMATIKY ČEŠTINY 2 // 3.0 Přehled kapitoly // 3.1 Zkoumající a zkoumané // 3.2 Příčné řezy // 3.2.0 Příčné řezy: proč // 3.2.1 Předmluvy a autorské intence // 3.2.2 Hodnotová hierarchizace jazyků // 3.2.3 Čeština vedle němčiny // 3.2.4 Touha puristická // 3.2.5 Racionalizace // 3.2.6 Jazykové autority // 3.2.7 Starší čeština // 3.2.8 Sociální a geografická stratifikace jazyka // 3.3 Intertextualita // Exkurz druhý Matouš Benešovský: »pouhá paradigmata«, časoměrné básnictví a český a slovanský jazyk // 3.4 Hnízdování // 3.5 Motivika // 3.5.0 Motiv jako pohnutka // 3.5.1 Biblické překlady // 3.5.2 Ideál »zlaté doby« // 3.5.3 Metrická poezie // 3.5.4 Další motivy // 3.6 Nový život starých mluvnic // 3.6.0 Poznání a edice textu // 3.6.1 Edice mluvnic: proč // 3.6.2 Edice mluvnic: jak // 3.7 Shrnutí kapitoly // 4. ČECHOŘEČNOST JAKO SYNTÉZA TRADIC // 4.0 Přehled kapitoly // 4.1 Kolekce biografických údajů // 4.2 Mrtví a živí // 4.3 Rosa a jazyk // 4.3.0 Obhled celku // 4.3.1 Nomina // 4.3.2 Verba // 4.3.3 Elegantní syntax // 4.3.4 Lexikon // 4.3.5 Jazykové ideály // 4.4 Rosova prozódie // 4.5 Shrnutí kapitoly // l i m e n // 5. POST FINEM // 6. ZKRATKY, POZNÁMKA K TRANSLITERACI, RESUMÉ A REJSTŘÍK
(OCoLC)909894735

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC