Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Karolinum, 2013
1 online zdroj (394 s.)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024627571 (ebook)
ISBN 8024627574 (ebook)
ISBN !9788024621975 (chyb.)
Vydala Univerzita Karlova v Praze
Učebnice poskytuje základní poznatky o infekčních nemocech seřazených podle orgánových systémů, obsahuje jejich popis s cílem vytvořit konkrétní představu o jejich průběhu, léčbě a ošetřovatelské péči. V obecné části knihy jsou shrnuty postupy intenzivní péče aplikované na pacienty s infekčními nemocemi, jsou vysvětleny specifické rysy ošetřování, dodržování hygienického režimu, izolačních opatření a prevence. Kniha je primárně určena pro pokračovací magisterské studium intenzivní péče, ale základní poučení naleznou i studenti lékařství a lékaři se zájmem o akutní medicínu.
Učební text pro lékařské fakulty UK
Popsáno podle tištěné verze
001420241
Zkratky // Předmluva // Úvod // PŮVODCI INFEKČNÍCH NEMOCÍ // Bakterie // Viry // Houby // Paraziti // Priony // VÝSKYT A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ // Proces šíření nákazy // Epidemiologická charakteristika nozokomiálních infekcí // PATOGENEZE INFEKČNÍCH NEMOCÍ A INFEKČNÍ IMUNOLOGIE // Kůže a sliznice // Imunitní systém // Únik mikrobů obranným mechanismům // Zánět // PŘÍZNAKY A PRŮBĚH INFEKČNÍCH NEMOCÍ // Horečka // Komplikace a následky // Nosičství // DIAGNÓZA INFEKČNÍCH NEMOCÍ // Anamnéza a fyzikální vyšetření // Laboratorní diagnostika obecně // Obecné principy odběru biologického materiálu // Nazofaryngeální výtěr // Kultivace stolice, rektální výtěr // Kvantitativní kultivace moči, stanovení kvantitativní bakteriurie // Hemokultura // Molekulárně genetická identifikace původce v krvi // Stěr z rány // ANTIMIKROBIÁLNÍ CHEMOTERAPIE // Rozdělení antibiotik // Mechanismus účinku // Rezistence bakterií k antibiotikům // Strategie antibiotické léčby // Zásady podání antibiotik // DALŠÍ SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ MOŽNOSTI // Lidské (homologní) imunoglobuliny // Heterologní imunoglobuliny (zvířecí séra) // Kortikosteroidy // Interferon // Hyperbarická oxygenoterapie // Chirurgická léčba // Intervenční radiologie // VŠEOBECNÁ LÉČEBNÁ OPATŘENÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE // Ošetřovatelská péče // Pohybový režim // Péče o dýchání // Péče o příjem tekutin // Dietoterapie a léčebná výživa // Péče o močení // Péče o vyprazdňování stolice // Tišení bolesti // Snížení horečky // Péče o osobní hygienu a čistotu prostředí // Péče o kůži a sliznice // Prevence žilního tromboembolismu // Spánek // Péče o psychosociální potřeby //
INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST // Ošetřovatelská péče // Akutní virová onemocnění horních dýchacích cest // Akutní tonzilofaryngitida // Specifické druhy faryngitid a tonzilitid // Paratonzilární absces // Sufokující infekce hrtanu // Shrnutí // INFEKCE DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST, PLIC A POHRUDNICE // Ošetřovatelská péče // Chřipka // Ptačí chřipka // Akutní bronchitida // Pertuse, černý kašel // Bronchiolitida // Pneumonie // Těžká pneumonie // Ventilátorová pneumonie // Legionelóza // Plicní absces // Varicelová pneumonie // Těžký akutní respirační syndrom // Jiné virové pneumonie // Invazivní plicní aspergilóza // Další onemocnění dýchacího ústrojí vyvolaná houbami // Pleuritida a hrudní empyém // Epidemická pleurodynie // Shrnutí // INFEKCE DUTINY ÚSTNÍ, JÍCNU A ŽALUDKU // Ošetřovatelská péče // Akutní herpetická gingivostomatitida // Orální herpes simplex // Orofaryngeální kandidóza // Epidemická parotitida // Hnisavá sialoadenitida // Infekce měkkých tkání obličeje a krku // Aktinomykóza – cervikofaciální forma // Ezofagitida // Mediastinitida // Shrnutí // ENTEROINFEKCE, ALIMENTÁRNÍ INTOXIKACE A STŘEVNÍ PARAZITÓZY // Ošetřovatelská péče // Akutní gastroenteritida s dehydratací // Akutní průjmové onemocnění kojenců a batolat // Salmonelóza // Kampylobakterióza // Shigelóza (bacilární dyzentérie, bacilární úplavice) // Klostridiová enterokolitida, pseudomembranózní kolitida // Jiné bakteriální střevní infekce // Rotavirová gastroenteritida // Jiné virové gastroenteritidy // Střevní amébóza, amébová dyzentérie // Askarióza // Enterobióza // Hovězí tenióza (teniarynchóza) a prasečí tenióza // Alimentární intoxikace // Shrnutí //
DISEMINOVANÉ HOREČNATÉ INFEKCE A PŘÍBUZNÉ STAVY // Ošetřovatelská péče // Sepse // Septický šok // Invazivní meningokokové onemocnění // Katétrová sepse // Syndrom toxického šoku // Leptospiróza // Ehrlichióza // Invazivní kandidóza // Malárie // Febrilní neutropenie // Perakutní sepse splenektomovaných // Horečka nejasného původu // Shrnutí // INFEKCE VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S CESTOVÁNÍM // Ošetřovatelská péče // Břišní tyf // Paratyf A-C // Malárie // Maligní malárie // Horečka dengue // Hemoragické horečky // Jiná importovaná a exotická horečnatá onemocnění // Shrnutí // INFEKČNÍ KOMPLIKACE RAN // Pyogenní ranné infekce // Podkožní absces // Infekce v místě chirurgického výkonu // Tetanus // Pokousání zvířetem // Vzteklina, rabies, lyssa // Pokousání člověkem // Rána kontaminovaná lidskou krví // Shrnutí // PŘISÁTÍ KLÍŠTĚTE A INFEKCE PŘENÁŠENÉ KLÍŠTĚTEM // Přisátí klíštěte // Infekce přenášené klíšťaty // INFEKCE SPECIFICKÝCH SKUPIN // Infekce osob s defekty imunity // Infekce pacientů s cystickou fibrózou // Infekce po transplantaci kostní dřeně // Infekce po transplantaci solidních orgánů // Infekce po splenektomii a při funkčním hyposplenismu // Infekce pacientů léčených kortikosteroidy // Infekce pacientů léčených cílenou biologickou léčbou // Infekce alkoholiků // Infekce cirhotiků // Infekce toxikomanů // Infekce bezdomovců // Infekce po popáleninovém traumatu // Infekce pacientů s chronickým onemocněním ledvin léčených hemodialýzou // Infekce pacientů léčených peritoneální dialýzou // Infekce paraplegiků // Infekce diabetiků // Infekce seniorů // Infekce těhotných žen // Infekce novorozenců // BIOLOGICKÉ ZBRANĚ A BIOTERORISMUS // LITERATURA // REJSTŘÍK // OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
(OCoLC)908671200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC