Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:50x 
BK
2., aktualizované vydání
V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015
xviii, 909 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-885-6 (vázáno)
Slovensko-český a česko-slovenský terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001420265
Obsah // Obsah // Předmluva ...1 // Poděkování...3 // 1 Úvod...4 // R. Češka // 2 Vybrané příznaky vnitrních chorob ...8 // R. Češka (T. Janota, M. Lukáš, T. Švestka, L. Kotík) // 2.1 Bolest...8 // 2.2 Bolest na hrudi...9 // 2.3 Chronická bolest břicha ...11 // 2.3.1 Funkční poruchy (dyspepsie) ...12 // 2.3.2 Organická onemocnění...12 // 2.3.3 Závěry pro praxi...14 // 2.4 Poruchy vědomí...14 // 2.4.1 Kvantitativní poruchy vědomí...14 // 2.4.2 Kvalitativní poruchy vědomí...19 // 2.5 Dusnost...19 // 2.6 Masivní krvácení z trávicí trubice... 20 // 2.6.1 Masivní krvácení z horní části trávicí trubice...20 // 2.6.2 Masivní krvácení z dolní části trávicí trubice...24 // 2.7 Dyspepsie...27 // 2.8 Teploty nejasného původu...27 // 3 Šok a kardiopulmonální resuscitace...32 // T. Janota // 3.1 Oběhové šokové stavy...32 // 3.2 Kardiopulmonální resuscitace...37 // 3.2.1 Základní KPR dospělých...38 // 3.2.2 Rozšířená KPR dospělých...41 // 3.2.3 Kontraindikace a ukončení KPR...44 // 3.2.4 KPR dětí...44 // 4 Kardiologie...45 // J. Malík, R. Češka (J. Hradec, A. Linhart, R Jansa, T. Janota, J. Kubinyi, S. Šimek, J. Šimek, // H. Malíková, H. Rosolová) // 4.1 Vyšetřovací metody v kardiológii...45 // 4.1.1 Elektrokardiografie (EKG)...45 // 4.1.2 Echokardiografie ...47 // 4.1.3 Metody nukleární medicíny...50 // 4.1.4 Katetrizační metody...52 // 4.1.5 Počítačová tomografie a magnetická rezonance...57
// 4.2 Ateroskleróza a rizikové faktory... 60 // Obsah // 4.2.1 Zánět a ateroskleróza... // 4.2.2 Patologie aterosklerotické léze... // 4.2.3 Rizikové faktory aterosklerózy... // 4.2.4 Subklinická ateroskleróza... // 4.3 Ischemická choroba srdeční... // 4.3.1 Akutní koronární syndrom... // 4.3.2 Chronická ICHS... // 4.4 Srdeční selhání... // 4.4.1 Definice a klinická klasifikace... // 4.4.2 Epidemiologie... // 4.4.3 Klinický obraz... // 4.4.4 Diagnóza... // 4.4.5 Léčba... // 4.4.6 Diferenciální diagnóza... // 4.4.7 Prognóza... // 4.5 Poruchy srdečního rytmu... // 4.5.1 Srdeční kardiostimulace... // 4.5.2 Katétrová ablace tachyarytmií... // 4.5.3 Bradyarytmie... // 4.5.4 Tachyarytmie... // 4.6 Chlopenní vady... // 4.6.1 Stenóza aortální chlopně... // 4.6.2 Insuficience aortální chlopně... // 4.6.3 Stenóza mitrální chlopně... // 4.6.4 Insuficience mitrální chlopně... // 4.6.5 Onemocnění pravostranných chlopní... // 4.6.6 Infekční endokarditida... // 4.7 Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti... // 4.7.1 Základní mechanismy fetální cirkulace... // 4.7.2 Necyanotické vrozené vývojové vady srdce . . . // 4.7.3 Cyanotické vrozené vývojové vady srdce . . . . // 4.7.4 Koarktace aorty... // 4.8 Onemocnění myokardu a perikardu... // 4.8.1 Kardiomyopatie... // 4.8.2 Myokarditidy... // 4.8.3 Onemocnění perikardu... // 4.8.4 Nádory srdce... // - 9 Chronická plieni hypertenze... // 4.9.1 Plieni arteriální hypertenze...
// 4.9.2 Plieni hypertenze u srdečních onemocnění. . . // 4.9.3 Plieni hypertenze u respiračních onemocnění . // 4.9.4 Chronická tromboembolická plieni hypertenze // ? Arteriální hypertenze... // J. U Idimský jr. // 5.1 Esenciální hypertenze... // 5.2 Hypertenze v těhotenství... // 53 Sekundární hypertenze... // 5.3.1 Endokrinní hypertenze... // 5.3.2 Hypertenze u syndromu spánkové apnoe . . . // 5.3.3 Neurogenní hypertenze... // 5.3.4 Hypertenze vyvolaná léky... // . 60 // . 61 // . 65 // . 68 // . 68 // . 69 // . 78 // . 82 // . 82 // . 83 // . 84 // . 86 // . 88 // . 92 // . 93 // . 93 // . 96 // . 97 // . 97 // 100 // 111 // 111 // 113 // 114 // 115 // 116 // 117 // 119 // 119 // 120 // 122 // 122 // 125 // 125 // 129 // 129 // 132 // 133 // 136 // 137 // 137 // 138 // 140 // 140 // 151 // 152 // 153 // 156 // 157 // 157 // XII // Obsah // 6 Cévní mozkové príhody...159 // J. Bauer, R. Češka // 6.1 Ischemické cévní mozkové príhody...160 // 6.2 Hemoragické cévní mozkové príhody ...167 // 6.2.1 Intracerebrální krvácení ...167 // 6.2.2 Subarachnoidální krvácení...169 // 6.3 CMP v péči internisty...171 // 7 Angiologie... // A. Linhart (M. Chochola, O. Dostál, R Varejka, S. H dier, S. Beran, L. Skalická, P. Procházka, S. Jirát, D. Karetová, D. Ručka, L Muchová, J.-C. Lubanda) // 7.1 Diagnostika onemocnění tepen... // 7.2 Ischemická choroba dolních končetin... // 7.3 Akutní končetinová ischemie... // 7.4 Chronická
kritická končetinová ischemie... // 7.5 Aneuryzma břišní aorty... // 7.6 Disekce hrudní aorty... // 7.7 Jiná arteriální aneuryzmata... // 7.8 Kompresivní syndrom arteria poplitea (entrapment syndrom) // a cystická degenerace adventicie... // 7.8.1 Kompresivní syndrom arteria poplitea... // 7.8.2 Cystická degenerace adventicie... // 7.9 Kompresivní syndrom truncus coeliacus... // 7.10 Viscerální ischemie... // 7.11 Onemocnění renálních tepen ... // 7.11.1 Fibromuskulární dysplazie (FMD)... // 7.11.2 Aneuryzmata renálních tepen ... // 7.11.3 Disekce renální tepny... // 7.11.4 Arteriovenózní zkrat... // 7.11.5 Aterosklerotické postižení renálních tepen... // 7.12 Syndrom horní hrudní apertury... // 7.12.1 Neurologický TOS... // 7.12.2 Žilní TOS... // 7.12.3 Arteriální TOS... // 7.13 Thrombangiitis obliterans (Buergerova choroba) ... // 7.14 Raynaudův fenomén ... // 7.14.1 Primární Raynaudův fenomén... // 7.14.2 Sekundární Raynaudův fenomén... // 7.15 Vazoneurózy... // 7.15.1 Akrocyanóza ... // 7.15.2 Livedo reticularis... // 7.15.3 Erytromelalgie... // 7.16 Diagnostika onemocnění žilního systému... // 7.17 Trombembolická nemoc - flebotrombóza a plieni embolie... // 7.17.1 Flebotrombóza... // 7.17.2 Plieni embolie... // 7.18 Varixy dolních končetin a chronická žilní insuficience... // 7.19 Žilní záněty... // 7.20 Lymfedém ... // 174 // 174 // 179 // 183 // 186 // 188 // 190 // 194 // 196 // 196 // 197 197 197 199
// 199 // 200 200 200 200 201 202 202 202 // 203 // 204 // 204 // 205 205 // 205 // 206 206 // 207 // 209 // 209 // 212 // 217 // 220 // 221 // Obsah // // 8 Metabolismus...224 // R. Češka, T. Štuk (Š. Svačina, V. Tesař, M. Haluzík, M. Prázný, E. Kotrlíková, J. Křemen, M. Matoulek, // E. Horová, L. Bošanská) // 8.1 Diabetes mellitus...224 // 8.1.1 Diabetes mellitus 1. typu...233 // 8.1.2 Diabetes mellitus 2. typu...238 // 8.1.3 Další typy diabetů...242 // 8.1.4 Akutní komplikace diabetů...244 // 8.1.5 Pozdní komplikace diabetů...246 // 8.1.6 Praktické otázky léčby diabetů...251 // 8.2 Hyperlipoproteinémie a dyslipoproteinémie...256 // 8.3 Obezita...265 // 8.4 Metabolický syndrom...275 // 8.5 Poruchy výživy a základy nutriční podpory...280 // 8.5.1 Podvýživa...281 // 8.5.2 Poruchy z nedostatku nebo nadbytku vitaminů a stopových prvků...285 // 8.5.3 Základy nutriční podpory...287 // 8.5.4 Péče o vnitřní prostředí... 297 // 8.5.5 Základy dietního systému ...299 // 8.6 Metabolické osteopatie...302 // 8.6.1 Osteoporóza...302 // 8.6.2 Osteomalacic...310 // 8.6.3 Pagetova choroba...313 // 8.6.4 Vzácnější metabolické osteopatie...314 // 8.7 Porfyrie...315 // 8.7.1 Erytropoetické porfyrie...315 // 8.7.2 Hepatálni porfyrie...315 // II. SVAZEK // 9 Endokrinologie ...318 // M. Krsek // 10 Gastroenterologie...372 // R Dítě, M. Lukáš, J. Lata (T. Vaňásek, D. Ďuricová) // 11 Pneumologie...458 // V. Kolek (V. Kašák, V. Koblížek,
J. Skřičková, M. Vašáková) // 12 Nefrologie...524 // V. Tesař // 13 Poruchy vnitřního prostředí...565 // V. Tesař (V. Zikán) // III. SVAZEK // 14 Revmatologie...579 // K. Pavelka (H. Mann, L. Šenolt, M. Olejárová, J. Vencovský) // 15 Klinická imunologie a alergologie...629 // J. Bartůňková // XIV // Obsah // 16 Hematologie... // M. Tměný (J. Čermák, H. Klamavá, C. Šálek, P. desiar, P. Sala], J. Kvasnička, M. Písačka, Z. Gašová) // 17 Vybrané kapitoly... // T. Štuk (P Tesařová, M. Anders, P Doubek, J. Šoupal) // 18 Praktické problémy v interné... // R. Češka, T. Štuk (J. Křemen, L. Kotík, T. Zima, H. Rosolová) // Minislovníček SK-CZ... // Minislovníček CZ-SK... // Zkratky... // Appendix: léky v interné... // Rejstřík ... // 656 // 739 // 787 // 825 // 826 827 831 842
(OCoLC)918016256
cnb002708866

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC