Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2011
138 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-247-3480-4 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7354-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001420306
Předmluva -- Úvod -- 1. Anatomie a fyziologie sítnice -- 1.1 Úvod -- 1.2 Klinická a topografická anatomie sítnice -- 1.3 Anatomie a fyziologie cévního zásobení sítnice -- 1.3.1 Arterie sítnice -- 1.3.2 Vény sítnice -- 1.3.3 Kapilární síť sítnice -- 1.3.4 Cévnatka -- 1.4 Regulace průtoku krve sítnicí -- 2 Histologie sítnice -- 2.1 Úvod -- 2.2 Gliální buňky sítnice -- 2.2.1 Müllerovy buňky -- 2.2.2 Astrocyty -- 2.2.3 Mikroglie -- 2.3 Pigmentový epitel sítnice a fotoreceptory -- 2.4 Zevní plexiformní vrstva, bipolární buňky a horizontální buňky -- 2.4.1 Bipolární buňky -- 2.4.2 Horizontální buňky -- 2.5 Vnitřní plexiformní vrstva, amakrinní -- a gangliové buňky -- 2.5.1 Gangliové buňky -- 3 Fyziologie vidění -- 3.1 Pigmentový epitel sítnice -- 3.1.1 Embryologie retinálního pigmentového epitelu -- 3.1.2 Celulární biologie pigmentového epitelu sítnice -- 3.1.3 Anatomie pigmentového epitelu sítnice -- 3.1.4 Funkce pigmentového epitelu sítnice -- 3.2 Fotoreceptory -- 3.2.1 Strukturální uspořádání fovey -- 3.2.2 Tyčinky -- 3.2.3 Čípky -- 3.3 Barevné a noční vidění -- 3.3.1 Vznik zrakového vjemu -- 3.3.2 Spektrální senzitivita fotoreceptorů -- 3.3.3 Fotopigment čípků a tyčinek -- 3.3.4 Senzitivita a adaptace -- 3.3.5 Základy barevného vidění -- 4 Epidemiologie a rizikové faktory okluze sítnicové vény -- 4.1 Epidemiologie -- 4.2 Systémové rizikové faktory -- 4.2.1 Spolupráce s praktickým lékařem -- a doporučení pro celkovou léčbu --
5 Poruchy hematokoagulační kaskády -- 5.1 Hemokoagulační kaskáda a její jednotlivé složky -- 5.1.1 Deficit proteinu S a C -- 5.1.2 APC-rezistence a Leidenská mutace., -- 5.1.3 Hyperprotrombinémie -- 5.2 Poruchy hemokoagulační kaskády u okluzí sítnicových vén -- 5.2.1 Role APC-rezistence a Leidenské mutace u sítnicových okluzí -- 5.2.2 Deficit přirozených antitrombofilních faktorů (AT, PC a PS) -- 5.2.3 Role hyperprotrombinémie u pacientů s okluzí sítnicové vény -- 5.2.4 Screening hemokoagulačních poruch u mladších pacientů s okluzí sítnicové vény -- 5.3 Antifosfolipidový syndrom -- 5.3.1 Definice antifosfolipidového syndromu -- 5.3.2 Riziko trombózy a terapie pacientů -- s antifosfolipidovým syndromem -- 5.3.3 Antifosfolipidový syndrom a okluze sítnicových vén -- 5.4 Doporučení pro klinickou praxi -- 6 Patofyziologie venózního uzávěru v sítnici -- 6.1 Útlak sítnicové vény a oblenění krevního toku -- 6.1.1 Kmenová okluze sítnicové vény -- 6.1.2 Okluze větve sítnicové vény -- 6.2 Degenerativní změny cévní stěny -- 6.3 Zvýšení koagulační aktivity -- (trombofilní stavy) -- 6.4 Komplexnost patogeneze okluze -- sítnicové vény -- 7 Patofyziologie makulárního edému u okluze sítnicové vény -- 7.1 Funkce hematoretinální bariéry -- 7.1.1 Struktura hematoretinální bariéry (tight junctions, zonula oceludens) -- 7.1.2 Vnitřní hematoretinální bariéra -- 7.1.3 Zevní hematoretinální bariéra --
7.2 Buněčný transport látek a vody -- 7.2.1 Transport vody v sítnici a vznik -- makulárního edému -- 7.3 Otok buněk glie a role VEGF u okluze sítnicové vény -- 8 Vyšetřovací metody -- 8.1 Vyšetření zrakové ostrosti do dálky -- 8.1.1 Subjektivní vyšetřovací metody -- zrakové ostrosti -- 8.2 Vyšetření zrakové ostrosti na blízko -- 8.3 Objektivní vyšetřovací metody -- 8.4 Vyšetření kontrastní citlivosti -- 8.5 Vyšetření barvocitu -- 8.6 Vyšetření adaptace na tmu -- 8.7 Perimetr -- 8.7.1 Metody vyšetřování zorného pole -- 8.8 Optická koherenční tomografie -- 8.8.1 Úvod -- 8.8.2 Fyzikální princip optické koherenční tomografie -- 8.8.3 Normální obraz makuly při optické koherenční tomografii -- 8.8.4 Optická koherenční tomografie -- u okluze sítnicové vény -- 8.9 Fluorescenční angiografie -- 8.9.1 Úvod -- 8.9.2 Fyziologicko-farmakologický základ fluorescenční angiografie -- 8.9.3 Technika vyšetření fluorescenční angiografií -- 8.9.4 Nežádoucí účinky intravenózního podání fluoresceinu -- 8.9.5 Normální fluorescenční angiogram -- 8.9.6 Angiografický obraz okluze centrální sítnicové vény -- 8.9.7 Angiografický obraz okluze větve sítnicové vény -- 9 Okluze větve sítnicové vény -- 9.1 Klinický obraz okluze sítnicové vény -- 9.2 Přirozený průběh okluze větve sítnicové vény -- 9.3 Prognóza zrakové ostrosti u okluze větve sítnicové vény --
9.4 Patofyziologie makulárního edému u okluze větve sítnicové vény -- 9.4.1 Patogeneze makulárního edému -- u okluze větve sítnicové vény -- 9.4.2 Současný stav problematiky -- 9.4.3 Patogeneze makulárního edému -- a úloha autoregulace -- 9.4.4 Kolaterální systémy -- 9.4.5 Arteriolární konstrikce technika laserové fotokoagulace u okluze větve sítnicové vény -- 9.5 Terapie okluze větve sítnicové vény -- 9.5.1 Medikamentózní terapie okluze větve sítnicové vény -- 9.5.2 Chirurgická léčba okluze větve sítnicové vény -- 9.6 Kazuistiky -- 9.6.1 Kazuistika č. 1 -- 9.6.2 Kazuistika č. 2 -- 10 Kmenová okluze sítnicové vény -- 10.1 Klinický obraz kmenové okluze sítnicové vény -- 10.2 Diagnostika kmenové okluze sítnicové vény -- 10.3 Klasifikace kmenové okluze sítnicové vény -- 10.4 Diferenciální diagnostika kmenové okluze sítnicové vény -- 10.5 Prognóza zrakové ostrosti u pacientů -- s kmenovou okluzí sítnicové vény -- 10.5.1 Přirozený průběh kmenové okluze sítnicové vény -- 10.5.2 Konverze neischemické kmenové okluze sítnicové vény -- do ischemické formy -- 10.6 Terapie kmenové okluze sítnicové vény -- 10.6.1 Medikamentózní terapie -- 10.6.2 Laserová fotokoagulace -- 10.6.3 Chirurgické postupy -- 10.7 Intravitreálně aplikovaná léčiva -- 10.7.1 Steroidy -- 10.7.2 Anti-VEGF látky --
11 Zvětšovací pomůcky pro slabozraké -- s venózními okluzemi sítnice -- 11.1 Úvod -- 11.2 Klasifikace stupňů slabozrakosti -- podle WHO -- 11.3 Pomůcky pro zrakově postižené -- 11.3.1 Optické pomůcky pro zrakově postižené -- 11.3.2 Neoptické pomůcky pro zrakově postižené -- 11.4 Závěr
(OCoLC)713796114
cnb002163373

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC