Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
566 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788024629568 (ebook)
ISBN 8024629569 (ebook)
ISBN 978-80-246-2932-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 553 a rejstřík
Publikace podává přehled infektologie v celé šíři tak, aby odpovídal moderní náplni oboru. Odklání se od popisu klasických komunitních infekcí a místo toho věnuje pozornost novým chorobám a změněnému obrazu starých infekcí. Kniha začíná vysvětlením obecných pojmů z epidemiologie, patogeneze a průběhu infekcí. V obecné části praktickým způsobem přibližuje principy diagnostiky, léčby a prevence. Jádro učebnice zahrnuje systematický výklad o jednotlivých infekčních nemocech uspořádaný podle orgánových systémů. Jednotná úprava kapitol vychází z líčení společných příznaků, dále popisuje nozologické jednotky a nakonec poskytuje návod k rozpoznání a diferenciální diagnóze popsaných nemocí. Třetí část knihy doplňuje informaci o infekčních nemocech podle způsobu nákazy a o disponujících okolnostech vzniku nemocí. Pozornost je věnována importovaným nákazám, jedincům s poruchou imunity, specifickým skupinám pacientů, infekcím vznikajícím v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a vysoce nebezpečným nákazám. Každé důležité téma je popsáno z různých úhlů pohledu, takže při studiu nedovoluje čtenáři opomenout klíčová fakta. Učebnice respektuje moderní trendy a současné potřeby oboru. Nutí chápat problematiku v širších souvislostech, aby získané znalosti mohly být využity v ostatních lékařských oborech i klinické praxi.
Popsáno podle tištěné verze
001420315
Předmluva // Úvod // Výskyt a šíření infekcí // Patogeneze infekčních nemocí a imunologie infekce // Příznaky a průběh infekčních nemocí // Diagnóza // Laboratorní vyšetření infekčních nemocí // Protimikrobiální chemoterapie // Další specifické léčebné možnosti // Všeobecná léčebná opatření // Organizace péče o infekčně nemocné // Opatření při výskytu nakažlivých nemocí // Prevence a profylaxe infekčních nemocí // Posudková problematika infekčních nemocí // Bolest v krku: faryngitida nebo angína // Infekční mononukleóza a syndrom infekční mononukleózy // Jiná onemocnění krku a patrových mandlí // Infekce nosu, vedlejších nosních dutin a středního ucha // Infekce měkkých tkání obličeje a krku // Sufokující infekce laryngu // Kašel a horečka: od bronchitidy po pneumonii // Infekční onemocnění dutiny ústní, jícnu a žaludku // Střevní infekce // Dehydratace, iontová disbalance a poruchy acidobazické homeostázy // Průjmové onemocnění kojence: prostá a toxická dyspepsie // Střevní parazitózy // Akutní virová hepatitida // Chronická hepatitida // Jiná onemocnění jater, žlučových cest a diferenciální diagnostika ikteru // Vybrané infekční nemoci dutiny břišní // Infekce močových cest // Sexuálně přenosné nemoci // Infekční nemoci s exantémem // Infekce kůže a podkoží // Infekce měkkých tkání // Infekční komplikace ran // Infekce kostí a kloubů // Neuroinfekce // Obrny provázející infekce // Prionové nemoci centrálního nervového systému // Infekční onemocnění oka // Lymfadenopatie // Infekce lidským virem imunodeficience (HIV): rozpoznání a počáteční posouzení // Infekce lidským virem imunodeficience (HIV): vedení léčby // Zdravotní komplikace infekce lidským virem imunodeficience (HIV) // Únava jako hlavní projev nemoci //
Odchylky krevního obrazu u infekcí a infekce krvetvorných buněk // Sepse // Infekční endokarditida // Jiné infekce srdce a krevních cév // Febrilní neutropenie a infekční komplikace granulocytopenie // Břišní tyf a příbuzné nemoci // Přetrvávající horečka jako téměř jediný projev nemoci // Malárie a diferenciální diagnóza horečky cestovatele // Jiné zdravotní problémy cestovatele // Infekce v těhotenství // Vrozené infekce a infekční nemoci novorozenců // Infekce seniorů // Infekce osob s vrozenou imunodeficiencí // Infekce osob s cystickou fibrózou // Infekce při imunosupresi navozené kortikosteroidy // Infekce při imunosupresi navozené cílenou biologickou léčbou // Infekce osob po transplantaci krvetvorných buněk nebo solidního orgánu // Infekce pacientů po splenektomii a s hyposplenismem // Infekce toxikomanů // Infekce alkoholiků a cirhotiků // Infekce osob s chronickým onemocněním ledvin léčených dialýzou // Infekce diabetiků // Infekce paraplegiků // Infekce bezdomovců // Nozokomiální infekce včetně infekčních komplikací intenzivní péče // Biologické zbraně a bioterorismus // Vysoce nebezpečné nákazy // Seznam zkratek // Literatura // Rejstřík
(OCoLC)932017198

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC