Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2015
150 stran : ilustrace, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-204-3491-3 (kroužková vazba)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001420413
Obsah // Předmluva...9 // 1 Psychometrický rébus z ordinace na úvod...10 // Aleš Bartoš, Miloslava Raisova // 2 Definice kognitivních poruch a aktuální terminologie Alzheimerovy nemoci...13 // Aleš Bartoš // 3 Kódování nemocí s kognitivními poruchami podle Mezinárodní klasifikace nemocí...16 // Aleš Bartoš // 4 Zásady vyšetřování testovými a dotazníkovými metodami...18 // Miloslava Raisova // 5 Určování norem a hraničních skórů...20 // Aleš Bartoš // 6 Kognitivní funkce...27 // Miloslava Raisová, Aleš Bartoš // 6.1 Paměť...27 // 6.2 Exekutivní funkce...31 // 6.3 Rečové a další symbolické funkce...31 // 6.4 Zrakově-prostorové funkce...32 // 7 Velmi krátké zkoušky (do 5 minut)...34 // AlešBartoš // 7.1 Časoprostorová orientace...34 // 7.2 Sedmičkový test...34 // 7.3 Test kreslení hodin (TKH)...34 // 7.4Testy slovní produkce (TSP, SP)...37 // 7.5 Pětičárový test obrazcové produkce (ČAPR)...48 // 7.6 Pětibodový test obrazcové produkce (BOPR)...53 // 8 Krátké kognitivní testy (do 30 minut)...61 // Aleš Bartoš // 8.1 Montrealský kognitivní test (MoCA, MoCA-CZl)...61 // 8.2 Sedmiminutový screeningový test (7MST)...69 // 8.3 Mini-Mental State Examination (MMSE)...75 // 8.4 Addenbrookský kognitivní test (??? nebo ACE-CZ)...77 // 9 Psychodiagnostické metody (do 90 minut)...88 // Miloslava Raisová // 9.1 Reyův paměťový test učení (RAVLT)...89 // 9.2 Rey-Osterriethova komplexní figura a zkouška rekognice
(RCFT)...96 // 9.3 Bentonův vizuálně retenční test (BVRT)...104 // 9.4 Test cesty (TMT)...109 // 9.5 Wechslerova inteligenční škála pro dospělé (WAIS-IH)...114 // 10 Dotazníky nálady...123 // Miloslava Raisová // 10.1 Škála deprese pro geriatrické pacienty (CDS)...124 // 10.2 Beckova sebeposuzovací škála depresi vity pro dospělé (BDI-II)...126 // 7 // 11 Dotazníky aktivit běžného života...128 // Aleš Bartoš // 11.1 Dotazník funkčního stavu (FAQ-CZ)...129 // 11.2 Dotazník soběstačnosti (DAD-CZ)...131 // 11.3 Bristolská škála aktivit denního života (BADLS-CZ)...132 // 12 Dotazník změněných schopností seniora (AD8-CZ)...135 // Aleš Bartoš // 13 Závěrečné vyřešení úvodního rébusu...137 // Aleš Bartoš, Miloslava Raisová // Další literární zdroje...I’ll // Závěr...I42 // Slovo o autorech...I43 // Souhrn...I45 // Summary...14S // Zkratky a vysvětlivky... I46 // Rejstřík...I48 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC