Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010
229 stran ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87378-23-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 215-224, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
* mystická teologie
001420464
I -- II -- MYSTICKÁ TEOLOGIE VÝCHODOSLOVANSKÝCH KŘESŤANŮ -- 1. Misie Cyrila a Metoděje v religionisticko-spirituálním -- významu -- 2. Základní charakteristiky mystické teologie východoslovanských křesťanů -- Katabatický rozměr mystické teologie (katafatická teologie) -- Sofiologie: gnosticko-sapienciální rozměr východokřesťanské mystiky -- Prameny sofiologie v židokřesťanské tradici Vývoj sofiologického poznání u Vladimíra Solovjova Rozvinutí sofiologie v díle Pavla Florenského a Sergeje Bulgakova Boží Trojice ve vztahu k Boží Moudrosti Církev jako Božská i stvořená Sofie Bohorodička a Boží Sofie -- Rozvinutí teologických východisek -- Trinitární východiska yýchodokřesťanské mystiky (Rubljova ikona Trojice) -- HISTORICKÝ EXKURZ DO NOVODOBÝCH DĚJIN „BYZANTSKÉHO COMMONWEALTHU" -- 1. Patriarchální a autokefální církve byzantské tradice -- Byzantské dědictví ve vztahu ke státní moci Pravoslavná spiritualita a národnostní otázka Spiritualita církve trpící a pronásledované vs. kolaborující -- 2. Přítomnost východoslovanských křesťanů v české republice -- Ukrajinská migrace a její religiozita v České republice -- Ruská migrace a její religiozita v České republice -- Odevzdám se do Otcovy ohnivé lásky -- Přilnutí k obětavé boholidské lásce Ježíše Krista -- Proměnění extatickou láskou Ducha svatého -- Trojiční spiritualita Borské liturgie sv. Jana Zlatoústého
-- Ekleziální východiska -- Antropologická východiska -- Biblické předpoklady pro teologickou antropologii Filosofické předpoklady pro teologickou antropologii -- bohorodička: křesťanský ideál svatosti (Ikona Bohorodičky Vladimirské) -- Diabatický rozměr mystické teologie (apofatická teologie) -- Božská liturgie: slavení božsko-lidského vztahu Kosmická symbolika chrámů a duch ikonostasu Liturgie tajemně zpřítomňující „nové nebe a novou zemi" Stručný průběh Borské liturgie sv. Jana Zlatoústého Bo í slovo v liturgickém pivote Fenomenologie liturgické modlitby Mystický rozměr slavení svátostí — svatých tajin -- Asketický boj se Zlým jako svědectví teologálního -- života -- Teologická analýza působení zla a Zlého -- Boj se Zlým a duchovní rozlišování (Ikona svatého Jiří) -- Modlitba Otčenáš)2ko cesta boje s Pokušitelem -- Charismatická povolání ke službě -- Charitativní služba jako projev liturgicko-mystického života ve světě -- Povolání ke službě v politicko-ekonomické sféře -- Ikonopisectví jakožto služba božským uměním -- Stručný nástin ikonopisecké tradice -- Ikonopisectví: mystické „okno " i „dveře " k neviditelnému světu Starectví jako charisma služby duchovního vedení Románová postava starce Zosimy: význam pokání -- i veselosti srdce Dobrotivost, mírnost a průběh zpovědi u otce Isidora Charisma kardiognoze u starců poustevny Optina Pustin -- Východokřesťanská
mystika „táborského světla" -- Anabatický rozměr mystické teologie (analogická teologie) -- Duchovní rozvoj osobnosti „zbožštěním" božskými energiemi -- Paradigmatický rozvoj života „Modlitby srdce" -- Hesychastická modlitba jako odkaz patristické spirituality -- Obsah knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci Vzývání „Ježíšova jména" a prosba o milosrdenství Psychosomatická metoda hesychastů v dialogu spiritualit Nebezpečí při praktikování „hesychastické modlitby" -- Závěrem: Krása spasí svět -- III -- KATOLICKO-PRAVOSLAVNÝ DIALOG VE SVĚTLE UNIVERZÁLNÍ CÍRKVE -- 1. Mystická vize jednoty církve u východoslovanských křesťanů -- 2. Vývoj a perspektivy katolicko-pravoslavného dialogu -- Summary Literatura -- Pramenná Sekundární -- Články autora, které tematicky předcházely této monografii Internetové zdroje
(OCoLC)649802348
cnb002105866

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC