Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2., upravené vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2009
256 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7235-400-9 (brožováno)
Terminologické slovníky
001420494
I. I Smysl výuky mateřského jazyka -- II. I Úvod do studia jazyka a slohu -- 1. Základní pojmy jazykovědy a stylistiky -- Vznik řeči -- Řeč, jazyk, mluva -- Jazykověda (lingvistika) -- 2. Národní jazyk -- Obecné poučení -- Spisovná podoba národního jazyka -- Nespisovné útvary národního jazyka -- 3. Čeština a jazyky příbuzné -- Jazyková společenství (kmeny) -- Slavistika -- 4. Získávání a zpracovávání informací-1. část -- Knihovny -- Internet -- Slovníky -- Encyklopedie -- Populárně-naučné příručky o češtině -- 5. Získávání a zpracovávání informací 2. část -- Výpisek (excerptum) -- Osnova -- Výtah (konspekt) -- Teze -- Obsah -- Rejstřík -- Anotace -- Shrnutí (resumé) -- 6. Zásady typografie a normy tištěného dokumentu -- Typografie -- Základní normy tištěného dokumentu -- Korektory jazykových chyb -- III. I Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví) -- Motivace -- 1. Úvod do nauky o zvukové stránce jazyka -- Předmět oboru, dílčí disciplíny oboru -- Základní terminologie oboru -- Příručky pro hláskosloví -- 2. Systém českých samohlásek -- Třídění českých samohlásek -- 3. Systém českých souhlásek -- Třídění českých souhlásek -- 4. Spodoba hlásek. Slovní přízvuk -- Spodoba (asimilace) hlásek -- Slovní přízvuk (akcent) -- 5. Zvuková stránka souvislé řeči -- Obecné poučení -- Zvukové prostředky souvislé řeči -- 6. Spisovná výslovnost češtiny
-- Obecné poznámky -- Výslovnost slov domácích a zdomácnělých -- Výslovnost slov přejatých -- 7. Opakování a prohlubování učiva hláskosloví -- 8. Praktické využití poznatků z hláskosloví -- Zásady mluveného projevu z hlediska fonetického -- Fonetická cvičení -- Řečové vady -- IV. I Nauka o slohu (stylistika) 1 -- 1. Úvod do stylistiky 1. část -- Předmět oboru -- Základní terminologie oboru -- 2. Úvod do stylistiky 2. část -- Slohotvorní činitelé -- Jazykové prostředky textové výstavby -- Kompozice textu -- 3. Úvod do stylistiky 3. část -- Funkce slohového projevu, funkční styly -- 4. Úvod do stylistiky 4. část -- Slohové postupy a slohové útvary -- 5. Funkční styly textová analýza -- Analýza textů různých funkčních stylů -- 6. Prostěsdělovací styl obecné poučení, -- informační slohový postup -- Funkce a slohové útvary prostěsdělovacího stylu -- Informační slohový postup -- 7. Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu-1. část -- Mluvený projev obecné poučení -- Představování -- Společenská konverzace -- Telefonický rozhovor -- 8. Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu 2. část -- Diskuse -- 9. Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu 3. část -- Mluvní a komunikační cvičení -- Z historie české jazykovědy -- Česká jazykověda od počátků do 17. století -- V. I Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika) -- Motivace -- 1. Úvod do nauky o písemné stránce
jazyka -- Předmět oboru -- Základní terminologie oboru -- Pravopisné příručky -- 2. Úvod do nauky o pravopisu -- Předmět oboru -- Charakter českého pravopisu -- Využití algoritmu pro osvojení pravopisu -- 3. Psaní i, í/y, ý -- Psaní /, i/y,ý po souhláskách pravopisně -- měkkých a tvrdých -- Psaní i, í /y, ý po souhláskách pravopisně obojetných -- 4. Psaní písmena <?, předpon s (se-) I z (ze-) -- a souhláskových skupin -- Písmeno ě -- Předpona s (se-) I z (ze-) -- Souhláskové skupiny -- 5. Psaní délky samohlásek -- Délka samohlásek ve slovech domácích -- Délka samohlásek ve slovech přejatých -- 6. Psaní zkratek a značek -- Psaní zkratek -- Psaní značek -- 7. Základní pravidla psaní velkých písmen -- Opakování učiva základní školy -- 8. Základní pravidla psaní interpunkční čárky -- Opakování učiva základní školy -- 9. Psaní slov přejatých -- 10. Souhrnné testování pravopisu -- Pravopisné testy doplňovací -- Pravopisný test úlohy s výběrem odpovědi -- VI. I Nauka o slohu (stylistika) 2 -- 1. Psané útvary prostěsdělovacího stylu 1. část -- Zpráva a oznámení -- Dopis -- Elektronická pošta (e-mail) -- 2. Psané útvary prostěsdělovacího stylu 2. část -- Tiskopisy -- Pozvánka -- Inzerát -- 3. Psané útvary prostěsdělovacího stylu 3. část. Běžná žádost, omluva -- 4. Psané útvary prostěsdělovacího stylu 4. část Prosté vyprávění -- 5. Psané útvary
prostěsdělovacího stylu 5. část Prostý popis -- 6. Psané útvary prostěsdělovacího stylu 6. část -- Prostá úvaha -- Tzv. anglosaský esej -- Z historie české jazykovědy -- Česká jazykověda v 17. a 18. století -- Josef Dobrovský -- Slovník přejatých slov -- Slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky
(OCoLC)436262989
cnb001968372

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC