Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vydání
Praha : Powerprint, s.r.o., 2013
289 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87415-66-5 (vázáno)
Nad názvem: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra speciální zootechniky
900 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 288-289
001420525
Obsah // 1. Chov skotu 11 // 1.1. Chov skotu v ČR a v EU 12 // 1.2. Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení 16 // 1.2.1. Mléčná užitkovost 16 // 1.2.1.1. Mléčná žláza 16 // 1.2.1.2. Sekrece mléka a jeho složení 17 // 1.2.1.3. Získávání mléka 1 g // 1.2.2. Hodnocení mléčné užiťkovosti 19 // , i • •••.•• // 1.2.2.1. Zpeněžování mléka 20 // • ’ . V’ v K ’ • : ’ " " // 1.2.2.2. Kontrola mléčné užitkovosti (KU) 20 // 1.2.2.3. Činitelé ovlivňující mléčnou užitkovost 22 // 1.2.3. Masná užitkovost 22 // 1.2.3.1. Mateřská užitkovost 23 // 1.2.3.2. Růstová schopnost 23 // 1.2.3.3. Činitelé ovlivňující masnou užitkovost 26 // 1.2.3.4. Zpeněžování jatečného skotu a jatečných telat 27 // 1.2.3.5. Příprava jatečných zvířat ? porážce 27 // 1.2.3.6. Zrání masa 28 // 1.2.4. Plodnost skotu 28 // 1.2.4.1. Dospělosti skotu 28 // 1.2.4.2. Období stání na sucho 29 // 1.2.4.3. Porod 29 // 1.2.4.4. Obnova reprodukce 30 // 1.2.4.5. Tělesná kondice a plodnost skotu 30 // 1.2.4.6. Tělesná kondice krav bez tržní produkce mléka 31 // 1.2.4.7. Základy fyziologie pohlavního cyklu (říjový cyklus, říje) 31 // 1.2.4.8. Detekce říje 32 // 1.2.4.9. Metody plemenitby 34 // 1.2.4.10. Detekce březosti 34 // 1.2.4.11. Činitelé ovlivňující plodnost 35 // 1.2.4.12. Hodnocení plodnosti - ukazatele 35 // 1.2.4.13. Obrat základního stáda krav 37 // 1.3. Užitkové typy a hlavní plemena skotu 38
// 1.3.1. Mléčná plemena 38 // 1.3.2. Kombinovaná plemena skotu 40 // 1.3.3. Masná plemena skotu 41 // 1.4. Základy řízení chovu skotu 46 // 1.4.1. Obrat stáda 46 // 1.5. Chov dojeného skotu 49 // 1.5.1. Ekonomické souvislosti chovu dojeného skotu 49 // 1.5.2. Principy šlechtění dojeného skotu v ČR 54 // 1.5.3. Řízení chovu hlavních kategorií dojeného skotu 55 // 3 // 1.5.3.1. Odchov telat 55 // 1.5.3.2. Odchov jalovie (mladého skotu) 61 // 1.5.3.3. Chov dojnic 61 // 1.5.3.4. Výkrm skotu 74 // 1.6. Chov masného skotu - systém chovu krav bez tržní produkce mléka 76 // 1.6.1. Management stáda a technika chovu v průběhu roku 77 // 1.6.2. Principy šlechtění masného skotu v ČR 80 // 1.6.3. Ekonomické souvislosti chovu krav bez tržní produkce mléka 81 // 2. Chov prasat 85 // 2.1. Význam chovu prasat 86 // 2.2. Typologie a plemena prasat 88 // 2.2.1. Typologie prasat 88 // 2.2.1.1. Typ 88 // 2.2.1.2. Konstituce 90 // 2.2.1.3. Zevnějšek 91 // 2.2.2. Plemena prasat 91 // 2.2.2.1. Mateřská plemena prasat 92 // 2.2.2.2. Otcovská plemena prasat 92 // 2.3. Plemenářská práce a hybridizace v chovu prasat 94 // 2.3.1. Plemenářská práce 94 // 2.3.1.1. Komponenty plemenářské práce 94 // 2.3.1.2. Metody plemenitby 95 // 2.3.1.3. Šlechtitelské programy 95 // 2.3.2. Hybridizace 96 // 2.3.2.1. Heteroze 96 // 2.3.2.2. Hybridizace v chovu prasat 97 // 2.4. Užitkové vlastnosti prasat 99 // 2.4.1. Reprodukce prasnic 99 // 2.4.1.1. Plodnost
prasnic 99 // 2.4.1.2. Mléčnost 162 // 2.4.2. Výkrmnost 103 // 2.4.3. Jatečná hodnota a kvalita masa 105 // 2.4.4. Realizace jatečných prasat 107 // 2.5. Výživa prasat ?8 // 2.5.1. Živiny krmiva 108 // 2.5.1.1. Energie 109 // 2.5.1.2. Dusíkaté látky 1? // 2.5.1.3. Minerální látky 1? // 2.5.1.4. Vitaminy 111 // 2.5.1.5. Voda 111 // 2.5.2. Krmná aditiva 112 // 2.5.3. Technika výživy jednotlivých kategorií prasat 112 // 2.5.3.1. Prasnice a prasničky 115 // 2.5.3.2. Selata ?4 // 4 // 2.5.3.3. Běhouni 115 // 2.5.3.4. Kanci 115 // 2.5.3.5. Prasata ve výkrmu 116 // 2.6. Odpady a kejda v chovu prasat 117 // 2.6.1. Úvod 117 // 2.6.2. Charakteristika kejdy a její produkce 117 // 2.6.3. Systémy ošetření a zpracování prasečí kejdy a hnoje 118 // 2.6.4. Kejda a životní prostředí 119 // 2.7. Technika a technologie chovu prasat 121 // 2.7.1. Technologie chovu 121 // 2.7.2. Členění technologií prasat 122 // 2.7.3. Chov jednotlivých kategorii prasat v bezstelivových provozech 123 // 2.7.3.1. Prasnice nezapuštěné a nízkobřezí 123 // 2.7.3.2. Březí prasnice 124 // 2.7.3.3. Prasnice rodící a kojící 126 // 2.7.3.4. Běhouni 127 // 2.7.3.5. Výkrm 129 // 2.7.4. Stelivové systém ustájení prasat 130 // 2.8. Ekonomika v chovu prasat 132 // 2.8.1. Cíle produkce prasat 132 // 2.8.2. Cesty zlepšení efektivnosti produkce prasat 132 // 2.8.3. Zisk a efektivita v produkci prasat 134 // 2.8.4. Hodnocení ekonomiky chovu prasat, rentabilita výroby 136
// 3. Chov drůbeže 139 // 3.1. Význam chovu drůbeže 140 // Stavy drůbeže 140 // 3.2. Význam drůbežích produktů pro lidskou výživu 141 // 3.2.1. Drůbeží maso 141 // 3.2.2. Vejce jako potravina 142 // 3.3. Přehled chovaných druhů drůbeže 143 // 3.3.1. Hrabavá drůbež 143 // 3.3.1.1. Kur domácí - slepice 143 // 3.3.1.2. Krůty 144 // 3.3.1.3. Perličky 145 // 3.3.1.4. Japonské křepelky 145 // 3.3.1.5. Bažanti 145 // 3.3.2. Vodní drůbež 145 // 3.3.2.1. Kachny pekingské 145 // 3.3.2.2. Kachny pižmové 146 // 3.3.2.3. Husy 146 // 3.3.3. Pštrosi 146 // 3.3.4. Masní holubi 146 // 3.4. Snáška a produkce vajec 147 // 3.4.1. Vlivy působící na snášku 147 // 5 // 3.4.2. Snáškový cyklus 148 // 3.4.3. Tvorba a složení vejce 149 // 3.4.3.1. Tvorba vejce // 3.4.3.2. Složení vejce 151 // 3.4.4. Konzumní vejce 154 // 3.4.4.1. Ošetřování konzumních vajec 154 // 3.4.4.2. Vady a abnormality vajec 154 // 3.4.4.3. Značení vajec 155 // 3.4.4.4. Jakostní třídění vajec 155 // 3.4.4.5. Technologická hodnota vajec 156 // 3.4.5. Násadová vejce 157 // 3.4.5.1. Násadová vejce 157 // 3.4.5.2. Posuzování násadových vajec 157 // 3.5. Masná produkce 159 // 3.5.1. Růst 159 // 3.5.2. Faktory ovlivňující růst 159 // 3.5.2.1. Faktory vnitřní povahy 159 // 3.5.2.2. Faktory vnější povahy 16° // 3.5.3. Charakteristiky výkrmu 160 // 3.5.4. Jatečná zralost 161 // 3.5.5. Výkup, porážka a úprava jatečně drůbeže 162 // 3.6. Produkce
peří 164 // 3.6.1. Význam peří 164 // 3.6.2. Růst a tvorba peří 164 // 3.6.2.1. Peří dle účelu 154 // 3.6.2.2. Pernice a nažiny 155 // 3.6.3. Získávání peří 167 // 3.6.4. Vlastnosti peří 167 // 3.6.5. Zpracování a využití peří 167 // 3.7. Chov nej významně] sich druhů drůbeže 168 // 3.7.1. Chov slepic 168 // 3.7.1.1. Chov slepic nosného typu 168 // 3.7.1.2. Chov slepic masného typu 171 // 3.7.2. Chov krůt 174 // 3.7.3. Chov kachen 177 // 3.7.3.1. Chov pekingských kachen 177 // 3.7.3.2. Chov pižmových kachen 179 // 3.7.4. Chov hus 181 // 3.8. Ekonomika chovu drůbeže 184 // 4. Chov ovcí a koz 185 // 4.1. Význam chovu ovcí 186 // 4.2. Současný stav a perspektivy chovu ovcí 186 // 4.3. Plemena ovcí v ČR a nej významnější světová plemena 190 // 4.3.1. Plemena ovcí s kombinovanou užitkovosti 190 // 6 // 4.3.2. Skupina plemen s vysokou plodností a mléčností 191 // 4.3.3. Skupina plemen s vynikající masnou užitkovosti 192 // 4.4. Plodnost ovcí 194 // 4.4.1. Způsoby zapouštění ovcí 194 // 4.3.2. Inseminace ovcí 196 // 4.3.3. Ovlivňování a regulace pohlavního cyklu 197 // 4.4.4. Březost ovcí 198 // 4.4.5. Porod ovcí 199 // 4.4.6. Kontrola užitkovosti (KU) 200 // 4.5. Mléčná užitkovost ovcí 201 // 4.6. Ovčí produkty - produkce masa 203 // 4.6.1. Klasifikace jatečných ovcí 204 // 4.7. Vlnařská užitkovost ovcí 208 // 4.7.1. Stavba kůže a chlupů 208 // 4.7.2. Vlastnosti vlny 209 // 4.7.3. Vlivy působící
na kvalitu vlny 213 // 4.7.4. Realizace vlny 214 // 4.8. Produkce ovčích kožek 215 // 4.9. Technika chovu ovcí 216 // 4.9.1. Odchov jehňat 216 // 4.9.2. Výkrm jehňat 218 // 4.9.3. Odchov chovných jehniček a beránků 219 // 4.9.4. Technika chovu ovcí v letním období 220 // 4.9.5. Technika chovu ovcí v zimním období 223 // 4.9.6. Ovčíny a jejich zařízení 223 // 4.10. Zootechnická opatření při ošetřování ovcí během roku 226 // 4.11. Ekonomika chovu ovcí 228 // 4.12. Význam chovu koz 229 // 4.13. Plemena koz 230 // 4.13.1. Dojná plemena chovaná v ČR 230 // 4.13.2. Masná plemena koz 231 // 4.13.3. Srstnatá plemena 231 // 4.14. Mléčná produkce 233 // 4.15. Masná produkce 235 // 4.16. Produkce srsti a zpracování kožek 236 // 5. Chov koní 239 // 5.1. Význam koní 240 // 5.2. Zevnějšek koně 241 // 5.2.1. Měření koní 241 // 5.2.2. Posuzování zevnějšku koně 242 // 5.3. Popisování koní 246 // 5.3.1. Užitkový typ 246 // 5.3.2. Barvy a odznaky 246 // 5.3.2.1. Základní barvy koní a odstíny základních barev 246 // 7 // 5.3.2.2. Odznaky vrozené 248 // 5.3.2.3. Odznaky získané 250 // 5.3.3. Praktické použití popisu koně 250 // 5.4. Mechanika pohybu 252 // 5.5. Výkonnostní činitelé 254 // 5.6. Plemena koní 256 // 5.6.1. Fylogenie a zoologické zařazení koní 256 // 5.6.2. Dělení plemen koní podle původu 257 // 5.6.3. Plemena koní v České republice 258 // 5.7. Organizace chovu koní v České republice 261
// 5.8. Reprodukce koní 262 // 5.8.1. Ošetření klisny po porodu a hříběte po narození 263 // 5.9. Odchov hříbat 264 // 5.9.1. Chovatelské a zootechnické zásady odchovu 264 // 5.9.2. Náhrada mateřského mléka 264 // 5.9.3. Odstav hříbat 265 // , 5.10. Požadavky na ustájení koní 267 // 5.10.1. Způsoby ustájení koní 267 // 5.10.2. Požadavky na stáje pro koně 267 // 5.10.3. Požadavky podlahové plochy stájí 269 // 5.10.4. Podestýlka 270 // 5.10.5. Požadavky zoohygieny 270 // 5.10.6. Venkovní boxy 270 // 5.11. Pastva hříbat a koní 272 // 5.11.1. Způsoby pastvy 272 // 5.11.2. Ohrazení pastvin 272 // 5.11.3. Výběhy 273 // 5.12. Základy péče, ošetřování a krmení koní 274 // 5.12.1. Péče a ošetřování koní 274 // 5.12.2. Zásady krmení koní 274 // 5.13. Bezpečnost práce při chovu koní 279 // 5.13.1. Hlavní zásady bezpečnosti práce při zacházení s koňmi 279 // 5.13.2. Zvedání a držení končetin 279 // 5.13.3. Předvádění a vodění koní 280 // 5.14. Využití koní v současnosti 282 // 5.14.1. Význam koní v kultuře a sportu 282 // 5.14.2. Početní stavy a rozšíření koní ve světě 284 // 5.14.3. Vývoj početních stavů koní v ČR 284 // Seznam použité literatury 288 // 8
(OCoLC)842345070
cnb002446427

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC