Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Praha : Historický ústav, 2015
635 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-241-2 (vázáno)
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; Svazek 54
Obsahuje bibliografii na stranách 587-619, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001420555
Úvod jako závěr ...7 // I. Boj proti chudobě, sociální otázka // a sociální politika v českých zemích v 19. a na začátku 20. století: definice, ideje a instituce ...11 // II. Stručný přehled chudinského a sociálního zákonodárství ...108 // III. Od chudinské к sociální péči v Praze // 19. a první poloviny 20. století ...223 // IV. Chudinská péče v Brně v letech 1781-1914 ...315 // V. Podnikový pojišťovací systém na železnici ...416 // Summary ...581 // Prameny a literatura ...587 // Jmenný rejstřík ...620 // Podrobný obsah ...632 // 5 // Podrobný obsah // Úvod jako závěr ...7 // I. Boj proti chudobě, sociální otázka a sociální politika v českých zemích v 19. a na začátku 20. století ...11 // Definice pojmu chudoba a sociální otázka ...12 // Metodologický, věcný a časový výměr ...16 // Chudinství - stručné přehlédnutí historického vývoje ...19 // Rakouský model řešení chudinské otázky v moderní době ...30 // Praktické zásady rakouského (tedy i českého, moravského // a slezského) chudinského systému do roku 1918 ...37 // Charakteristika legislativních zásahů do chudinství v liberální éře. 39 // Architektura chudinského systému v liberální éře ...41 // Hledání nového sociálního zajištění pro venkovské obyvatelstvo .. .48 Chudinské instituce v kompetenci říšské, zemské a okresní samosprávy ...55 // Rakouská specifika chudinské péče ...58 // Rakouské a české přemýšlení o chudobě a sociální otázce ...61 //
Předválečné dobové úvahy к tzv. dělnické otázce z pozice // rakouských byrokratů, liberálů a křesťanskosociálního hnutí 84 // Carl Freiherr von Vogelsang a jeho katolický socialismus ...87 // Sociální myšlení první republiky: zrod československé // sociální politiky ...91 // Chudinství a sociální politika z hlediska zpětného // historického pohledu ...102 // II. Stručný přehled chudinského a sociálního zákonodárství ...108 // Chudinské zákonodárství ...108 // Živnostenský řád ...125 // Koaliční zákon ...128 // Sociální zákonodárství a němečtí liberálové ...130 // Sociální zákonodárství konzervativního období ...131 // Živnostenští inspektoři ...133 // Zaměstnávání dětí. Pracovní doba dětí ...135 // 632 // Pracovní doba dětí v hornictví ...140 // Učební poměr ...142 // Pracovní doba žen ...143 // Pracovní doba dospělých mužů ...145 // Pracovní přestávky - klid nedělní a sváteční - dovolená ...148 // Pracovní knížky a pracovní řády ...150 // Ustanovení o mzdě ...151 // Soudnictví ...153 // Pojišťovací zákony ...155 // Úrazové pojištění ...157 // Nemocenské pojištění ...162 // Hornické pojištění ...167 // Zákon o válečných úkonech ...170 // Období první republiky ...181 // Váleční poškozenci ...181 // Péče o mládež ...184 // Ochrana nájemníků ...187 // Ochrana dělnictva ...189 // Úprava pracovní doby ...189
// Placená dovolená ...191 // Ochrana domácké práce ...191 // Ochrana života a zdraví ...192 // Kolektivní smlouvy ...193 // Práce dětí ...194 // Nezaměstnanost ...195 // Sociální pojištění ...203 // Úrazové pojištění ...210 // Penzijní a nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců ...211 // Pojištění soukromých zaměstnanců ...213 // Hornické pojištění ...216 // III. Od chudinské к sociální péči v Praze 19. a první // poloviny 20. století ...223 // Pražské chudinství v raném novověku ...228 // Pražské chudinství v první polovině 19. století ...239 // Pražské chudinství v druhé polovině 19. století ...263 // Pražská chudinská péče v období první // Československé republiky ...291 // 633 // IV. Chudinská péče v Brně v letech 1781-1914 ...315 // Od josefínských reforem к Brněnskému mužskému // dobročinnému spolku (1781-1850) ...315 // Péče o chudé v Brně v režii obce (1850-1914) ...350 // Dobročinné spolky ...406 // V. Podnikový pojišťovací systém na železnici ...416 // Sociální pojišťovací systém zaměstnanců // Severní dráhy císaře Ferdinanda ...420 // Vymezení pojmu zaměstnanec u železničních společností ...420 // Dílenský pořádek a existence nemocenské pokladny ...421 // Vývoj penzijních pokladen u soukromých a stáních drah // v letech 1844 až 1907 ...421 // Historie penzijní pokladny Severní dráhy císaře // Ferdinanda 1844 až 1907 ...428 // Členství v penzijním spolku KFNB ...436 // Odchod z penzijního spolku ...437 // Členské příspěvky ...438 // Nárok na penzijní požitky a jejich výměra ...441 //
Výměra penze ...443 // Vdovská penze ...446 // Výměra vdovské penze ...449 // Odbytné ...450 // Pohřebné ...451 // Dočasná podpora z penzijní pokladny ...451 // Výchovné příspěvky ...452 // Ztráta nároků na penzijní požitky ...454 // Financování penzijní pokladny KFNB ...455 // Nemocenská pokladna Severní dráhy císaře Ferdinanda 1874---474 // Rozdělení pojištěnců ...474 // Požitky nemocenské pokladny ...475 // Podnikoví lékaři Severní dráhy císaře Ferdinanda ...477 // Nemocenská pokladna pro zřízence a dělníky c. k. // privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda 1888 ...479 // Členství ...480 // Financování nemocenské pokladny ...481 // Požitky nemocenské pokladny ...482 // 634 // Správa nemocenské pokladny ...483 // Detský azylový dům Severní dráhy císaře Ferdinanda // ve Valticích ...488 // Správa azylového domu ...490 // Každodennost azylového domu ...492 // Život chovanců v ústavu ...494 // Podnikový zabezpečovací systém Československých // státních drah v letech 1918 až 1939 ...496 // Rozdělení zaměstnanců ČSD dle platového zařazení // vletech 1919 až 1939 ...496 // Penzijní fond ČSD ...501 // Členství ve fondu ...506 // Členské příspěvky ...507 // Nárok na požitky penzijního fondu ...512 // Výměra penze ...513 // Vdovské požitky, zaopatřovací požitky družek ...514 // Příspěvky na výchovu ...515 // Sirotčí penze ...515 // Odbytné ...516 // Úmrtné ...516 // Ztráta nároku na požitky ...517 // Invalidní a starobní fond československých státních drah ...570 // Členství ...570 // Požitky fondu ...571 // Úrazová pojišťovna československých státních drah ...572 // Požitky a správa úrazového pojištění železničních zaměstnanců .. .574 Seznam zkratek ...580 // Summary ...581 // Prameny a literatura ...587 // Jmenný rejstřík ...620 // Podrobný obsah ...632
(OCoLC)913565360
cnb002704737

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC