Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2015
198 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0932-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 179-191, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001420583
Summary ...9 // Předmluva ...11 // 1 Sociální služby ...13 // 1.1 Stručný náhled vývoje poskytování sociálních služeb v ČR // do roku 2006 a jejich legislativního ukotvení ...13 // 1.1.1 Právní úprava sociálního zabezpečení // na sklonku normalizace ...15 // 1.1.2 Od sociálního zabezpečení ? sociální pomoci (1990-1998) . 17 // 1.1.3 Od věcného záměru zákona o sociální pomoci ? zákonu // o sociálních službách ...20 // 1.2 Standardy kvality sociálních služeb ...32 // 1.3 Formy poskytování a typologie sociálních služeb ...34 // 1.4 Komunitní plánování sociálních služeb // a typologie sociálních služeb, síťování sociálních služeb ...37 // 1.4.1 Komunitní plánování sociálních služeb // a typologie sociálních služeb ...37 // 1.4.2 Síťování sociálních služeb ...38 // 2 Komunitní plánování sociálních služeb ...43 // 2.1 Komunita a komunitní práce ...43 // // 2.1.1 Komunita ...43 // 2.1.2 Komunitní práce ...45 // 2.2 Základní charakteristika // a definice komunitního plánování sociálních služeb ...46 // 2.2.1 Vymezení pojmu komunitn í plánování // sociálních služeb ...46 // 2.2.2 Vybrané modely a přístupy ke komunitnímu plánování . . 49 // 2.2.3 Cíle, poslání a přínosy komunitního plánování // sociálních služeb ...51 // 2.2.4 Komunitní plánování z pohledu právního řádu ČR ...52 // 2.3 Účastníci komunitního plánování sociálních služeb ...55 // 2.3.1 Uživatelé sociálních služeb ...58 // 2.3.2 Poskytovatelé sociálních služeb ...59 // 2.3.3 Zadavatelé sociálních služeb ...59 // 2.3.4 Veřejnost ...60 // 2.4 Základní principy komunitního plánování // sociálních služeb ...61 // 2.5 Dostupnost sociálních služeb ...64 //
2.6 Potřeby uživatelů sociálních služeb ...67 // 2.6.1 Potřeby uživatelů a dostupnost sociálních služeb ...67 // 2.6.2 Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb ...68 // 2.6.3 Participace v procesu komunitního plánování ...70 // 3 Fáze a postupy komunitního plánování sociálních služeb ...73 // 3.1 Přípravná/hodnoticí fáze ...78 // 3.1.1 Vznik iniciační skupiny ...78 // 3.1.2 Zajištění politické a metodické podpory ...81 // 3.1.3 Zpracování základní listiny ...84 // 3.1.4 Zajištění zdrojů potřebných // pro komunitní plánování sociálních služeb ...85 // 3.1.5 Konstituování efektivní // a udržitelné organizační struktury ...86 // 3.1.6 Zpracování a odsouhlasení harmonogramu prací ...99 // 3.2 Analyticko-popisná fáze ...100 // 3.2.1 Popis aktuální sociální situace v obci/regionu ...100 // 3.2.2 Sociálně-demografická analýza ...101 // 3.2.3 SWOT analýza ...102 // 3.2.4 Analýza již existujících dat a dokumentů ...106 // 3.2.5 Analýza (zjišťování) potřeb uživatelů sociálních služeb ...106 // 3.2.6 Katalog poskytovatelů sociálních služeb ...108 // 3.3 Fáze plánování ...110 // 3.3.1 Proces vytváření návrhu plánu sociálních služeb ...112 // 3.3.2 Příprava a realizace procesu konzultací // návrhu komunitního plánu ...115 // 3.3.3 Tvorba a schvalovací proces finální verze // komunitního plánu ...118 // 3.4 Realizační fáze - implementace plánu ...122 // 3.5 Evaluace v procesu komunitního plánování ...127 // 3.5.1 Obecné charakteristiky evaluace ...127 // 3.5.2 Evaluace v komunitním plánování sociálních služeb ...129 // 3.5.3 Evaluace kvality procesu komunitního plánování ...131 //
4 Zapojování veřejnosti do procesu komunitního plánování ...133 // 4.1 Některé obavy ze zapojování veřejnosti ...133 // 4.2 Některé mýty o zapojování a participaci veřejnosti ...134 // 4.3 Důvody pro zapojování veřejnosti a jeho výhody ...136 // 4.4 Nevýhody systému zapojování veřejnosti ...137 // 4.5 Úrovně zapojení veřejnosti ...138 // 5 Uživatelé sociálních služeb jako nejdůležitější aktéři procesu // komunitního plánování ...141 // 5.1 Pojem uživatel a jeho legislativní kontext ...141 // 5.2 Zapojování uživatelů do procesu komunitního plánování ...142 // 5.2.1 Některé důvody malé míry zapojování uživatelů // do procesu komunitního plánování ...142 // 5.2.2 Vybrané možnosti zapojení uživatelů během // jednotlivých fází komunitního plánování ...147 // 5.3 Příklad participace uživatelů na rozhodovacích procesech // v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce . . . 152 // 5.4 Nové přístupy k zjišťování potřeb uživatelů // sociálních služeb ...156 // 5.4.1 Ohniskové skupiny ...157 // 5.4.2 Nové zjišťování potřeb ...159 // 6 Komunitní plánování sociálních služeb na Slovensku ...163 // 6.1 Společenská a legislativní východiska komunitního // plánování sociálních služeb na Slovensku ...163 // 6.1.1 Legislativní rámec poskytování sociálních služeb // na Slovensku ...166 // 6.2 Některá úskalí komunitního plánování na Slovensku . . . 169 // 6.3 Výzkum a doporučení v oblasti zajištění místní a typové // dostupnosti sociálních služeb na Slovensku ...173 // Závěr ...177 // Literatura ...179 // Rejstřík ...193
(OCoLC)934900080
cnb002731454

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC