Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydanie prvé
Praha : Hnutí R, 2015
256 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86798-57-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 243-253, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001420589
Obsah // 1 STARNUTIE POPULÁCIE AKO SPOLOČENSKÝ FENOMÉN 7 // 1.1 Teórie starnutia 10 // 1.2 Sociálne aspekty starnutia 11 // 1.3 Socio-ekonomický stav slovenskej spoločnosti 12 // 1.4 Demografická vývoj starnutia z pohľadu Európskej únie 21 // 1.5 Aktívne starnutie 26 // 1.6 Aktívna účasť na trhu práca 32 // 1.7 Aktívna účasť na živote komunity 37 // 1.8 Aktívna práca v domácnosti 41 // 1.9 Aktívne trávenie voľnéhu času 42 // 1.10 Základné princípy verejných politík na podporu aktívneho starnutia 47 // 2 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 49 // 2.1 História a vývoj sociálneho zabezpečenia 49 // 2.2 Terminologické vymedzenie sociálneho zabezpečenia 52 // 2.3 Sociálna ochrana starších ľudí 60 // 2.3.1 Záväzky a trendy 62 // 2.4 Starostlivosť o staršie osoby na Slovensku 69 // 3 SOCIÁLNA PRÁCA SO SENIORMI 72 // 3.1 Biologicka-psychologický, sociálny a medicínsky aspekt staroby 76 // 3.2 Potreby seniorov 81 // 3.3 Význam rodiny a domáceho prostredia 85 // 3.4 Príprava na starnutie 88 // 3.5 Sociálna opora 91 // 3.6 Sociálna adaptácia 98 // 3.7 Metódy práce so seniormi 100 // 3.7.1 Poradenstvo 100 // 3.7.2 Osobitosti komunikácie v práci so seniorom 101 // 3.7.3 Význam jdenotlivých terapii u seniorov 104 // 3.8 Sociálne služby 122 // 3.8.1 Prijímateľ sociálnej služby 131 // 3.8.2 Obec ako poskytovatel’ sociálnej služby 133 // 3.8.3 Postup v prípade záujmu o umiestenie do zariadenia 135 // 3.9 Paliatívna starostlivosť 136
// 3.9.1 Sociálna starostlivosť o umierajúcich 143 // 3.9.2 Sprevádzanie človeka v terminálnom období 145 // 3.9.3 Rozhovor ako základný prostriedok sprevádzania 147 // 3.9.4 Odborné sociálne poradenstvo v hospicovej starostlivosti 149 // 3.9.5 Proces zomierania 151 // 3.9.5.1 Fázy vyrovnávania sa so smrťou 152 // 4 ŽIVOTNÝ ŠTÝL SENIOROV 155 // 4.1 Najčastejšie ochorenie vo vyššom veku 158 // 4.1.1 Arteriová hypertenzia v starobe 159 // 4 // 4.1.2 Ischemická choroba srdca 160 // 4.1.3 Chronická fibrilácia predsiení 161 // 4.1.4 Ischemická choroba dolných končatín 162 // 4.1.5 Poruchy mobility, chôdze a pády 163 // 4.1.6 Poruchy metabolizmu a endokrinopatie v starobe 164 // 4.1.7 Inkontinencia vo vyššom veku 165 // 4.1.8 Neurologické ochorenia v starobe 167 // 4.1.9 Parkinsonova choroba 169 // 4.1.10 Psych iatrické syndrómy v starobe 170 // 4.1.11 Ochorenia dýchacieho systému v starobe 173 // 4.1.12 Ochorenia tráviaceho ústrojenstva v starobe 176 // 4.1.13 Ochorenia pohybového aparátu v starobe 178 // 4.1.14 Preiežaniny vo vyššom veku 181 // 4.1.15 Zraniteľnosť vo vyššom veku 182 // 4.10 Rehabilitácia v gerontológii 184 // 4.11 Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia 190 // 4.12 Faktory zachovania zdravia a predĺženia aktívneho veku 191 // 4.12.1 Význam zdravej výživy 191 // 4.12.2 Význam pohybu a fizickej aktivity vo vyššom veku 193 // 4.12.3 Význam redukovania stresu a negatívnych emócií 194 // 4.13 Rola
lekára, ošetrovateľa v práci so seniorom 196 // 5 KVALITA ŽIVOTA 199 // 5.1 Meranie kvality života u seniorov 202 // 6 AGEIZMUS - DISKRIMINÁCIA NA ZÁKLADE VEKU 209 // 6.1 Týraný, zneužitý, zanedbávaný senior 211 // 6.2 Programy a inštitúty ochrany staršých ľudí 214 // 6.3 Najvýnamnejšie európske seniorské organizácie 216 // 7 TRESTNE ČINY PÁCHANÉ NA SENIOROCH 220 // 7.1 Kriminalita a členenie kriminality 221 // 7.1.1 Spôsoby vymedzenia kriminality 223 // 7.1.2 Členenie kriminality 224 // 7.2 Senior ako obeť kriminality 225 // 7.3 Týranie a zlé zaobchádzanie so seniormi 230 // 7.4 Zanedbávanie seniorov 233 // 7.5 Ochrana a podpora ľudských práv seniorov 234 // 7.6 Súčasný stav trestnej politiky na Slovensku 236 // 7.7 Prevencia a bezpečnostné zásady pre seniorov 238 // ZOZNAM BIBLIOGRACIKÝCH ODKAZOV 243 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC