Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
Příručka
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
192 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-4844-3 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9950-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9951-3 (online ; epub)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografii na stranách 184-186 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420605
Obsah // Seznam zkratek...g // Předmluva ... 11 // 1 Úloha, organizace a činnost lékařské posudkové služby... 13 // 2 Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského // pojištění... 21 // 2.1 Charakteristika systému...21 // 2.2 Vybrané pojmy...22 // 2.3 Základní principy zákona o nemocenském pojištění ...24 // 2.4 Povinnosti ošetřujících lékařů při provádění nemocenského // pojištění...28 // 2.5 Povinnosti a oprávnění posudkových lékařů při provádění // nemocenského pojištění ...35 // 2.6 Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti // a potřeby ošetřování...36 // 2.7 Postup při vydávání předchozích písemných souhlasů // orgánem nemocenského pojištění...40 // 2.8 Součinnost zdravotnických zařízení a jiných fyzických // a právnických osob s orgánem nemocenského pojištění __43 // 2.9 Ukončení dočasné pracovní schopnosti nebo potřeby ošetřování rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění ... 44 // 2.10 Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrci doby 47 // 2.11 Kazuistiky ... // 2.12 Tiskopisy ...53 // 2.13 Procesy posuzování/kontroly zdravotního stavu // v nemocenském pojištění ...60 // 3 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti // pro účely důchodového pojištění... 66 // 3.1 Charakteristika systému...66 // 3.2 Vybrané pojmy...68 // 3.3 Úloha ošetřujících lékařů ...72 // 3.4 Posuzování dlouhodobé nepříznivého
zdravotního stavu ... 73 // 3.5 Posudek o invaliditě...80 // 3.5.1 Vydání posudku o invaliditě pro účely zjišťovací // lékařské prohlídky...81 // 3.5.2 Vydání posudku o invaliditě z důvodu kontrolní // lékařské prohlídky...82 // 3.6 Námitkové řízení proti rozhodnutí 1. instance...82 // 3.7 Kazuistiky ...84 // 3.8 Tiskopisy ...90 // 3.9 Procesy posuzování zdravotního stavu a poklesu pracovní // schopnosti v důchodovém pojištění...91 // 4 Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb --- 96 // 4.1 Charakteristika systému...96 // 4.2 Vybrané pojmy...98 // 4.3 Řízení o příspěvku na péči ... 100 // 4.4 Zásady posuzování stupně závislosti... 106 // 4.5 Dlouhodobé nepříznivý zdravotní stav... 107 // 4.6 Principy hodnocení schopnosti zvládat základní životní // potřeby... 108 // 4.7 Posuzování jednotlivých základních životních potřeb ... 114 // 4.7.1 Mobilita...114 // 4.7.2 Orientace...115 // 4.7.3 Komunikace...117 // 4.7.4 Stravování...118 // 4.7.5 Oblékání a obouvání...119 // 4.7.6 Télesná hygiena...119 // 4.7.7 Výkon fyziologické potřeby...120 // 4.7.8 Péče o zdraví...121 // 4.7.9 Osobní aktivity...122 // 4.7.10 Péče o domácnost...123 // 4.8 Posuzování osob do 18 let věku ... 124 // 4.9 Kazuistiky ... 132 // 4.10 Proces vydání posudku o stupni závislosti ... 138 // 5 Posuzování zdravotního stavu pro účely dávek osobám // se zdravotním postižením... 140 // 5.1 Charakteristika
systému... 140 // 5.2 Vybrané pojmy... 141 // 5.3 Řízení o přiznání dávky pro osoby se zdravotním postižením a řízení o přiznání průkazu osoby // se zdravotním postižením... 144 // 5.4 Posuzování zdravotního stavu pro účely řízení o přiznání // průkazu osoby se zdravotním postižením... 147 // 5.5 Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení // schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením... 150 // 5.6 Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku // na zvláštní pomůcku ... 157 // 5.7 Kazuistiky ... 163 // 5.8 Proces vydání posudku o příspěvku na zvláštní pomůcku // a přiznání průkazu OZP ... 167 // 6 Posuzování zdravotního stavu pro účely zaměstnanosti, // status osoby zdravotně znevýhodněné ... 169 // 6.1 Charakteristika systému... 169 // 6.2 Vybrané pojmy ... 169 // 6.3 Řízení o uznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné ... 171 // 6.4 Posuzování zdravotního stavu ve věcech řízení OZZ. 172 // 6.5 Kazuistiky ... 176 // 6.6 Procesy činnosti LPS v řízení o status osoby zdravotně // znevýhodněné... 180 // Literatura ... 184 // Rejstřík ... 187 // Souhrn... 189 // Summary // 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC