Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:13x 
BK
Třetí, doplněné a přepracované vydání
Praha : Galén, [2015]
xii, 416 stran : barevné ilustrace ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-206-0 (brožováno)
Slovník latinských a řeckých anatomických termínů
Obsahuje bibliografii na straně 416 a rejstřík
Částečný latinský a řecký text
001420619
Předmluva k třetímu vydání ...XI // Předmluva ke druhému vydání ...XII // 1. OBECNÉ ZÁKLADY STAVBY LIDSKÉHO TĚLA ...1 (Miloslava Elišková) // 1.1. Obecná stavba tkání ...1 // 1.2. Epitely ...2 // 1.3. Pojiva ...2 // 1.3.1. Vazivo ...2 // Vazivo a obranná schopnost organismu ...3 // 1.3.2. Chrupavka - cartilago ...3 // 1.3.3. Kost - os ...4 // Cévní a nervové zásobení kosti ...5 // Spojení kostí ...5 // 1.4. Svalová tkáň ...6 // 1.5. Nervová tkáň ...7 // 1.6. Anatomické názvosloví ...7 // Roviny a směry těla ...8 // Roviny ...8 // Směry ...8 // ¦ Přídatné směry na končetinách ...9 // 2. KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA ...11 (Miloslava Elišková) // 2.1. Lebka - cranium ...11 // Lebka novorozence ...18 // 2.2. Kostra trupu ...19 // Obratle - vertebrae ...20 // Kost křížová - os sacrum ...22 // Spojení na páteři ...22 // Meziobratlové ploténky - disci // intervertebrales ...22 // Vazy - ligamenta ...22 // Meziobratlové klouby - articulationes // intervertebrales ...22 // Funkční anatomie páteře ...23 // Kosti hrudního koše ...24 // Kost hrudní - sternum ...24 // ¦Žebra - costae ...25 // 2.3. Kosti horní končetiny ...25 // Kost klíční - clavicula ...25 // Lopatka - scapula ...25 // Kost pažní - humerus ...26 // Kost vřetenní - radius ...27 // Kost loketní - ulna ...27 // Kosti ruky - ossa manus ...27 // 2.4. Kosti dolní končetiny ...28 // 2.4.1. Pletenec dolní končetiny ...28 // Kost pánevní - os coxae ...28 // Kost kyčelní - os ilium ...28 // Kost sedací - os ischii ...28 // Kost stydká - os pubis ...29 // 2.4.2. Kosti volné dolní končetiny ...29 // Kost stehenní - femur ...29 // Čéška - patella ...30 // Kosti bérce - ossa cruris ...30 // Kostra nohy - ossa pedis ...31 // Kosti zánártní - ossa tarsi ...31 // Kosti nártní - ossa metatarsi ...31 // Kosti prstů nohy - phalanges digitorum // pedis ...31 //
3. SPOJENÍ KOSTÍ ...33 (Miloslava Elišková) // 3.1. Obecná artrologie ...33 // Pomocná zařízení kloubů ...33 // Cévní a nervové zásobení kloubů ...34 // Typy kloubů ...34 // Pohyby v kloubech ...34 // 3.2. Kloubní spojení kostí horní končetiny ...35 // 3.2.1. Kloub sternoklavikulární - articulatio sternoclavicularis ...35 // 3.2.2. Kloub akromioklavikulární - articulatio acromioclavicularis ...35 // 3.2.3. Kloub ramenní - articulatio humeri ...35 // 3.2.4. Kloub loketní - articulatio cubiti ...36 // Membrana interossea antebrachii ...37 // 3.2.5. Distální radioulnární kloub - articulatio // radioulnaris distalis ...37 // Kinetika radioulnárních kloubů ...37 // 3.2.6. Klouby ruky - articulationes manus ...37 // Kinetika kloubů ...38 // Retinaculum musculorum flexorum (retinaculum flexorum) a karpální tunel ...38 // 3.3. Kloubní spojení dolní končetiny ...38 // 3.3.1. Spojení na pánvi ...39 // 3.3.1.1. Kloub křížokyčelní - articulatio sacroiliaca.39 // 3.3.1.2. Spona stydká - symphysis pubica ...39 // 3.3.1.3. Vazivová spojení pánve ...39 // 3.3.1.4. Roviny a rozměry pánevní ...39 // j 3.3.2. Kloubní spojení volné dolní končetiny ...41 // I 3.3.2.1. Kloub kyčelní - articulatio coxae ...41 //3.3.2.2. Kloub kolenní - articulatio genus ...41 // 3.3.2.3. Articulatio tibiofibularis ...42 // 3.3.2.4. Syndesmosis tibiofibularis ...42 // 3.3.2.5. Klouby nohy - articulationes pedis ...43 // Kinetika kloubů ...43 // 3.4. Chůze (Ondřej Naňka) ...44 // 4. SOUSTAVA SVALOVÁ ...45 (Miloslava Elišková) // 4.1. Obecná myologie ...45 // Stavba svalu ...45 // Složení svalu ...45 // Zevní tvar svalu ...46 // Svalová mechanika ...46 // Funkce svalů ...46 // Svalový metabolismus ...46 // Inervace svalů ...47 // Cévní zásobení svalů ...47 // Svalová povázka - fascia ...47 // Tíhové váčky - bursae synoviales ...47 //
Šlachové pochvy - vaginae tendinum ...47 // Musculi articulares ...48 // 4.2. Svaly a fascie hlavy - musculi et fasciae // capitis ...48 // 4.2.1. Mimické svaly - musculi faciei ...48 // mimické svaly skalpu ...48 // Mimické svaly obličeje ...48 // 4.2.2. Svaly žvýkací - musculi masticatorii ...50 // 4.2.3. Fascie hlavy - fasciae capitis ...50 // 4.3. Svaly krku - musculi colli ...51 // 4.3.1. Povrchové svaly krku ...51 // Platysma ...51 // M. sternocleidomastoideus ...51 // 4.3.2. Svaly jazylky ...52 // Svaly suprahyoidní - mm. suprahyoidei ...52 // Svaly infrahyoidní - mm. infrahyoidei ...52 // 4.3.3. Hluboké krční svaly ...52 // Musculi scaleni ...52 // Prevertebrální svaly ...52 // 4.3.4. Fascie krku - fasciae colli ...52 // 4.4. Svaly a fascie trupu - musculi et fasciae trunci ...52 // 4.4.1. Svaly a fascie hrudníku - musculi et fasciae thoracis ...52 // Svaly thorakohumerální ...52 // Vlastní svaly hrudníku ...54 // Bránice - diaphragma ...54 // Fascie hrudních svalů ...55 // 4.4.2. Svaly a fascie břicha - musculi et fasciae abdominis ...55 // Ventrální skupina ...55 // Laterální skupina ...55 // Dorzální skupina ...55 // Fascie břišní stěny - fasciae abdominis ...56 // 4.4.3. Tříselný kanál - canalis inguinalis ...56 // 4.4.4. Svaly a fascie zad - musculi et fasciae dorsi ...56 // 4.4.4.1. Svaly heterochtonní ...58 // M. trapezius ...58 // Svaly spinohumerální ...59 // Svaly spinokostální ...59 // 4.4.4.2. Hluboké svaly zádové - svaly autochtóní // Systém spinotransverzální // Systém sakrospinální ...61 // Systém spinospinální ...62 // Systém transverzospinální ...62 // Krátké svaly zádové ...62 // Hluboké šíjové svaly ...62 // Fascie zad - fasciae dorsi ...62 // 4.4.5. Svaly pánevního dna a hráze - diaphragma pelvis et m. perinei ...63 //
4.5. Svaly horní končetiny - musculi membri superioris ...63 // 4.5.1. Svaly ramene a lopatky - musculi humeri ...63 // 4.5.2. Svaly paže - musculi brachii ...63 // Ventrální skupina svalů paže ...64 // Dorzální skupina svalů paže ...65 // 4.5.3. Svaly předloktí - musculi antebrachii ...65 // Ventrální skupina svalů předloktí ...66 // Dorzální skupina svalů předloktí ...68 // Radiální skupina svalů předloktí ...68 // 4.5.4. Svaly ruky - musculi manus ...70 // Svaly thenaru ...70 // Svaly hypothenaru ...71 // Svaly středního prostoru ...71 // 4.5.5. Fascie a šlachové pochvy horní končetiny ...72 // 4.6. Svaly a fascie dolní končetiny - musculi et fasciae membri inferioris ...72 // 4.6.1. Svaly kyčelního kloubu - musculi coxae ...72 // Svaly na ventrální straně kyčelního kloubu..72 // Svaly na dorzální straně kyčelního kloubu ...73 // 4.6.2. Svaly stehna - musculi femoris ...74 // Ventrální skupina svalů stehna ...74 // Dorzální skupina svalů stehna ...76 // Mediální skupina svalů stehna ...76 // 4.6.3. Svaly bérce - musculi cruris ...78 // Ventrální skupina svalů bérce ...78 // Dorzální skupina svalů bérce ...79 // Laterální skupina svalů bérce ...81 // 4.6.4. Svaly nohy - musculi pedis ...81 // 4.6.4.1. Svaly hřbetu nohy ...81 // 4.6.4.2. Svaly planty ...81 // Svaly palce ...82 // Svaly malíku ...82 // Svaly středního prostoru a plantám! aponeuróza ...82 // 4.6.5. Osteofasciální prostory a fascie dolní // končetiny ...83 // 4.6.6. Klenba nožní ...84 //
5. OBECNÁ ANGIOLOGIE ...85 (Miloslava Elišková) // 5.1. Krev - sanguis ...85 // 5.2. Tepny - arteriae ...85 // 5.3. Vlásečnice - vasa capillaria ...87 // 5.4. Žíly - venae ...87 // 6. SRDCE ...89 (Miloslava Elišková) // 6.1. Makroskopický popis ...91 // 6.1.1. Dutiny srdeční ...91 // 6.1.1.1. Pravá předsíň - atrium dextrum ...91 // 6.1.1.2. Pravá komora - ventriculus dexter ...93 // 6.1.1.3. Levá předsíň - atrium sinistrum ...93 // 6.1.1.4. Levá komora - ventriculus sinister ...93 // 6.1.1.5. Mezikomorová přepážka - septum // interventriculare ...93 // 6.1.2. Srdeční chlopně ...93 // 6.1.2.1. Cípaté chlopně - valvae atrioventriculares..94 // 6.1.2.2. Poloměsíčité chlopně - valvae semilunares ...94 // 6.2. Stavba srdeční stěny ...95 // 6.2.1. Endokard - endocardium ...95 // 6.2.2. Svalovina srdeční, myokard - myocardium ...95 // Svalovina předsíní ...95 // Svalovina komor ...96 // 6.2.3. Srdeční skelet ...96 // 6.2.4. Převodní systém srdeční - systema conducens cordis ...96 // 6.2.5. Epikard - epicardium ...98 // 6.2.6. Osrdečník, perikard - pericardium ...98 // 6.3. Cévní zásobení a inervace srdce ...99 // 6.3.1. Srdeční tepny, koronární tepny - arteriae coronariae ...99 // Arteria coronaria dextra ...99 // Arteria coronaria sinistra ...99 // Oblasti srdce zásobované pravou a levou // koronární tepnou ...100 // Variace koronárních tepen ...100 // 6.3.2. Srdeční žíly - venae cordis ...101 // Žíly ústící do sinus coronarius ...101 // Venae cordis anteriores ...101 // Venae cordis minimae ...101 // 6.3.3. Lymfatické cévy srdce ...102 // 6.3.4. Inervace srdce ...102 // 6.4. Endokrinní činnost srdce ...102 // 6.5. Poloha srdce ...102 // 6.6. Srdeční cyklus ...104 //
7. TEPENNÝ SYSTÉM ...105 (Miloslava Elišková) // 7.1. Tepny hlavy a krku ...105 // Truncus brachiocephalicus ...105 // Arteria carotis communis ...105 // Arteria carotis externa ...105 // Arteria carotis interna ...107 // Arteria subclavia ...108 // Arteria vertebralis ...108 // Arteria thoracica interna ...109 // Truncus thyrocervicalis ...109 // 7.2. Tepny horní končetiny ...109 // Arteria axillaris ...109 // Arteria brachialis ...109 // Arteria ulnaris ...109 // Arteria radialis ...109 // 7.3. Tepny hrudníku ...111 // Hrudní aorta - aorta thoracica ...111 // Parietálni větve ...Ill // Viscerální vétve ...111 // 7.4. Tepny břicha ...111 // Břišní aorta - aorta abdominalis ...111 // Parietálni větve ...112 // Párové větve viscerální ...112 // Nepárové viscerální větve aorty ...113 // 7.5. Tepny pánve ...114 // Arteria iliaca communis ...114 // Arteria iliaca interna ...115 // Arteria iliaca externa ...116 // 7.6. Tepny dolní končetiny ...116 // Arteria femoralis ...116 // Arteria poplitea ...117 // Arteria tibialis anterior ...117 // Arteria tibialis posterior ...118 // 8. ŽILNÍ SYSTÉM ...119 (Miloslava Elišková) // 8.1. Žíly hlavy a krku ...119 // Horní dutá žíla - vena cava superior ...119 // Vena brachiocephalica ...119 // Vena jugularis interna ...119 // Vena subclavia ...119 // Vena axillaris ...120 // 8.2. Žíly horní končetiny ...121 // Povrchové žíly horní končetiny ...121 // Hluboké žíly horní končetiny ...122 // 8.3. Žíly hrudníku a břicha ...122 // Vena azygos a vena hemiazygos ...122 // Žíly páteře - plexus venosus vertebralis externus et internus ...123 // Dolní dutá žíla - vena cava inferior ...123 // Kavokavální anastomózy ...124 // 8.4. Žíly pánve ...124 // Vena iliaca communis ...124 // Vena iliaca interna ...125 // Vena iliaca externa ...125 // 8.5. Povrchové žíly přední strany těla ...125 //
8.6. Žíly dolní končetiny ...125 // Povrchové žíly dolní končetiny ...126 // Hluboké žíly končetiny ...127 // 8.7. Vena portae ...129 // 8.8. Portokavální anastomózy ...130 // 8.9. Fetální oběh ...131 // 9. LYMFATICKÝ SYSTÉM ...133 (Miloslava Elišková) // 9.1. Slezina-lien ...133 // Stavba sleziny ...134 // Funkce sleziny ...134 // Filtrace krve ...134 // 9.2. Brzlík - thymus ...134 // 9.3. Mízní cévy - vasa lymphatica ...135 // 9.4. Mízní uzliny - nodi lymphatici ...135 // Stavba uzliny ...136 // 9.5. Míza - lymfa ...136 // 9.6. Hlavní mízní kmeny a uzliny ...137 // 9.6.1. Ductus thoracicus ...137 // 9.6.2. Ductus lymphaticus dexter ...137 // 9.6.3. Mízní cévy a uzliny hlavy a krku ...137 // 9.6.4. Lymfatický systém horní končetiny ...137 // 9.6.5. Lymfatická drenáž mléčné žlázy a prsu ...138 // 9.6.6. Lymfatický systém hrudníku ...138 // 9.6.7. Lymfatické cévy a uzliny břicha a pánve..140 // vin // Přehled anatomie // 9.6.8. Lymfatické cévy a uzliny dolní končetiny ...140 // Povrchový lymfatický systém ...140 // Hluboký lymfatický systém ...140 // 10. TRÁVÍCÍ SYSTÉM ...141 (Miloslava Elišková) // 10.1. Obecná stavba stěny trávicí trubice ...141 // 10.2. Dutina ústní - cavum (cavitas) oris ...142 // 10.2.1. Zuby-dentes ...143 // 10.2.2. Jazyk - lingua ...146 // 10.2.3. Patro - palatum ...148 // 10.2.4. Patrová mandle - tonsilla palatina ...149 // 10.3. Slinné žlázy - glandulae salivariae ...150 // Příušní žláza - glandula parotis ...150 // Žláza podčelistní - glandula // submandibularis ...151 // Podjazyková žláza - glandula // sublingualis ...151 // 10.4. Hltan - pharynx ...151 // Pars nasalis pharyngis ...151 // Pars oralis pharyngis ...151 // Pars laryngea pharyngis ...152 // 10.5. Jícen - oesophagus ...153 // 10.6. Žaludek - gaster ...155 //
10.7. Střevo - intestinum ...157 // 10.7.1. Tenké střevo - intestinum tenue ...157 // 10.7.1.1. Dvanáctník - duodenum ...158 // 10.7.1.2. Lačník a kyčelník - jejunum et ileum ...159 // 10.7.2. Tlusté střevo - intestinum crassum ...159 // 10.7.2.1. Slepé střevo - caecum ...161 // 10.7.2.2. Vzestupný tračník - colon ascendens ...161 // 10.7.2.3. Příčný tračník - colon transversum ...161 // 10.7.2.4. Sestupný a esovitý tračník - colon descendens et sigmoideum ...161 // 10.7.2.5. Konečník a řiť - rectum et anus ...161 // 10.8. Slinivka břišní - pancreas ...162 // 10.9. Játra - hepar ...163 // 10.10. Žlučové cesty a žlučník ...165 // 10.11. Pobřišnice - peritoneum ...166 // 10.12. Projekce orgánů dutiny břišní na přední stěnu břišní (Ondřej Naňka) ...170 // 11. DÝCHACÍ SYSTÉM ...173 (Ondřej Naňka) // 11.1. Zevní nos - nasus externus ...173 // 11.2. Dutina nosní - cavum nasi ...174 // 11.3. Vedlejší dutiny nosní - sinus paranasales ...175 // 11.4. Hrtan - larynx ...176 // 11.5. Průdušnice - trachea ...179 // 11.6. Průdušky - bronchi principales ...181 // 11.7. Plíce - pulmones - pulmo dexter et sinister ...182 // 11.8. Pohrudnice a poplicnice - pleura parietalis et visceralis ...186 // 11.9. Mezihrudí - mediastinum ...187 // Přední horní mediastinum - mediastinum anterius superior ...188 // Přední dolní mediastinum - mediastinum anterius inferior ...188 // Zadní mediastinum - mediastinum posterius. 188 // 11.10. Dýchací pohyby a kinetika plic, břišní lis, fonace ...189 // Dýchání ...189 // Břišní lis ...190 // Fonace ...190 // 11.11. Štítná žláza - glandula thyroidea ...191 // 11.12. Horní a dolní příštítné žlázy (příštítná tělíska) - glandula parathyroidea superior et inferior ...193 //
12. MOČOVÉ ÚSTROJÍ ...195 (Ondřej Naňka) // 12.1. Ledvina - ren ...195 // 12.2. Kalichy ledvinné a pánvička ledvinná - calices renales et pelvis renalis ...199 // 12.3. Močovod - ureter ...199 // 12.4. Retroperitoneum ...200 // 12.5. Močový méchýř - vesica urinaria ...201 // 12.6. Ženská močová trubice - urethra // feminina ...202 // 12.7. Glandulae suprarenales - nadledviny ...203 // 13. MUŽSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ...205 (Ondřej Naňka) // 13.1. Varle-testis ...205 // 13.2. Nadvarle - epididymis ...207 // 13.3. Šourek - scrotum ...207 // 13.4. Chámovod - ductus deferens et ductus ejaculatorius ...208 // 13.5. Semenné váčky - vesicullae seminales ...209 // 13.6. Provazec semenný - funiculus spermaticus ...209 // 13.7. Předstojná žláza - prostata ...209 // 13.8. Glandulae bulbourethrales ...211 // 13.9. Mužská močová trubice - urethra masculina ...211 // 13.10. Pyj - penis ...212 // 14. ŽENSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ...215 (Ondřej Naňka) // 14.1. Vaječník - ovarium ...215 // 14.2. Vejcovod - tuba uterina ...216 // 14.3. Děloha - uterus ...217 // 14.4. Pochva - vagina ...220 // 14.5. Ženské zevní pohlavní orgány - organa // genitalia feminina externa ...221 // 14.6. Svaly pánevního dna a svaly hráze a jejich fascie ...221 // 14.7. Prostory a topografie východu pánevního a hráze ...225 // 15. PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM ...227 (Ondřej Naňka) // 15.1. Obecná stavba ...227 // Poškození a regenerace periferního nervu ...229 // 15.2. Míšní nervy - nervi spinales ...231 // Rami dorsales ...231 // Rami ventrales ...231 // 15.2.1. Plexus cervicalis (C1-C4) ...231 // 15.2.2. Plexus brachialis (C5-Th,) ...232 // Poškození periferních nervů, snadno poranitelná místa a úžinové syndromy periferních nervů ...236 // 15.2.3. Nn. thoracici (Th Th ) ...238 // 15.2.4. Plexus lumbalis (Th|2-L4) ...238 // 15.2.5. Plexus sacralis (L4-S4) ...239 //
15.2.6. Plexus coccygeus (S5-Co,) ...242 // 15.2.6. Segmentová inervace těla ...244 // Útrobni kořenové okrsky ...245 // 15.3. Hlavové nervy - nervi craniales ...247 // 15.4. Autonomní nervový systém - systema nervorum autonomicum ...259 // 15.4.1. Zapojení autonomního nervového systému ...259 // 15.4.2. Pars parasympathica ...260 // 15.4.3. Pars sympathica ...263 // Prevertebrální ganglia a pleteně ...264 // 15.5. Enterický systém ...264 // 16. CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM ...265 (Ondřej Naňka) // 16.1. Obaly mozku a míchy - meninges cerebri et spinalis ...265 // 16.2. Cévní zásobení míchy a mozku - vasa medullae spinalis et cerebri ...267 // Tepny míchy ...268 // Tepny mozku ...269 // Žíly mozku ...269 // 16.3. Hřbetní mícha - medulla spinalis ...271 // 16.4. Mozkový kmen - truncus encephali ...274 // 16.4.1. Prodloužená mícha - medulla oblongata, myelencephalon ...276 // 16.4.2. Varolův most - pons Varoli ...282 // 16.4.3. Střední mozek - mesencephalon ...282 // 16.5. Mozeček - cerebellum ...283 // 16.6. Mezimozek - diencephalon ...285 // 16.6.1. Epithalamus ...285 // 16.6.2. Metathalamus ...285 // 16.6.3. Thalamus ...286 // 16.6.4. Subthalamus ...287 // 16.6.5. Hypothalamus ...287 // 16.6.6. Podvések mozkový - hypophysis cerebri ...288 // 16.7. Telencephalon - koncový mozek ...290 // 16.7.1. Bazálni ganglia ...290 // 16.7.2. Cortex cerebri - mozková kůra ...295 // Vývojové členění kůry ...296 // Funkční korové oblasti ...297 // Funkční korové oblasti pro motoriku.297 // Funkční oblasti pro senzitivitu a senzoriku ...297 // Asociační korové oblasti ...298 // Řečová centra ...298 // Limbický systém ...298 // Dominance hemisfér ...299 // 16.7.3. Bílá hmota hemisfér ...299 // Asociační vlákna ...299 // Komisurální vlákna ...300 // Projekční vlákna - capsula interna ...300 //
16.8. Mozkové komory a mozkomíšní mok - ventriculi cerebri et liquor cerebrospinalis ...301 // 16.9. Spoje centrálního nervového systému ...302 // 16.9.1. Vedení a zpracování senzitivity ...302 // Senzitivní dráhy ...302 // Vedení senzitivity z oblasti obličeje a hlavy ...304 // Kontrolní okruhy senzitivních drah ...304 // 16.9.2. Senzorické systémy ...305 // Zraková dráha ...305 // Sluchová dráha ...306 // Vestibulární dráha ...306 // Čichová dráha ...306 // Chuťový senzorický systém ...306 // 16.9.3. Motorické dráhy ...307 // Přímé korové dráhy ...307 // Kmenové (nepřímé) motorické dráhy ...309 // Funkční systémy motorických drah ...309 // 16.9.4. Mediátory CNS a chemické systémy ...309 // Cholinergní systém ...310 // Monoaminy ...310 // Aminokyseliny ...310 // 17. SMYSLOVÉ ORGÁNY ...311 (Ondřej Naňka) // 17.1. Oko a jeho pomocný aparát ...311 // 17.1.1. Tunica fibrosa ...311 // Beiima - sclera ...311 // Rohovka - cornea ...311 // 17.1.2. Tunica vasculosa (uvea) ...312 // Cévnatka - choroidea ...312 // Řasnaté těleso - corpus ciliare ...313 // Duhovka - iris ...313 // Čočka - lens ...313 // Akomodace ...314 // Zornicové reflexy ...314 // 17.1.3. Tunica intima ...314 // Sítnice - retina ...314 // Pars ciliaris et iridica retinae ...315 // 17.1.4. Sklivec - corpus vitreum ...315 // 17.1.5. Komorový systém oka a cirkulace komorové vody ...315 // 17.1.6. Cévní a nervové zásobení oka ...315 // 17.1.7. Přídatné orgány oka - organa oculi accesoria ...316 // 17.1.7.1. Okohybné svaly - musculi bulbi ...316 // 17.1.7.2. Vazivový aparát očnice ...317 // Vagina bulbi (capsula bulbi, fascia bulbi) ...317 // Periorbita ...317 // 17.1.7.3. Spojivka - tunica conjunctiva ...317 // 17.1.7.4. Vĺčka - palpebrae ...317 // 17.1.7.5. Slzný aparát - apparatus lacrimalis ...318 //
17.2. Ústrojí sluchové a rovnovážné ...319 // 17.2.1. Zevní ucho - auris externa ...319 // 17.2.1.1. Zevní zvukovod - meatus acusticus externus ...319 // 17.2.1.2. Bubínek - membrana tympani ...319 // 17.2.2. Střední ucho - auris media ...320 // 17.2.2.1. Středoušní dutina - cavum tympani ...320 // 17.2.2.2. Sluchové kůstky - ossicula auditus ...321 // 17.2.3. Vnitřní ucho - auris interna ...321 // Kostěný labyrint - labyrinthus osseus ...321 // Blanitý labyrint - labyrinthus membranaceus ...322 // Pars statica ...322 // Pars auditiva ...323 // Proces vnímání zvuku - slyšení ...323 // 17.3. Ústrojí čichové ...324 // 17.4. Ústrojí chuťové ...325 // 18. KŮŽE A KOŽNÍ ORGÁNY ...327 (Ondřej Naňka) // 18.1. Kůže-cutis ...327 // 18.1.1. Pokožka - epidermis ...327 // 18.1.2. Škára-corium ...328 // 18.1.3. Podkožní vazivo - tela subcutanea ...328 // Kožní reliéf a barva kůže ...328 // Cévní zásobení a inervace ...329 // 18.2. Kožní adnexa ...329 // 18.2.1. Chlup, vlas - pilus ...329 // Časový vývoj ochlupení ...329 // 18.2.2. Nehet-unguis ...330 // 18.2.3. Mazové žlázy - glandulae sebaceae ...330 // 18.2.4. Potní žlázy - glandulae sudoriferae ...330 // Potní žlázy ekkrinní ...330 // Potní žlázy apokrinní ...330 // 18.2.5. Mléčná žláza a prs - glandula mammae // et mamma ...331 // 19. TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE KONČETIN ...333 (Oldřich Eliška) // 19.1. Topografická anatomie horní končetiny ...333 // 19.1.1. Regio deltoidea ...333 // 19.1.2. Krajina lopatky - regio scapularis ...338 // 19.1.3. Trigonum deltopectorale ...339 // 19.1.4. Podpažní jáma - fossa axillaris, axilla ...342 // 19.1.5. Krajina pažní - regio brachialis ...343 // 19.1.6. Krajina lokte - regio cubitalis ...345 // 19.1.7. Krajina předloketní - regio antebrachialis.349 // 19.1.8. Krajina zápěstní - regio carpalis ...352 // 19.1.9. Krajina ruky - regio manus ...35 //
19.1.9. Krajina ruky - regio manus ...353 // Krajina dlaně -palma, vola, regio palmaris ...354 // Krajina hřbetu ruky - regio dorsalis manus, dorsum manus - hřbet ruky ...358 // 19.1.10. Prsty ruky - digiti manus ...360 // 19.2. Topografická anatomie dolní končetiny ...361 // 19.2.1. Krajina hýžďová - regio glutealis ...362 // 19.2.2. Krajina stehenní - regio femoris ...365 // 19.2.3. Krajina kolenní - regio genus ...370 // 19.2.4. Krajina bérce - regio cruris ...372 // 19.2.5. Krajina hlezna - regio talocruralis ...376 // 19.2.6. Krajina nohy - regio pedis ...378 // Hřbet nohy - dorsum pedis ...378 // Chodidlo - planta pedis ...380 // Prsty nohy - digiti pedis ...383 // 20. ANATOMICKÉ PODKLADY VÝKONŮ V INTENZIVNÍ PÉČI ...385 (Ondřej Naňka) // 20.1. Zajištění dýchacích cest ...385 // Záklon hlavy a trojitý hmat - Esmarchův // manévr ...385 // Sellickův manévr ...385 // Endotracheální intubace ...386 // Koniotomie ...386 // Tracheostomie ...387 // 20.2. Zajištění cévních vstupů ...388 // 20.2.1. Místa palpaci cév a tlakové body ...388 // A. temporalis superficialis ...388 // A. facialis ...388 // A. carotis communis ...388 // A. subclavia ...388 // A. axillaris ...388 // A. brachialis ...388 // A. radialis ...388 // A. ulnaris ...389 // Aorta abdominalis ...389 // A. femoralis ...389 // A. poplitea ...389 // A. tibialis posterior ...389 // A. dorsalis pedis ...390 // 20.2.2. Zajištění žilních přístupů ...390 // Punkce periferních žil ...390 // Punkce centrálních žil ...390 // Punkce v. jugularis interna ...391 // Punkce v. subclavia ...391 // Alternativní přístupy do centrálního žilního řečiště ...391 // Kanylace v. umbilicalis ...391 // Zavedení katétru či elektrody do pravé sině a komory a do plicnice ...392 //
20.2.3. Punkce tepen ...392 // Punkce a. radialis ...394 // Punkce a. femoralis ...394 // Katetrizace srdce a věnčitých tepen ...394 // 20.2.4. Intraoseální vstupy ...395 // 20.3. Punkce hrudníku ...395 // 20.4. Punkce perikardu ...396 // 20.5. Punkce močového měchýře - epicystotomie ...396 // 20.6. Punkční přístupy do páteřního kanálu ...397 // Lumbální punkce ...397 // Epidurální anestezie ...398 // Subarachnoidální anestezie ...398 // Slovník latinských a řeckých anatomických termínů ...399 (Ondřej Naňka) // Rejstřík ...407 (Ondřej Naňka) // Literatura ...416 (Ondřej Naňka)
cnb002750022
cnb002750022

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC