Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
[Praha] : Petrklíč, 2015
215 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7229-557-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 212-215 a rejstříky
001420642
Opravdu temná Bílá hora? ...7 // I. CESTY K „BÍLÉ HOŘE“ ...II // Bělohorská pláň jako historický a možná že i ezoterický fenomén ...13 // (Geografické a morfologické vymezeni Bělohorské pláně v pražském kontextu a v kontextu Velké Prahy. Bojiště slavné nejen z roku 1620. Má Bělohorská pláň opravdu jen strategický, anebo může mít i další, řekněme mimosmyslový význam?) Pár slov o vlivu počasí na dějiny lidstva ...24 // (Překvapivé, ale doložené konstatování, že dějinné proměny nejsou odvislé jen od sociálních a hospodářských pohybů mas, nýbrž především od výrazných klimatických změn, které jsou skutečným startovním momentem historie.) První intermezzo: Jaký byl počátek 17. století? ...30 // Zrození habsburské velmoci (První polovina 16. století) ...35 // (Odvěká neschopnost Čechů vládnout si sami a co napříště tak zásadního z ní pošlo. Dědictví historicky odbytého husitismu nikoli jako cíl, nýbrž aktuální nástroj vydírání habsburského trůnu. Konflikt dvou vyznání jako krycí problém hlavního boje o majetky a politický vliv.) Bůh Vertumnus na Pražském hradě (1576-1600) ...42 // (Původně slibný počátek panování Rudolfa II. Jeho slabost a nezájem o skutečnou vládu nevyhnutelným důsledkem zásadního konfliktu. Rudolf II. jako impotent? Milovník umění a „rudolfínský kruh" na Hradě. Byl Golem, anebo nebyl? Praha srdce Evropy a střed evropské renesance. Císař jako paranoidni alkoholik, možná drogově závislá osoba a bytost z jiného světa.) Vzájemný problém dvou bratrů, nezadržitelný vzestup protestantských stavů a Rudolfovo „pasovské“ finále (1600-1612) ...52 //
(Rudolf a Matyáš - zosobněni dvou principiálních antagonismů, jejichž konflikt byl za daných okolností naprosto nevyhnutelný. Přímá cesta milovníka krásy i umění, ale nešťastného císaře ke konci, který si sám přivodil.) // Druhé intermezzo: Jak to mohlo být se světským koncern Rudolfa II. doopravdy? ...60 // II. O BĚLOHORSKÉ BITVĚ JAKO NEODVRATNÉM DŮSLEDKU VŠEHO PŘEDTÍM ...63 // Matyášova neveselá konkurzní podstata (1612-1618) ...65 // (Císař a král Matyáš smutným vítězem na troskách říše, kterou sám ohrozil. Postaru se však nedá ani vládnout, ani přežít. Špatná řešení Ferdinanda II. Věčné nebezpečí pražských oken.) Podivné válčení na český způsob (1618-1619) ...110 // (Defenestrace jako tradiční zásadní řešení mocenských sporů v Čechách. Pokus o konštituční monarchii bez krále? „Direktorát" jako historický předobraz všech dalších českých žvaníren? Český způsob vedení války jako drahá, bolestná, spletitá, ale zaručená cesta k totální porážce.) Stejně podivný první rok rebelie 1619) ...122 // (Marná snažení odmítaného monarchy. Čeští stavové definitivně odmítají ruku podávanou ke smíru a volí regulérní válku. Albrecht z Valdštejna poprvé na scéně -avšak jen jako zloděj. Ferdinand II., jeho dobři spojenci a ještě lepši příbuzní.) Počátek panování jednoho sezónního krále (1619-1620) ...129 // (Příliš mnoho kohoutů najeden malý český dvorek. Všechna pro a proti Fridricha Falckého. Předobraz roku 1968? Anebo už 1918 a 1938? Ferdinand II. hledá a především nalézá sám sebe. Brána na Bělohorskou pláň se otevírá dokořán.) Tristní uvertýra „Bílé hory“ (1620) ...136 //
(Počátek katolické ofenzívy proti Čechám. Zmasakrování Písku a Strakonic. Mansfeld V zni. Ztráta poslední obranné Unie na Berounce a nerozhodná bitva o Rakovník, ... Všeobecné závody v tažení // Třetí intermezzo: «Rakovník“ případně jinak, O jedné drobné rvačce kdesi u Prahy (8. listopadu 1620) ...146 // ... Bělohorské vize a realita bitvy. Jak se Jindřicha Falckého prostě rozutekli.) Čtvrté intermezzo: Alternativy jízdního řádu do pekla ...152 // Konec „zimního“ kralování (od 8. listopadu 1620 až do jara 1621) ...156 // (Sok 2 tak rychlého konce na všech stranách. Pobělohorská realita: konec her na volbu panovníka, represe a návrat k pořádku a do Evropy. Kolaborace jako osvědčený český recept na přežití čehokoli.) Účet Ferdinanda II. (od léta 1621 dál) ...162 // (Poslední sněm protestantských stavů - tentokrát v Bílé věži na Pražskem hrade. Cechové soudí a odsuzují Čechy. Staroměstská exekuce, Obnovené zřízeni zemské a počátek „temného" klidu a míru na desítky let dopředu.) // Doslov a moralita // Poděkování ...171 // III SPECIÁLNÍ BONUS PRO OBZVLÁŠŤ ZVÍDAVÉHO ČTENÁŘE ..173 // Jak se v „novém věku“ táhlo, ěím se bojovalo a válčilo // Galerie // Malý naučný slovníček // Ještě menší slovníček ne právě běžných, v textu užitých výrazů // Posloupnost panovníků na českém trůně v letech 1526 až 1648 // Posloupnost španělských Habsburků v letech 1516 až 1621 // Výčet popravených „staroměstských mučedníků“ z 21. června 1621 // Jízdní řád „národní katastrofy“ // Ordre de Bataille stavovské armády na Bílé hoře // Apendix // Jmenný rejstřík // Věcný a místopisný rejstřík // Prameny a užitá literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC