Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
2., přepracované vydání
Praha : Portál, 2015
390 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-262-0743-6 (vázáno)
ISBN 8026207718 (ebook)
ISBN 9788026207719 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 361-376 a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001420693
Úvod 11 // O médiích a lidech 11 // O knize 14 // Poděkování 16 // První kapitola // Masová média ve společenském a historickém kontextu 17 // 1.1 Masová média 18 // 1.1.1 Co jsou masová média 18 // 1.1.2 Masová média a sociální komunikace 20 // 1.1.2.1 Přístupy ? výkladu sociální komunikace 22 // 1.1.2.1.1 Přenosový model komunikace 23 // 1.1.2.1.2 Konstitutivní model komunikace 26 // 1.1.2.1.3 Srovnání přenosového a konstitutivního pojetí komunikace . . 29 // 1.1.2.2 Komunikační média 31 // 1.2 Masová média v historickém kontextu 40 // 1.2.1 Periodizace vývoje lidské komunikace 43 // 1.2.1.1 Vývoj komunikace jako součást vývoje společnosti 47 // 1.2.2 Vývoj masových médií 52 // 1.2.2.1 Periodizace vývoje masových médií 55 // 1.2.2.1.1 Periodizace vývoje českých médií 61 // 1.2.2.2 Vybrané kapitoly z dějin masových médií 66 // 1.2.2.2.1 Knihtisk a jeho význam 66 // 1.2.2.2.2 Periodický tisk a jeho význam 68 // 1.2.2.2.3 Žurnalistika 69 // 1.2.2.2.4 Masový tisk: první masové médium 73 // 1.2.2.2.5 Northcliffovská revoluce 76 // 1.3 Masová média ve společenském kontextu 79 // 1.3.1 Mediální komunikace, mediace a medializace 82 // 1.3.2 Masová média a masová společnost 87 // 1.4 Studium masových médií 91 // Druhá kapitola // Mediální produkce 105 // 2.1 Sociálni a politický rámec fungování médií 109 // 2.1.1 Normativní rámce chování médií 116 // 2.1.1.1 Čtyři teorie tisku a jejich kritika 118 // 2.1.1.2 Média a svoboda projevu 124 // 2.1.1.3 NWICO: Nový svetový informační a komunikační řád 129 // 2.2 Mediální produkce jako odvetví 132 // 2.2.1 Ekonomika médií a reklamní trh 133 // 2.2.1.1 Reklama 134 // 2.2.1.2 Vztah médií a reklamy 137 // 2.2.1.2.1 Liberálněplumlistický prístup // ke vztahu mezi reklamou a médii 139 // 2.2.1.2.2 Kritický prístup ke vztahu mezi reklamou a médii 139 //
2.2.2 Mediální organizace 140 // 2.2.2.1 Vlastnictví médií 143 // 2.2.2.1.1 Mediální magnáti 149 // 2.2.2.1.2 Koncentrace vlastnictví a moc médií 151 // 2.2.2.1.3 Politická ekonomie komunikace a médií 154 // 2.2.2.2 Způsob financování médií 158 // 2.2.2.3 Vnitřní autonomie mediální organizace 161 // 2.2.3 Lidé v médiích 162 // 2.2.3.1 Mediální profese 165 // 2.2.3.1.1 Žurnalistika jako povolání 169 // Třetí kapitola // Mediální publikum 179 // 3.1 Publikum, obecenstvo, veřejnost, uživatelé a spotřebitelé 183 // 3.1.1 Mediální publikum, obecenstvo a veřejnost 183 // 3.1.1.1 Veřejné mínění a média 187 // 3.1.2 Mediální publikum, uživatelé a spotřebitelé 191 // 3.1.3 Základní charakteristické rysy současného mediálního publika 192 // 3.1.4 Etapy ve vývoji publika 193 // 3.1.4.1 Předchůdci mediálního publika 193 // 3.1.4.2 Čtenáři jako první mediální publikum 194 // 3.1.4.3 Další vývoj mediálního publika 198 // 3.1.4.3.1 Elitní publikum 198 // 3.1.4.3.2 Masové publikum 199 // 3.1.4.3.3 Segmentované a specializované publikum 202 // 3.1.4.3.4 Interaktivní publikum 203 // 3.1.4.3.5 Homogenizace a fragmentizace publik 205 // 3.2 Pojetí a typologie publika 207 // 3.2.1 Pojetí publika 208 // 3.2.1.1 Koncepce pasivního publika 209 // 3.2.1.2 Koncepce aktivního publika 212 // 3.2.1.3 Koncepce interaktivního publika 218 // 3.2.2 Typologie mediálního publika 220 // 3.2.2.1 Rozdíly ve vzniku a původu publika 220 // 3.2.3 Omezení aktivity publika 223 // 3.3 Média a jednotlivec 224 // 3.3.1 Model kódování a dekódování 225 // 3.3.2 Proces recepce médií 230 // 3.4 Média, publikum a inzerenti 232 // Čtvrtá kapitola // Mediální produkty 235 // 4.1 Charakteristika mediálních produktů 237 // 4.1.1 Klasifikace mediálních produktů 238 // 4.1.1.1 Mediální produkty přinášené různými komunikačními médii 238 //
4.1.1.2 Vztah mediálních produktů k mimomediální realitě 240 // 4.1.1.3 Pravidelnosti v uspořádání mediálních produktů 242 // 4.1.1.4 Komunikační cíle mediálních produktů 243 // 4.1.1.5 Normativní nároky na mediální produkty: // na příkladu seriózních a bulvárních médií 244 // 4.2 Mediální produkt a jeho význam 245 // 4.2.1 Média a přístupy k chápání významu 250 // 4.2.1.1 Sémiotika médií 252 // 4.2.1.1.1 Znaky a kódy 252 // 4.2.1.1.2 Signifikace 256 // 4.2.1.1.3 Kontext a intertextualita 259 // 4.2.2 Mediální produkt a jeho obsah 261 // 4.2.2.1 Přístupy k obsahu mediálního sdělení 261 // 4.2.2.2 Obsahová analýza mediálních produktů 265 // 4.2.2.3 Vztah mediovaných obsahů ke společnosti a k realitě 269 // 4.2.2.3.1 Reprezentace a média 271 // 4.2.2.3.2 Sociální konstrukce reality, diskurz a média 273 // 4.2.2.3.3 Faktičnost a fktivnost v mediálním produktu 275 // 4.2.2.3.4 Média a stereotypy 280 // 4.2.3 Uspořádání mediálního sdělení // 4.2.3.1 Prvky mediálního produktu // 4.2.3.2 Stavba mediálního produktu // 4.2.3.2.1 Realističnost mediálního produktu // 4.2.3.3 Kvalitativní nároky na mediální produkty // 4.2.3.3.1 Problém objektivity // 4.2.3.3.2 Problém vyváženosti a předpojatosti // 4.2.3.3.3 Mediální násilí // 4.3 Mediální produkty a jejich interpretace // 4.3.1 Konkretizace a interpretace mediálního produktu // Pátá kapitola // Vliv médií // 5.1 Působení médií jako problém // 5.1.1 Dopad, vliv a účinek médií // 5.1.1.1 Typy předpokládaného působení médií // 5.1.1.1.1 Krátkodobý a dlouhodobý dopad působení médií // 5.1.1.1.2 Přímé a nepřímé působení médií // 5.1.1.1.3 Plánované a neplánované působení //
5.2 Vliv médií na uspořádání a chod společnosti // 5.2.1 Medializace jako společenská změna // 5.2.2 Vliv médií na společenské instituce // 5.2.2.1 Média a politika // 5.2.2.1.1 Obraz politiky v médiích // 5.2.2.1.2 Role médií v politické komunikaci // 5.3 Vliv médií na jednotlivce // 5.3.1 Poznávací působení médií a učení // 5.3.2 Působení médií na postoje // 5.3.3 Emocionální působení médií // 5.3.4 Fyziologické reakce na mediální sdělení // 5.3.5 Působení médií na chování // 5.4 Snahy o řízení a kontrolu mediálního vlivu // 5.4.1 Cenzura // 5.4.2 Propaganda a řízená (strategická) komunikace a média // 5.4.3 Mediální gramotnost // 5.5 Vývoj představ o působení médií // Summary // Použitá literatura // Jmenný rejstřík // Věcný rejstřík
(OCoLC)934899159
cnb002626188

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC