Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Vydání první
V Praze : C.H. Beck, 2015
xviii, 126 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-596-1 (brožováno)
Právní instituty
Obsahuje bibliografii na stranách 115-123, bibliografické odkazy a rejstřík
001420697
Obsah // O autorovi...V // Předmluva...VII // Seznam zkratek...XV // Právní prameny... XVII // 1. Přehled vnitrostátních pramenů... XVII // 2. Přehled mezinárodních pramenů... XVII // Kapitola I. Pojem a právní úprava střídavé péče a otázky // související... 1 // 1. Koncepce občanského zákoníku... 1 // 2. Práva a povinnosti rodičů a dětí... 1 // 3. Formy výkonu rodičovské odpovědnosti...2 // 4. Zákonné předpoklady nařízení střídavé péče... 3 // 5. Zájem dítěte...4 // 6. Čtyřstupňový test vhodnosti střídavé péče...7 // 7. Změna poměrů...? // 8. Určení místa bydliště jako významná záležitost...15 // 9. Vyživovací povinnost...16 // 9.1 Stanovování výživného...16 // 9.2 Započtení a možné trestněprávní důsledky...22 // 9.3 Započtení a možné občanskoprávní důsledky...23 // 9.4 Dlužné výživné či bezdůvodné obohacení...24 // 10. Srovnání občanského zákoníku se zákonem o rodině...26 // Kapitola II. Faktory ovlivňující vhodnost střídavé péče...29 // 1. Postoj a přání dítěte...29 // 1.1 Právní úprava...29 // 1.2 Přímý výslech dítěte soudem...33 // 1.3 Vedení výslechu dítěte soudem...36 // 1.4 Pravdivost výpovědi dítěte...38 // 1.5 Vázanost postojem dítěte...41 // 1.6 Shrnutí...42 // Doporučení...44 // 2. Souhlas se střídavou péčí...45 // 2.1 Právní doktrína...45 // 2.2 Judikatura vyžadující souhlas rodičů se střídavou péčí...46
// 2.3 Judikatura umožňující střídavou péči přes nesouhlas // jednoho rodiče...48 // 2.4 Úkoly státu při absenci schopnosti komunikace mezi rodiči .. 50 // 2.5 Důsledky absence kvalifikované komunikace...52 // 2.6 Nesouhlas obou rodičů...53 // 2.7 Shrnutí...54 // Doporučení...55 // 3. Vzdálenost bydliště rodičů, zachování jedné školy...55 // 3.1 Právní doktrína...55 // 3.2 Zachování jedné školy jako předpoklad střídavé péče // v judikatuře...57 // 3.3 Soudy nařízená střídavá péče i přes nutnost střídat školu.59 // 3.4 Přístup škol a kmenová škola při střídavé péči...63 // 3.5 Změna bydliště aneb snaha znemožnit styk druhého rodiče // s dítětem...64 // 3.6 Přestěhování rodiče v evropském kontextu...69 // 3.7 Střídání dětí nebo střídání rodičů v jednom obydlí...71 // 3.8 Shrnutí...72 // Doporučení...74 // 4. Intervaly střídání...75 // Doporučení...79 // 5. Věk dítěte...79 // Doporučení...82 // 6. Zdravotní stav dítěte...82 // Doporučení...85 // 7. Zaměstnání rodiče...85 // Doporučení...87 // 8. Kouření tabákových výrobků...87 // Doporučení...90 // 9. Sexuální orientace rodičů...90 // Doporučení...91 // Kapitola III. Zahraniční přístup ke střídavé péči...93 // 1. Koncepce ve Francouzské republice...93 // 1.1 Zákonné předpoklady nařízení střídavé péče...93 // 1.2 Přestěhování rodiče...95 // 1.3 Upřednostnění střídavé péče...96
// 2. Přístupy některých dalších evropských zemí dle výsledků CEFL ... 97 // 3. Model Family Code...99 // 4. Návrhy de lege ferenda...101 // Závěr...103 // Přílohy...109 // 1. Interval střídání po týdnech, od neděle do neděle...109 // 2. Interval střídání po 14 dnech, od pátku do pátku...110 // 3. Interval střídání 2-2-3...110 // 4. Interval střídání po půl roce...111 // 5. Střídavá péče se soudním dohledem...112 // 6. Střídavá péče nařízená předběžným opatřením...113 // Seznam použitých pramenů a literatury...115 // 1. Právní předpisy...115 // 2. Návrhy zákonů...116 // 3. Judikatura...116 // 4. Monografie...119 // 5. Komentáře...119 // 6. Časopisecká literatura...120 // 7. Internetové zdroje...120 // Věcný rejstřík...125
cnb002731333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC