Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:6x 
BK
Vydání první
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Centrum empirických výzkumů, 2015
107 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7510-162-4 (brožováno)
Název z obálky
Pod názvem: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Centrum empirických výzkumů
Obsahuje bibliografii na stranách 98-107, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001420827
Obsah // ÚVOD...7 // 1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU...9 // 1.1. Klíčové kompetence a gramotnost ve vzdělávání...9 // 1.2. Komunikační kompetence v povinném vzdělávání...14 // 1.3. Pedagogicko-psychologické základykomunikační kompetence...22 // 1.4.2ák s rizikem školního neúspěchu...25 // 1.5. Jazyková a komunikační bariéra jako rizikový faktor školní neúspěšnosti...33 // 2. aspekty Čtenářské gramotnosti // U ŽÁKŮ V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ...43 // 2.1. Metodologická východiska výzkumného problému...43 // 2.2. Interpretace dosažené úrovně vstupních a výstupních čtenářských kompetencí..54 // 2.3. Interpretace zjištěných korelačních vztahů čtenářských záměrů // a procesů prorozuméní...69 // 2.4. Interpretace výsledků vzdělávacího progresu v oblasti čtenářské gramotnosti.72 // 2.5. Vyhodnocení výzkumných otázek, hypotéz, výzkumné závěry...75 // 2.6. Možnosti využití výsledků výzkumu a další opatření // pro speciálně pedagogickou teorii a praxi...85 // ZÁVĚR...89 // Seznam zkratek...91 // Seznam tabulek...92 // Seznam obrázků...93 // Rejstříky...94 // Summary...97 // Literatura...98
cnb002750757

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC