Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Flow, [2015?]
181 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-88123-05-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001420856
SLOVO ÚVODEM 9 // 1 MODERNÍ PEDAGOGICKÉ A DIDAKTICKÉ TEORIE 10 // 1.1 Úvod 11 // 1.2 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů 13 // 1.3 Zásady učení 14 // 1.3.1 Motivace 15 // 1.3.2 Řešení a zdroje výchovných problémů 16 // 1.4 Základní pedagogické teorie 17 // 1.4.1 Alternativní školství 19 // 1.5 Literatura 20 // 2 ICT V EDUKAČNÍM PROCESU 21 // 2.1 Úvod 22 // 2.2 Škola a informační revoluce 22 // 2.2.1 Cesta ? informační revoluci 22 // 2.2.2 Vznik internetu 24 // 2.2.3 Post-PC věk: m-learning 26 // 2.2.4 Možné problémy 28 // 2.2.5 Příklady 28 // 2.3 Od školy 1.0 ke škole 2.0 29 // 2.4 Formální, neformální a informální vzdělávání v kontextu ICT 31 // 2.5 Vzdělávací platformy 32 // 2.5.1 edX 32 // 2.5.2 Coursera 32 // 2.5.3 CodeAcademy 33 // 2.5.4 Khan Academy a Khanova škola 33 // 2.5.5 Další 34 // 2.6 Řízení vzdělávacího procesu 35 // 2.7 Literatura 36 // 3 TVORBA ICT PLÁNU ŠKOLY, ŠKOLA21 37 // 3.1 Úvod 38 // 3.2 Tvorba ICT plánu školy 38 // 3.3 Role metodika či koordinátora ICT 39 // 3.4 Škola21 40 // 3.4.1 Evaluace 41 // 3.4.2 Sledované oblasti 41 // 3.5 ICT a Rámcové vzdělávací programy 43 // 3.6 Literatura 44 // 4 INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ 45 // 4.1 Úvod 46 // 4.2 Business intelligence a school intelligence? 47 // 4.3 Daty řízené vzdělávání 49 // 4.4 Big data ve školství 50 // 4.5 Adaptabilní a personalizované systémy 51 // 4.6 Technology assessment 53 // 4.7 Příklady informačních systémů ve vzdělávání určených 54 // proprimární a sekundární stupeň // 4.7.1 SAS 54 // 4.7.2 Bakaláři 55 // 4.7.3 Škola Online 55 // 4.7.4 Etřídnice 56 // 4.8 Závěr 56 // 4.9 Literatura 57 //
5 PROJEKTOVÁ VÝUKA A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ S ICT 59 // 5.1 Úvod 60 // 5.2 Projektová výuka 60 // 5.3 Kolaborace a kooperace 61 // 5.4 Pedagogická charakteristika 63 // 5.5 Plán projektu 64 // 5.6 Kooperativní systémy 65 // 5.6.1 Zoho Project 67 // 5.6.2 Redmine 67 // 5.6.3 Chili project 67 // 5.6.4 TeamLab 67 // 5.6.5 Redbooth 68 // 5.6.6 SharePoint 68 // 5.7 Chili Project - podrobnější pohled 68 // 5.8 Antropologické aspekty 70 // 5.9 Závěr 70 // 5.10 Literatura 71 // 6 MODERNÍ TECHNOLOGIE 72 // 6.1 Úvod 73 // 6.2 Interaktivní tabule 73 // 6.2.1 Open Sankoré 74 // 6.2.2 SMART Notebook 76 // 6.2.3 Příklady nenáročného využití interaktivní tabule 77 // 6.3 Výukoví roboti: nástroj pro rozvoj algoritmického myšlení 78 // 6.3.1 Situace na trhu 79 // 6.3.2 Informatické a algoritmické myšlení 80 // 6.4 3D tisk ve školním prostředí 82 // 6.4.1 Barevný tisk 82 // 6.4.2 Možnosti školního využití: deset příkladů 83 // 6.4.3 V čem vytvářet modely? 84 // 6.5 Literatura 85 // 7 HYGIENA PRÁCE S ICT, TIME MANAGEMENT 87 // 7.1 Úvod 88 // 7.2 Hygiena práce 88 // 7.2.1 Cviky 89 // 7.3 Duševní hygiena 91 // 7.4 Time management 92 // 7.4.1 Timeboxing 93 // 7.4.2 ToDo list-seznam úkolů 94 // 7.4.3 Getting Things Done (GTD - Mít vše hotovo) 95 // 7.4.4 Time tracking 96 // 7.5 Závěr 97 // 7.6 Literatura 97 // 8 POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY 99 // 8.1 Úvod 100 // 8.2 Softwarová bezpečnost 100 // 8.2.1 Další zabezpečení počítače 102 // 8.3 Internetová bezpečnost 103 // 8.3.1 Heslo 104 // 8.3.2 Digitální stopy 104 // 8.3.3 Na co si dát také pozor 106 // 8.3.4 Zálohování a šifrování 106 // 8.3.5 Bring your own device (BYOD) 107 // 8.4 Řád počítačové učebny či školní sítě 109 // 8.5 Shrnutí 110 // 8.6 Literatura 111 //
9 ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ 112 // 9.1 Úvod 113 // 9.2 Základní pojmy 113 // 9.2.1 Topologie sítě 114 // 9.2.2 Přenosová média 115 // 9.3 Parametry počítačových sítí 116 // 9.3.1 TCP a ICMP 117 // 9.4 Struktura sítí: internet 118 // 9.4.1 DNS 118 // 9.4.2 Internet jako síť sítí 119 // 9.4.3 Autonomní systémy 120 // 9.5 Internetové protokoly 121 // 9.5.1 Aplikační a prezentační vrstva 121 // 9.5.2 Transportní vrstva 122 // 9.5.3 Síťová vrstva 122 // 9.5.4 Linková vrstva 123 // 9.6 IPv6 124 // 9.6.1 Internet Protocol 124 // 9.6.2 Zásadní změna: zvětšení adresního prostoru 124 // 9.6.3 QoS: řízení datového provozu 125 // 9.6.4 Mobilita 125 // 9.6.5 Bezpečnost 126 // 9.7 Onion routing a P2P síť TOR 126 // 9.7.1 Onion routing 127 // 9.7.2 Tor 128 // 9.8 Závěr 128 // 9.9 Literatura 129 // 10 VYHLEDÁVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 130 // 10.1 Úvod 131 // 10.2 Repozitáře určené pro vzdělávání 131 // 10.3 Vyhledávání obrazu 132 // 10.4 Vyhledávání zvuku 133 // 10.5 Vyhledávání videa 134 // 10.6 Vyhledávání aplikací 134 // 10.7 Vyhledávání vědeckých prací a dat 135 // 10.8 Právní konotace 136 // 10.9 OER 137 // 10.9.1 Role pedagoga při práci s OER 138 // 10.10 Shrnutí 139 // 10.11 Literatura 140 // 11 DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ 141 // 11.1 Úvod 142 // 11.2 Od přednášení ke kurátorství 143 // 11.3 Informační a datové kurátorství 144 // 11.4 Informační kurátorství 145 // 11.4.1 Whittakerův třífázový model 145 // 11.5 Kompetence kurátora 147 // 11.6 Osobní vzdělávací prostředí 150 // 11.6.1 Příklad budování PLE pomocí dílčích komponent 151 // 11.7 Literatura 153 //
12 ICT A VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 156 // 12.1 Úvod 157 // 12.2 Škola jako neformální vzdělávací instituce? 157 // 12.2.1 Příklady neformálních vzdělávacích aktivit 15g // 12.3 Vzdělávací hry 159 // 12.3.1 Problematika patologického hráčství 160 // 12.4 Sociální sítě - rizika a možné problémy 161 // 12.4.1 Přenositelnost dat, autorská práva 16i // 12.4.2 Legislativní problémy 162 // 12.4.3 Hoax 163 // 12.4.4 Prokrastinace 163 // 12.4.5 Kyberšikana 163 // 12.5 ? problematice přátelství s rodiči a učiteli 164 // 12.6 Shrnutí 164 // 12.7 Literatura 165 // 13 E-LEARNING A WEBINÁŘE 166 // 13.1 Úvod 167 // 13.2 E-learning 167 // 13.3 Úvodní představení 168 // 13.3.1 Typologie webinářů 168 // 13.3.2 Obvyklé technické možnosti 169 // 13.4 Základní pedagogické a didaktické uchopení 170 // 13.4.1 Pedagogická východiska 171 // 13.4.2 Didaktická pravidla 172 // 13.4.3 Pedagogická evaluace 173 // 13.4.4 Evaluace ze strany přednášejících 174 // 13.5 Didaktická doporučení pro přípravu a realizaci webinářů 174 // 13.5.1 Vlastní manuál pro účastníky 175 // 13.5.2 Personalizace prostředí 175 // 13.5.3 Nahrávání 176 // 13.5.4 Technika 177 // 13.5.5 Poznámky do ruky 177 // 13.5.6 Jednotný vizuální styl 178 // 13.5.7 Nejen webinář 178 // 13.5.8 Aktivizační metody 179 // 13.6 Shrnutí 179 // 13.7 Literatura 180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC