Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Flow, 2015
87 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-88123-06-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 83-86 a bibliografické odkazy
001420857
Úvod 3 // Úvod do manažerských kompetencí, praktika nástrojů vedení lidí 9 // Kompetence manažera 9 // Styl manažerské práce 10 // Leadership 11 // Modely řízení 12 // Řízení projektů 12 // Řízení rizik 15 // Strategické řízení 17 // SWOT analýza 17 // Motivace 18 // Práce jako radost 18 // Motivační nástroje 19 // Motivační programy 20 // Techniky vedení lidí 21 // Act fair 21 // Dosahování synergie 22 // Teambuilding 23 // Zpětná vazba 23 // Rozhodovací techniky 24 // Reporting 24 // Myšlenková mapa 25 // Occamova břitva 26 // Šest barevných klobouků 26 // Informační management 28 // Být bohatý jako Rothschild 28 // Management dat 29 // Management informací 31 // Znalostní management 32 // Přínosy datového, informačního a znalostního managementu 33 // Příprava veřejné zakázky 35 // Mentoring, koučouvání a supervize 38 // Mentoring 38 // Pedagogická evaluace 40 // Koučink 43 // Evaluace ze strany přednášejících 44 // Kompetence mentora či kouče 44 // Základní kompetenční rámce 46 // Supervize 49 // Evaluace a měření efektivity 49 // Evidence based learning 50 // Ptáme se účastníků - KIrkpatrickův model 51 // Cloud ve škole 53 // Základní vlastnosti 54 // Vybrané cloudové aplikace pro školní využití 55 // Google Apps a další Google služby 56 // Office 365 // Education 63 // Pinterest 65 // Evernote 67 // Trello 69 // Inklusivní škola 71 // Cíle inkluse 71 // Klíčová role pedagogických komunit 72 // Android pro nevidomé a slabozraké 73 // Závěrem 75 // Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 76 // Nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům 77 // Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků 77 //
Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů 78 // Budování a obnova digitální vzdělávací infrastruktury 79 // Inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků 79 // Systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy 79 // Porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání 80 // Závěrem 82 // Literatura 83

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC