Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015
147 stran : ilustrace, mapy, formuláře ; 18 x 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7510-157-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 133-137
Anglické resumé
001420864
Seznam tabulek 8 // Seznam grafů 9 // Seznam obrázků « 9 // 1 Úvod n // 2 Sociální znevýhodnění, sociální vyloučení a etnicita // v kontextu vzdělávání - konceptuálni a metodologická východiska výzkumu 15 // 2.1 Sociální vyloučení v souvislostech veřejných politik 15 // 2.2 Dimenze a mechanismy sociálního vyloučení 20 // 2.3 Sociální vyloučení a etnicita 21 // 2.4 Sociální nerovnost a školství 23 // 2.5 Sociální vyloučení a vzdělávání 28 // 2.6 Legislativní rámec a specifické právní postavení sociálního znevýhodnění 30 // 2.7 Metodologická východiska a design výzkumu 34 // 3 Historická a sociodemografická charakteristi ka obou měst a jejich vzdělávacích systémů 41 // 3.1 Stručný pohled do historie obou měst 41 // 3.2 Srovnání základních sociodemografických charakteristik. 46 // 3.3 Sociálně vyloučené lokality 51 // 3.4 Vzdělávací systémy V p 53 // 3.5 Analýza a komparace školních vzdělávacích programů základních škol 57 // 3.6 Shrnutí kapitoly 63 // 4 Transformace školské sítě v Krnově a v Sokolově 67 // 4.1 Co se stalo? 67 // 4.2 Proč se tak stalo? 69 // 4.3 Kdo to udělal? 70 // 4.4 Transformační opatření ke stabilizaci školské sítě a programů pro inkluzi žáků ze zrušených škol 72 // 4.5 Shrnutí kapitoly 76 //
5 Transformace školských soustav Krnova a Sokolova ve světle dotazníkového šetření mezi učiteli základních škol 79 // 5.1 Metodologie šetření a popis vzorku vstupujícího do analýzy 79 // 5.2 Vnímání problému sociálního znevýhodnění 81 // 5.3 Problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a žáků z romského etnika 85 // 5.4 Transformace vzdělávací soustavy 88 // 5.5 Situace ve vzdělávání v současnosti 91 // 5.6 Shrnutí kapitoly 93 // 6 Školské soustavy optikou aktérů edukace 97 // 6.1 „Krnovský model“: Krok směrem k žákům // na okraji hlavního vzdělávacího proudu 98 // 6.2 Transformace školské soustavy v Sokolově: // Rozdílnost perspektiv 106 // 6.3 Srovnání dvou měst: Nastavení parametrů systému // versus způsob myšlení 122 // 7 Závěr a diskuse hlavních zjištění 125 // 7.1 Sociální situace obou měst 125 // 7.2 Transformace školských sítí 126 // 7.3 Doprovodné aktivity 126 // 7.4 Hodnocení transformace z pohledu inkluze // sociálně znevýhodněných žáků 126 // 7.5 Edukace a inkluze // sociálně znevýhodněných žáků 128 // 7.6 Příklady dobré praxe 129 // 7.7 Diskuse některých obecnějších zjištění 130 // Literatura 133 // Přílohy 138 // Summary 146 //
cnb002744983

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC