Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Argo, 2003
254 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7203-453-7 (vázáno)
Dějiny Evropy ; svazek 4
němčina
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
001420927
Předmluva ...11 // I. POČÁTKY A VZESTUP MEZI KRÁLOVSKÉ DYNASTIE ZA RUDOLFA HABSBURSKÉHO // 1. Rudolf Habsburský (1218-1291) - původ a hmotná základna vlády ...15 // 2. Volební vyjednávání, volba a korunovace ...20 // 3. Výchozí situace a problémy římsko-německé říše na počátku vlády krále Rudolfa ...25 // 4. První opatření k zajištění královské vlády ...33 // 5. Kroky k nastolení zemského míru, revindikační politika a správa říšských statků ...35 // 6. Boj proti českému králi Přemyslu Otakarovi II. a založení habsburského panství v rakouských zemích ...39 // 7. Nová podoba královské politiky landfrídů (1276-1291) a habsburská rodová politika na jihozápadě říše ...53 // 8. Vztah k papežství a císařská politika ...55 // 9. Rudolfův zásah v Burgundsku a jeho vztah k Francii ...59 // 10. Poslední léta krále Rudolfa - zásah v Durynsku a problém následnictví ...62 // 11. Smrt krále Rudolfa - jeho osobnost a bilance jeho vlády ...65 // II. ALBRECHT I. (ASI 1255-1308) - BOJ O KRÁLOVSKOU MOC A DYNASTICKÁ POLITIKA // 1. Osobnost, mládí a domácí politika Albrechta jako vévody rakouského a štýrského do smrti krále Rudolfa (1291) ...71 // 2. Počáteční neúspěch v úsilí o zisk královského titulu, problémy v dědičných zemích a boj o říšskou korunu až do bitvy u Göllheimu (1298) ...73 // 3. Počátky královské vlády - nová volba a dvorský sněm v Norimberku ...80 // 4. Zahraniční politika a boj s rýnskými kurfiřty ...81 // 5. Vztahy s papežem Bonifácem VIII ...86 // 6. Mocenská polidka a Albrechtova smrt ...92 // III. HABSBURSKÁ RODOVÁ POLITIKA A VZDOROVLÁDA FRIDRICHA SLIČNÉHO - DYNASTIE V BOJI S LUCEMBURKY, WITTELSBACHY A ŠVÝCARSKÝM SPŘÍSEŽENSTVEM // 1. Fridrich I. (Sličný) jako vévoda rakouský do dvojí královské volby roku 1314 ...103 // 2. Dvojí volba v roce 1314 ...107 //
3. Vznik Švýcarského spříseženstva a boj o vládu do bitvy u Mühldorfu (1322) ...110 // 4. Zásah papeže Jana XXII., dvojvládí a poslední léta Fridricha Sličného ...113 // IV. VYDĚLENI Z ŘÍŠE - VÝVOJ HABSBURSKÝCH ZEMÍ K „DOMU RAKOUSKÉMU" (DOMUS AUSTRIAE) // 1. Vztah k říšské moci a k sousedním teritoriálním celkům ...121 // 2. Habsburská vnitřní polidka - od heterogenního seskupení panství k „Domu rakouskému“ ...130 // V. DYNASTICKÁ KRIZE - DĚLENÍ, SPORY UVNITŘ DYNASTIE A OHROŽENÍ ZE STRANY LUCEMBURKŮ // 1. Neuberská smlouva (1379) a vývoj do bitvy u Sempachu (1386) ...139 // 2. Samostatná vláda Albrechta III ...144 // 3. Rakouské země za vlády „Albertovců“ a „Leopoldovců“ do nástupu vévody Albrechta V. (1411) ...146 // 4. Državy Leopoldovců za vlády Arnošta Železného a Fridricha IV ....148 // 5. Vévoda Albrecht V. - spojenectví s králem Zikmundem ...152 // VI. ZISK ŘÍMSKO-NĚMECKÉ KORUNY, OBNOVENÍ DYNASTICKÉ JEDNOTY A FORMOVÁNÍ EVROPSKÉ VELKO DYNASTIE // 1. Albrecht II. (V.) jako římsko-německý král a král český a uherský ...157 // 2. Fridrich V. jako vévoda Vnitřních Rakous a senior „Domu rakouského“ (1439) až do zvolení králem (1440) ...161 // 3. Břemena minulosti a nové problémy - říšská a domácí politika Fridricha III. do Vídeňského konkordátu (1448) ...166 // 4. Domácí zkouška síly, neúspěchy a sebezáchova -od sporu o poručnictví v Řakousích do smrti Ladislava Pohrobka (asi 1447-1457) ...176 // 5. Nová orientace na východ, krize v Řakousích a zvraty v říšské politice - od smrti Ladislava Pohrobka do konce střetu s Baumkircherem (1457-1471/72) ...184 // 6. Nové vyhlídky a možnosti - od říšského sněmu v Řezně (1471) do smrti Fridricha III. (1493) ...195 // 7. Vládní politika Fridricha III. - bilance ...209 // Habsburkové - genealogická tabulka ...217
(OCoLC)56852016
cnb001291999

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC