Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Agentura Pankrác, 2007
284 stran : ilustrace, plány, faksimile ; 31 cm + CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-86781-10-5 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 237-249
Německé resumé
001420937
f // * // OBSfíH // 7. Úvod...5 // 2. Hlaváčov u Rakovníka...7 // 2.1. Poloha...7 // 2. 2. Historie...8 // 2. 3. Historická ikonogroFie o plány...9 // 2. 4. Podobo hradu před zahájením // archeologického výzkumu...13 // 2. 5. fírcheologická evidence...15 // 2. 5. 1. Starší archeologická evidence...lá // 2. 5. 1. 1. Nejstorší archeologické nálezy ... lá // 2. 5. 1. 2. Výkopy Jano fiennero...lá // 2.5. 1. 3. Výkopy V. o J. Fridrichů // v letech 1953-1955 ...17 // 2. 5. 1. 4. Nálezy z let 195Ó-19Ó3 ...19 // 2. 5. 1. 5. Výkopy V. Fridricha z roku 1964 ... 19 // 2. 5. 1. ó. Povrchový průzkum v roce 1973 ... 21 // 2. 5. 2. Výzkum v roce 1974 ...22 // 2. 5.2. 1. Sondo I. ...23 // 2. 5. 2. 2. Sondo II...25 // 2. 5. 2.3. Sondo Ili. ...26 // 2. 5. 2. 4. Sondo IV. ...30 // 2. 5. 2. 5. Sondo V...32 // 2. 5. 2. 6. Sondo VI...34 // 2. 5. 2. 7. Sondo VII...35 // 2. 5. 2. 8. Sondo Vili. ...36 // 2. 6. Sledování lokality po roce 1974 ... 38 // 2. 7. Zhodnocení o dotace // nálezového Fondu...38 // 2. 7. 1. He rami ?? ...39 // 2. 7. 2. Hovové předměty a další nálezy .. 45 // 2. 7. 3. Osteologický materiál...46 // 2. 7. 4. Shrnutí...46 // 2. 8. Geořyzikální průzkum...46 // 2. 9. Celková interpretace // o zhodnocení...50 // 3. fíngerbach ? Kožlan...56 // 3. 1. Poloho...56 // 3. 2. Historie ...57 // 3. 3. Historická ikonogroFie, // popisy o plány ...59 // 3. 4. Podobo hradu před zahájením // archeologického výzkumu ...62 // 3. 5. Fírcheologická
evidence...64 // 3. 5. 1. Starší archeologická evidence ... 64 // 3. 5. 1. 1. Počátky archeologické evidence .. 64 // 3. 5. 1. 2. Výkopy Jaroslava Hynka // ve čtyřicátých letech 20. století ... 64 // 3. 5. 1. 3. Povrchový průzkum // v roce 1973 .. óó // 3. 5. 2. Výzkum v roce 1975 .. 67 // 3. 5. 2. 1. Sonda 1 . . 68 // 3. 5. 2. 2. Sonda la .. 72 // 3. 5. 2. 3. Sonda II . . 74 // 3. 5. 2. 4. Sonda III. .. 77 // 3. 5. 2. 5. Sonda IV. .. 79 // 3. 5. 2. 6. Sonda V. .. 82 // 3. 5. 2. 7. Sonda VI. .. 83 // 3. 5. 2. 8. Sonda VII . . 85 // 3. 6. Sledování lokality // po roce 1975 // 3. 7. Zhodnocení a datace // nálezového Fondu .. 85 // 3. 7. 1. Heramika .. 85 // 3. 7. 2. Hovové předměty .. 95 // 3. 7. 3 Mince .. 98 // 3. 7. 4. Osteologický materiál .. 98 // 3. 7. 5. Shrnutí .. 99 // 3. 8. Celková interpretace // a zhodnocení .. 99 // 4. Tachov . 105 // 4. 1. Poloha . 105 // 4. 2. Historie . 105 // 4. 3. Historická ikonogroFie . 107 // 4. 4. Podoba hradního areálu // před zahájením // archeologického výzkumu . 112 // 4. 5. Fírcheologická evidence . 113 // 4. 5. 1. Záchranná akce // a dokumentace // v letech 1972-1975 . 114 // 4. 5. 1. 1. Severní část východního křídla .. . 114 // 4. 5. 1. 2. Nová chodba // severně od průjezdu . 116 // 4. 5. 1. 3. Zbytky velké věže . 117 // 4. 5. 1. 4. Zdivo v jihovýchodní terase . . . . . 118 // 4. 5. 1. 5. Nové suterény v západním // konci severního křídla .
118 // 4. 5. 1. 6. Výkop kanalizace // v nádvoří zámku . 120 // 4. 5. 1. 7. Výkop inženýrských sítí // podél severní Fasády zámku ... . 122 // 4. 5. 1. 8. Sachtice při východní // Fasádě zámku . 122 // 4. 5. 2. Výzkum v roce 1976 . 122 // 4. 5. 2. 1. Sonda 1. . 122 // * // 3 // 4. 5. 2. 2. Prostor zaniklého šneku 6. Další možné hrady // v severním křídle . 124 přechodného typu 164 // 4. 5. 3. výzkum 1978 . 126 6. 1. fíuchomperk (Velký Houřim) 164 // 4. 5. 3. 1. Sondo II. . 126 6. 2. Hrad pod Hrnčířem ? Petrovic ... 174 // 4. 5. 3.2. Sondo III . 131 6. 3. Hlaváčov ? Chocně 183 // 4. 5. 3. 3. Rýhy v bývalé staré zahradě 6. 4. Hořovice 189 // o výkopy ? vstupu do zámku ... . 132 6. 5. Hrad ? Hvítkova 201 // 4. 5. 3. 4. Šochtice 101 o 102 . 133 6. 6. Hrad ? Ctyřkol 208 // 4. 6. Zhodnocení o datace 6. 7. Skoro (Úvaly) 217 // nálezového rondu . 134 6. 8. Vimberk 222 // 4. ó. 1. He rami ?? . 134 // 4. ó. 2. Hovové o další předměty . 140 7. Shrnutí a interpretace 229 // 4. 6. 4. Osteologický materiál . 141 // 4. 7. Celková interpretace 8. Hrady přechodného typu // o zhodnocení . 141 v rámci české hradní architektury // 13. století 233 // 5. Týnec nad Sázavou . 146 // 5. 7. Poloho . 146 9. Literatura 237 // 5. 2. Historie . 146 // 5. 3. Historická ikonogroFie . 148 10. Soupis ilustrací 250 // 5. 4. Podobo hradu před zahájením // archeologického výzkumu . 150 11. Burgen des
Übergangstyps // 5. 5. fírcheologická evidence . 155 in Böhmen 260 // 5. 6. Celková interpretace // a zhodnocení . 160 12. Verzeichnis der fíbbildungen ... 273 // 4
(OCoLC)190778477
cnb001752684

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC