Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2011
266 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-2424-2 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001420940
2 Etiopatogeneze obezity -- Vojtech Hainer -- 2.1 Energetický příjem -- 2.2 Energetický výdej -- 2.3 Úloha genetických faktorů u běžné obezity -- 2.4 Mendelovsky děděné syndromy spojené s obezitou -- a monogenní obezity -- 2.5 Faktory přispívající k rozvoji obezity vedle genetické predispozice, zvýšeného energetického příjmu a sedavého způsobu života -- 2.6 Regulace energetické rovnováhy a tělesné hmotnosti -- 2.7 Bariatrická chirurgie a regulace tělesné hmotnosti -- 2.8 Tuková tkáň největší endokrinní orgán v organismu -- 3 Obezita, inkretiny a endokrinní funkce tukové tkáně -- Martin Haluzík -- 3.1 Endokrinní funkce tukové tkáně a její změny při obezitě -- 3.1.1 Současný pohled na fyziologický významu tukové tkáně -- v lidském organismu -- 3.1.2 Skladba tukové tkáně a zdroje hormonální produkce -- 3.1.3 Typy tukové tkáně v lidském organismu a jejich endokrinní funkce -- 3.1.4 Hormony tukové tkáně -- 3.1.5 Změny endokrinní funkce tukové tkáně -- po bariatrických výkonech -- 3.2 Inkretiny a jejich význam v organismu -- 3.2.1 Definice inkretinů -- 3.2.2 Struktura a metabolické účinky inkretinových hormonů -- 3.2.3 Další účinky GLP-1 -- 3.2.4 Bariatrická chirurgie a inkretinový systém -- 4 Bariatrická chirurgie -- Martin Fried -- 4.1 Definice, přehled a rozdělení -- 4.2 Principy základních bariatrických výkonů a jejich účinky -- 4.3 Chirugické indikace a kontraindikace
-- 4.4 Pooperační péče -- 4.5 Výsledky léčby bariatrickou chirurgií -- 5 Anestézie a časná pooperační péče u bariatrických výkonů -- Helena Bedřichova -- 5.1 Patofyziologické změny spojené s obezitou -- 5.1.1 Respirační systém -- 5.1.2 Kardiovaskulární systém -- 5.1.3 Metabolický syndrom -- 5.1.4 Gastriontestinální systém -- 5.1.5 Další systémy a rizika -- 5.2 Vliv laparoskopie na peroperační období -- 5.3 Předoperační vyšetření -- 5.4 Predilekce obtížné ventilace maskou a obtížné intubace -- 5.5 Chronická medikace -- 5.6 Pedoperační lačnění -- 5.7 Tromboembolická profylaxe -- 5.8 Premedikace -- 5.9 Prevence pooperační nauzey a zvracení (PONV) -- 5.10 Monitorace -- 5.11 Volba anestézie -- 5.12 Polohování -- 5.13 Indukce anestézie a zajištění dýchacích cest -- 5.14 Vedení anestézie -- 5.14.1 Změny ve farmakokinetice anestetik u obézních -- 5.14.2 Anestetika a jejich dávkování -- 5.14.3 Ventilační strategie -- 5.14.4 Peroperační příjem tekutin -- 5.14.5 Udržování teploty -- 5.15 Extubace -- 5.16 Časná pooperační péče -- 6 Prevence žilní trombózy u bariatrických pacientů -- Karin Doležalová-Kormanová -- 6.1 Vznik tromboembolie -- 6.2 Rizikové faktory -- 6.3 Prevence TEN -- 6.3.1 Fyzikální metody profylaxe -- 6.3.2 Kavální intraluminální filtry (porty) -- 6.3.4 Medikamentózní prevence -- 6.3.5 Kombinace metod -- 6.4 Rizikovost pacientů -- 6.5 Náš algoritmus prevence TEN
u vysoce obézních pacientů indikovaných k bariatrické léčbě -- 7 Multidisciplinární přístup v indikaci a následné péči u bariatrických pacientů -- Petra Šrámková -- 7.1 Indikace -- 7.2 Vyšetření -- 7.3 Komplexní přístup -- 7.4 Dietní opatření -- 7.5 Nutriční deficity -- 7.6 Sledování pacienta po operaci -- 7.7 Nejčastější komplikace -- 7.8 Psycholog jako součást týmu -- 7.9 Fyzická aktivita -- 7.10 Adolescenti, ženy ve fertilním věku -- 7.11 Plastické operace po redukci hmotnosti -- 8 Psychologické aspekty předoperační a pooperační péče o bariatrické pacienty -- Jitka Herlesová -- 8.1 Emoční jídlo -- 8.2 Dietování -- 8.3 Obezita a psychické poruchy -- 8.4 Bariatrie a psychologie -- 8.5 Vývoj po bariatrické operaci -- 9 Gastroenterologická problematika u obézních -- Stanislav Adamec -- 9.1 Vyšetření gastroenterologem před bariatrickým výkonem -- 9.2 Úloha gastroenterologa při operaci a v pooperačním období -- 10 Výživa po bariatrických operacích -- Dana Múllerová -- 10.1 Popis jednotlivých bariatrických výkonů z hlediska výživy -- 10.2 Kontrola nutričního stavu po výrazném zhubnutí -- a malabsorpčních typech operací, nejčastěji se vyskytující nutriční karence -- 10.3 Výživa obézních pacientů v kritickém stavu -- 11 Těhotenství po bariatrických výkonech -- Karin Dolezalová-Kormanová -- 11.1 Neplodnost u obézních žen -- 11.2 Těhotenství po restrikčních výkonech
-- 11.3 Těhotenství po kombinovaných výkonech -- 11.4 Těhotenství po malabsorpčních operacích -- 11.5 Závěr -- 12 Ošetřovatelská péče při chirurgické léčbě obezity -- Dagmar Skochová -- 12.1 Komunikace -- 12.1.1 Základní doporučení -- 12.1.2 Edukace -- 12.2 Hygienická péče a pohybová aktivita -- 12.2.1 Význam hygienické péče -- 12.2.2 Vertikalizace pacienta a vhodné pomůcky -- 12.2.3 Závratě, instabilita a pády -- 12.3 Bolest -- 12.3.1 Vnímání bolesti -- 12.3.2 Hodnocení bolesti -- 12.4 Bariatrická operace a ošetřovatelská péče -- 12.4.1 Předoperační příprava (dlouhodobá) -- 12.4.2 Předoperační příprava (krátkodobá) -- 12.4.3 Pooperační péče -- 12.4.4 Nejčastější aktuální ošetřovatelské diagnózy, -- event. riziko vzniku -- 13 Potenciální mechanismy účinku bariatrické a metabolické chirurgie na metabolická onemocnění -- Stepán Svačina -- 13.1 Inkretinová léčba diabetu -- 13.2 Potenciální inkretinové mechanismy a efekt -- bariatrické chirurgie -- 13.3 Experimentální bariatrické výkony a diabetes -- 13.4 Hypotézy a důkazy o roli inkretinů v metabolické chirurgii -- 13.5 Neinkretinové mechanismy metabolických vlivů bariatrické chirurgie -- 14 Metabolická chirurgie -- Martin Fried v -- 14.1 Současný stav a poznatky -- 14.2 Mechanismus účinku metabolické chirurgie -- na diabetes 2. typu a výsledky léčby -- 14.3 Směry do budoucna -- 15 Metabolická chirurgie u pacientů
s BMI < 35 kg/m2 -- Nicola Scopinaro -- 16 Nové metody a přístupy v chirurgickém léčení obezity a metabolických onemocnění -- Martin Fried -- 16.1 Nové bariatrické operace v klinické praxi i ve fázi klinických a preklinických studií -- 16.2 Technické novinky při provádění stávajících bariatrických operačních postupů
(OCoLC)730409111
cnb002182905

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC