Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Katalog
Vydání první
Praha : Scriptorium, 2015
328 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-86852-66-9 (Archiv hlavního města Prahy ; v knize neuvedeno ; brožováno) ISBN !978-80-86852-64-5 (chyb.)
ISBN 978-80-88013-14-3 (Scriptorium ; brožováno)
Pořadatelé výstavy: Archiv hlavního města Prahy, Muzeum hlavního města Prahy
800 výtisků
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatelé: Archiv hlavního města Prahy a Scriptorium
001420957
Předmluva (Václav Ledvinka — Zuzana Strnadová) ...9 // I. Praha Husovy doby ...11 // Lesk a stíny říšské metropole (Petr Čornej) ...11 // Výtvarné umění Husovy doby (Milada Studničková) ...17 // Církevní struktury předhusitské Prahy a jejich hierarchie (Jan Hrdina) ...25 // Archeologické doklady každodenního života pražských měšťanů na počátku 15. století (Jan Kypta - Jaroslav Podliska) ...32 // Vnitřní život pražských měst v letech 1378-1412 (Petr Čornej) ...39 // II. Ideový svět Husovy doby - příznaky krize (Dušan Coufal) ...47 // Církev a společnost v pražských městech v době dvojpapežství ...47 // Ideový svět pražské univerzity a spory o učení Johna Wyclifa ...49 // Husovi „předchůdci“ a učitelé, souputníci, odpůrci, protivníci a nepřátelé ...55 // III. Jan Hus a Praha ...61 // Husův životní příběh a otázky kolem jeho pražského působení (do roku 1412) (Dušan Coufal) ...61 // Hus mezi univerzitou, kazatelnou a veřejností (Dušan Coufal) ...65 // Jan Hus a pražská městská správa (Václav Ledvinka) ...74 // Husovo kostnické drama (Dušan Coufal) ...78 // IV. Kolébka a středisko husitského hnutí (Petr Čornej) ...86 // Pražské souměstí v předvečer revoluce ...86 // Praha v čele revolučního dění ...90 // Politický význam husitské Prahy ...96 // Proměny husitské Prahy ...101 // Kněží a kazatelé husitské Prahy ...107 // V. Husovská tradice v kališnické a protestantské Praze ...113 // Husův kult u pražských příslušníků nekatolických církví od poloviny 15. století do 17. století (Ota Halama) ...113 // Husův kult a tradice v knihovnách a kultuře pražských měšťanů (Olga Fejtová - Jiří Pešek) 119 // Kališnická ikonografie a dobová zpodobení M. Jana Husa (Milada Studničková) ...127 // Husův Betlém a Husova kaple (Ota Halama) ...134 //
Husovská a husitská tradice v hmotné kultuře každodenního života pražských měst 15.-17. století (Ivana Hrušková — Jaromír Zegklitz) ...136 // Hus a husité v české nekatolické historiografii pozdního středověku a počátků novověku (Petr Čornej) ...144 // Husitství v pojetí katolických dějepisců od revoluce do Bílé hory (Petr Čornej) ...148 // VI. Kacířská tradice v rekatolizované metropoli ...159 // Jan Hus v době pobělohorské (Ivana Čornejová) ...159 // Husova obhajoba z pera českých emigrantů i zahraničních nekatolíků (Ivana Čornejová) ...163 // Barokní příběh Betlémské kaple (Ivana Čornejová) ...167 // Vztah pobělohorských katolíků a racionalistů 18. století k Husovi a husitství - // odraz v ikonografii a výtvarném umění (Vít Vlnas) ...172 // VII. Husitská a husovská tradice v obrozenecké a postobrozenecké Praze ...176 // Jan Hus a husitství v době osvícenství (Václav Petrbok) ...176 // Jan Hus v literatuře českých zemí první poloviny 19. století (Václav Petrbok) ...180 // Jan Hus a husitství v česky psané romantické obrozenecké literatuře (Věra Brožová) ...185 // Cesta mezi národní velikány (Václav Petrbok) ...190 // Jan Hus a husitství v české literární tvorbě druhé poloviny 19. století (Věra Brožová) ...192 // Jan Hus a husité ve výtvarném umění 19. století (Vit Vlnas) ...201 // Husitská a husovská tradice v postobrozenecké Praze a na pražských předměstích - Karel Hartig a Žižkov (Jan Škoda) ...208 // Jan Hus ve výzdobě pražské architektury od šedesátých let 19. století do období první republiky (Jan Baláček) ...212 // VIII. Druhý život Jana Husa na sklonku 19. a v první polovině 20. století ...221 // Kult Jana Husa v rámci české národní agitace let 1868-1918 (Jiří Pokorný) ...221 // Jan Hus — symbol samostatné republiky (Pavel Helan) ...231 //
Hus a husité v literatuře českých Němců (Václav Petrbok) ...237 // Vědecké bádání o Janu Husovi (Dušan Coufal) ...241 // Jan Hus v učebnicích dějepisu (Robert Novotný) ...247 // Husovská a husitská tradice v odboji a národně osvobozeneckém boji za první a druhé světové války (Jan Randák) ...252 // IX. Epilog: osudy husovské a husitské tradice po druhé světové válce ...261 // Komunisté a husitství (Petr Čornej) ...261 // Obnova Karolina a Betlémské kaple v poválečné době (Jan Randák) ...269 // Od kritické revize k postmoderně (Petr Čornej) ...274 // Husitství v postmoderním chaosu (Petr Čornej) ...279 // Seznam citovaných pramenů a literatury ...287 // Soupis zkratek užitých v seznamu vyobrazení ...310 // Seznam vyobrazení ...311 // Poděkování poskytovatelům a zhotovitelům obrazových příloh ...321 // Summary ...322
(OCoLC)928741373
cnb002735210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC