Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2013
420 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0355-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 389-404, bibliografické odkazy a rejstřík
001420969
Obsah // Poděkování... 10 // Předmluva... 12 // CASTI // Pozorování, pojmy a rozpory... 15 // 1. Traumatická ztráta ... 16 // Úvod... 16 // Žal v kojenectví a raném dětství... 18 // Oplakávají malé děti? - sporná otázka... 23 // Citové odcizení ... 27 // 2. Úloha ztráty a zármutku v psychopatologii... 30 // Klinická tradice ... 30 // Názory na povahu procesů zármutku, zdravých i patologických... 31 // Názory vysvětlující individuální rozdíly při reakci na ztrátu... 37 // 3. Koncepční rámec... 42 // Teorie citové vazby: nástin ... 42 // Stresory a stavy stresu a tísně...45 // 4. Přístup teorie informace ? obrané...47 // Nový přístup ...47 // Vyloučení informace z dalšího zpracování...47 // Podprahové vnímání a percepční obrana...49 // Fáze, v nichž mohou působit procesy obranného vyloučení... 54 // Já jediné nebo vícenásobné... // Některé důsledky obranného vyloučení // Faktory podporující obranné vyloučení... 68 // Obranné vyloučení: adaptivní nebo maladaptivní... 71 // 5. Plán postupu... 73 // CAST li // Zármutek u dospělých... 75 // 6. Ztráta manžela... 76 // Zdroje... 76 // Čtyři fáze zármutku... 79 // Rozdíly mezi vdovami a vdovci... 94 // Poznámka: podrobnosti ke zdrojům... 97 // 5 // 2 Š // ZTRÁTA // 7. Ztráta dítéte ... 102 // Úvod... 102 // Rodiče nevyléčitelné nemocných dčti... 103 // Rodiče détí, které se narodí mrt\>é nebo zemrou záhy... 110
Citová pouta různého typu: poznámka... 112 // 8. Zármutek v jiných kulturách... 113 // Názory a zvyklosti společné pro mnoho kultur... 113 // Oplakávání dospélého syna v Tikopii ... 118 // Oplakáváni manžela v Japonsku... 120 // 9. Narušené varianty... 122 // Dvč hlavní varianty ... 122 // Chronický zármutek... 126 // Dlouhodobá absence vědomého truchlení ... 135 // Chybné umisťování ztraceného člověka ... 143 // Euforie... 149 // 10. Faktor>( ovlivňující průběh zármutku ... 153 // Pět typů proměnných... 153 // Identita a úloha ztracené osoby... 154 // Věk a pohlaví postiženého... 158 // Příčiny a okolnosti ztráty ... 159 // Sociální a psychologické okolnosti ovlivňující pozůstalé... 165 // Důkazy z terapeutických intervencí... 171 // 11. Typy osobnosti náchylné ? narušenému zármutku ... 178 // Omezeni empirických důkazů ... 178 // Sklony ? navazování úzkostných a ambivalentních vztahů ... 179 // Sklony ? nutkavému pečování... 182 // Sklon ? vyhlašování nezávislosti na citových vazbách... 186 // Předběžné závěry... 187 // 12. Prožitky v dětství u lidi náchylných ? narušenému zármutku ... 189 // Tradiční teorie... 189 // Zde přijaté stanovisko... 190 // Prožitky směrující vývoj ? úzkostné a ambivalentní vazbě ... 192 // Prožitky směrující vývoj ? nutkavému pečování... 196 // Prožitky směrující vývoj ? vyhlášení nezávislosti na citových vazbách
. 197 // 13. Kognitivní procesy přispívající ? variabilitě v reakcích na ztrátu...202 // Rámec pro konceptualizaci kognitivních procesů...202 // Kognitivní dispozice ovlivňující reakci na ztrátu ...205 // Dispozice přispívající ke chronickému zármutku...206 // 6 // OBSAH // Dispozice přispívající ? dlouhodobé absenci žalu...211 // Zkreslený pohled na potenciální utěšovatele...212 // Dispozice přispívající ke zdravému výsledku...213 // Interakce kognitivních dispozic a dalších faktorii ovlivňujících reakci na ztrátu ...214 // 14. Smutek, deprese a depresívni poruchy...216 // Smutek a deprese...216 // Depresivní poruchy a prožitky v dětství ...217 // Depresivní poruchy a jejich vztah ke ztrátě: výzkum George Browna...220 // Vliv neurojyziologických procesů...229 // CAST III // Zármutek dčtí...231 // 15. Úmrtí rodiče bčhem dětství a dospívání...232 // Zdroje a plán postupu...232 // Kdy a co se dítěti říká ...236 // Představy dětí o smrti ...239 // 16. Reakce dětí, jsou-li podmínky příznivé...241 // Zármutek ? dvou čtyřletých dětí ... 241 // Některé předběžné závěry...250 // Rozdíly mezi zármutkem dětí a dospělých...254 // Chování přežívajících rodičů ke svým postiženým dětem...255 // 17. Ztráta v dětství a psychiatrické poruchy...258 // Zvýšené riziko psychiatrických poruch...258 // Některé poruchy, ? nimž přispívá ztráta v dětství ...263 // 18. Faktory
zodpovědné za rozdíly ve výsledku...273 // Důkazový materiál...273 // Důkazy z průzkumů...274 // Důkazy z terapeutických výzkumů...278 // 19. Reakce dětí, jsou-li podmínky nepříznivé ... 281 // Čtyři děti, jejichž zármutek selhal ... 281 // Peter, jedenáct roků v době smrti otce...282 // Henry, osm let v době smrti matky ...287 // Visha, deset let v době smrti otce...293 // Geraldine, osm let v době smrti matky...298 // 20. Deaktivace a koncept oddělených systémů ...305 // 21. Narušenévarianty a některé přispívající faktory ...309 // Přetrvávající úzkost...310 // 7 // ZTRÁTA // Naděje na opětovné setkání: touha zemřít...312 // Přetrvávající obviňování a pocity viny...317 // Nadměrná aktivita: agresivní a destruktivní záchvaty...319 // Nutkavé pečování a soběstačnost ...323 // Euforie a depersonalizace...328 // Identifikační symptomy: úrazy...333 // 22. Důsledky sebevraždy rodiče ...338 // Frekvence úmrtí rodiče v důsledku sebevraždy...338 // Závěry z průzkumů ...339 // Poznatky z terapeutických výzkumů...340 // 23. Reakce na ztrátu během třetího a čtvrtého roku...346 // Přetrvávající otázky...346 // Reakce, jsou-li podmínky příznivé...346 // Reakce, jsou-li podmínky nepříznivé...352 // 24. Reakce na ztrátu během druhého roku...365 // Přechodné období...365 // Reakce, jsou-li podmínky příznivé...365 // Reakce, jsou-li podmínky nepříznivé...368 // 25. Reakce
malých dětí ve světle raného kognitivního vývoje ...376 // Vývoj konceptu trvalosti osoby...376 // Úloha trvalosti osoby při určování reakcí na odloučení a ztrátu...383 // Doslov...388 // Literatura ...389 // Jmenný rejstřík ...405 // Věcný rejstřík...410 // 8
(OCoLC)855463867
cnb002435990

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC