Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:52x 
BK
3. vydání
Praha : Triton, 2015
xxi, 607 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-959-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001421021
1. OBECNÁ ANATOMIE // 1 Anatomie - Tělověda 2 // 2 Termíny, zkratky a česko-slovenský anatomický slovník 3 // 3 Histologie - Mikroskopická anatomie 4 // 4 Embryologie-Vývojová anatomie 5 // 5 Anatomie dítěte 6 // 6 Anatomické změny v pubertě 7 // 7 Roviny a čáry lidského těla 8 // 8 Polohy a směry lidského těla 9 // 9 Části lidského těla a typologie postavy 10 // 10 Krajiny lidského těla 11 // 11 Eponyma - anatomické terminy dle osobnosti 12 // 12 Otázky a obrázky k opakování 14 // 13 Poděkování recenzentům a použitá literatura 16 // 2. KOSTRA 17 // 1 Obecná část 18 // 2 Cranium - Lebka 21 // 2.1 Os franate - Čelní kost 22 // 2.2 Os occipitale-Týlní kost 23 // 2.3 Os sphenoidale - Klínová kost 24 // 2.4 Os parietale - Temenní kost 26 // 2.5 Os temporale - Spánková kost 27 // 2.6 Os ethmoidale - Čichová kost 30 // 2.7 Concha nasalis inferior - Dolní nosní skořepa 30 // 2.8 Os lacrimale, os nasale, vomer - Slzní, nosní a radličná kost,.31 // 2.9 Os zygomaticum - Lícní kost 31 // 2.10 Os palatinum - Patrová kost 32 // 2.11 Maxilla - Horní čelist 33 // 2.12 Mandibula - Dolní čelist 34 // 2.13 Os hyoideum -Jazylka 35 // 2.14 Lebka novorozence 35 // 2.15 Antropometrické posouzení lebky 36 // 3 Columna vertebralis - Páteř 37 // 3.1 Vertebrae cervicales - Krční obratle 38 // 3.2 Vertebrae thoracicae - Hrudní obratle 39 // 3.3 Vertebrae lumbales - Bederní obratle 39 // 3.4 Os sacrum et coccygis - Křížová kost a kostrč 40 // 4 Thorax - Hrudník 41 // 5 Ossa membri superioris - Kosti horní končetiny 42 // 5.1 Clavicula - Klíční kost (klíček) 42 // 5.2 Scapula - Lopatka 43 // 5.3 Humerus - Pažní kost 44 // 5.4 Ulna - Loketní kost 45 // 5.5 Radius - Vřetenní kost 46 // 5.6 Ossa manus - Kosti ruky 47 // 6 Ossa membri inferioris - Kostí dolní končetiny 48 // 6.1 Pelvis-Pánev 49 // 6.1.1 Os coxae - Pánevní kost 50 //
6.2 Femur - Stehenní kost 52 // 6.3 Patella - Čéška 53 // 6.4 Tibia - Holenní kost 53 // 6.5 Fibula - lýtková kost 54 // 6.6 Ossa pedis - Kosti nohy 54 // 7 Obrázky s popisem 57 // 7.1 Lebeční spodina 57 // 8 Tabulky 58 // 8.1 Průchody v lebce a jejich obsah 58 // 8.2 Útvary na horní končetině 60 // 8.3 Útvary na dolní končetině 62 // 9 Otázky a obrázky k opakování 64 // 10 Poděkování recenzentům a použitá literatura 66 // 3. KOSTERNÍ SPOJE 67 // 1 Obecná část 68 // 1.1 Obecná stavba kloubu 69 // 2 Juncturae cranii - Spojení na lebce 72 // 3 Juncturae columnae vertebralis - Spojení na páteři 73 // 3.1 Articulationes columnae vertebralis - Klouby páteře 74 // 4 Juncturae thoracis - Spojení na hrudniku 75 // 5 Juncturae membri superioris - Spojení na horní končetině 76 // 5.1 Articulatio sternoclavicularis - Kličkohrudní kloub 76 // 5.2 Articulatio acromioclavicularis // - Nadpažkoklíčkový kloub 76 // 5.3 Articulatio humeri (glenohumeralis) - Ramenní kloub 77 // 5.4 Articulatio cubiti - Loketní kloub 78 // 5.5 Articulatio radioulnaris distalis // a syndesmosis radioulnaris 79 // 5.6 Articulatio radiocarpalis - Zápěstní kloub 79 // 5.7 Articulationes manus - Klouby ruky 80 // 6 Juncturae membri inferioris - Spojení na dolní končetině // 6.1 Articulatio sacroiliaca - Křižokyčelní kloub 82 // 6.2 Synarthroses cinguli pelvici - Plynulá spojení pletence dolní končetiny 82 // 6.3 Articulatio coxae - Kyčelní kloub 83 // 6.4 Articulatio genus - Kolenní kloub 84 // 6.5 Articulatio tibiofibularis - Lýtkoholenní kloub 86 // 6.6 Membrana interossea cruris a syndesmosis tibiofibularis .86 j // 6.7 Articulationes pedis - Klouby nohy 86 // 6.7.1 Nožní klenba 86 // 7 Tabulky 90 // 7.1 Pohyby hlavy, krku a čelistniho kloubu (svaly) 90 // 7.2 Pohyby končetin (rozsahy) 91 // 7.3 Pohyby horní končetiny (svaly) 92 // 7.4 Pohyby dolní končetiny (svaly) 93 // Otázky a obrázky k opakování 94 //
4. SVALY 97 // 1 Obecná část 98 // 2 Musculi cranii - Svaly hlavy 102 // 2.1 Musculi faciei - Mimické (výrazové) svaly 102 // 2.2 Musculi masticatorii - Žvýkací svaly 108 // 2.3 Fascie hlavy 109 // 3 Musculi colli - Svaly krku 110 // 3.1 Musculi colli superficiales - Povrchové krční svaly 111 // 3.2 Musculi suprahyoidei - Nadjazylkové svaly 112 // 3.3 Musculi infrahyoidei - Podjazylkové svaly 113 // 3.4 Musculi scaleni - Kloněné svaly 114 // 3.5 Musculi colli profundi - Hluboké krční svaly 115 // 3.6 Fascia cervicalis - Fascie krku 115 // 4 Musculi dorsi - Svaly zad 116 // 4.1 Svaly zad - povrchová vrstva (spinohumerální svaly) 117 // 4.2 Svaly zad - druhá vrstva (spinoskapulární svaly) 118 // 4.3 Svaly zad - třetí vrstva (spinokostální svaly) 118 // 4.4 Musculi dorsi proprii - Hluboké zádové svaly 119 // 4.5 Fascie zad 123 // 5 Musculi thoracis - Svaly hrudniku 124 // 5.1 Svaly hrudniku -torakohumerální svaly 125 // 5.2 Vlastní (autochtónni) svaly hrudníku 126 // 5.3 Diaphragma - Bránice 127 // 5.4 Fascie hrudníku 127 // 6 Musculi abdominis - Svaly břicha 128 // 6.1 Svaly břicha - přední skupina 128 // 6.2 Svaly břicha - boční skupina 129 // 6.3 Svaly břicha - zadní skupina 130 // 6.4 Fascie břicha 130 // 7 Diaphragma pelvis - Pánevní dno, svaly pánevního dna 131 // 7.1 Fascie pánve 132 // 8 Musculi membri superioris - Svaly horní končetiny 133 // 8.1 Svaly ramene a lopatky 133 // 8.2 Musculi brachii - Svaly paže 134 // 8.3 Musculi antebrachii - Svaly předloktí 136 // 8.3.1 Svaly předloktí - přední skupina 137 // 8.3.2 Svaly předloktí - boční skupina 139 // 8.3.3 Svaly předloktí - zadní skupina 140 // 8.4 Musculi manus - Svaly ruky 142 // 8.4.1 Svaly ruky - svaly tenaru (palcová skupina) 143 // 8.4.2 Svaly ruky - svaly hypotenaru (malíková skupina) 144 // 8.4.3 Svaly ruky - musculi interossei et lumbricales..145 //
8.5 Vaginae tendinum membri superioris 146 // 8.6 Fascie horní končetiny 147 // 9 Musculi membri inferioris - Svaly dolní končetiny 148 // 9.1 Svaly kyčelního kloubu 148 // 9.1.1 Svaly kyčelního kloubu - přední skupina 149 // 9.1.2 Svaly kyčelního kloubu - zadní skupina 150 // 9.2 Musculi femoris - Svaly stehna 152 // 9.2.1 Svaly stehna - přední skupina 153 // 9.2.2 Svaly stehna - mediální skupina 154 // 9.2.3 Svaly stehna - zadní skupina 155 // 9.3 Musculi cruris - Svaly bérce 156 // 9.3.1 Svaly bérce - přední skupina 157 // 9.3.2 Svaly bérce - boční skupina 157 // 9.3.3 Svaly bérce - zadní skupina 158 // 9.4 Musculi pedis - Svaly nohy 160 // 9.4.1 Svaly nohy - zadní skupina 161 // 9.4.2 Svaly nohy - palcová skupina 161 // 9.4.3 Svaly nohy - matičková skupina 162 // 9.4.4 Svaly nohy - střední skupina 162 // 9.4.5 Svaly nohy - musculi interossei et lumbricales..163 // 9.5 Vaginae tendinum membri inferioris 164 // 9.6 Fascie dolní končetiny 165 // 10 Otázky a obrázky k opakování 166 // 11 Poděkování recenzentům a použitá literatura 168 // 5 TRÁVÍCÍ SYSTÉM 169 // 1 Obecbá stavba trávicího systému 170 6.2 Jejunum et ileum - Lačník a kyčelník 190 // 2 Cavitas oris - Ústní dutina 172 7 Intestinum crassum - Tlusté střevo 191 // 2.1 Bucca - Tvář 172 7.1 Caecum - Slepé střevo 192 // 2.2 Labia oris - Rty 173 7.1.1 Appendix vermiformis - Červovitý přívěsek 193 // 2.3 Gingiva - Dáseň 173 7.2 Colon - Tračník 193 // 2.4 Dentes - Zuby 174 7.2.1 Colon ascendens - Vzestupný tračník 193 // 2.5 Lingua - Jazyk 176 7.2.2 Colon transversum - Příčný tračník 194 // 2.6 Palatum - Patro 178 // 7.2.3 Colon descendens et sigmoideum // 2.6.1 Palatum durum - Tvrdé patro 178 - Sestupný a esovitý tračník 194 // 2.6.2 Palatum molle - Měkké patro 179 // 7.3 Rectum - Konečník 195 // 2.7 Tonsilla palatina - Krční mandle 178 // 8 Hepar - Játra 196 //
2.8 Glandulae salivariae - Slinné žlázy 180// 9 Vesica biliaris (fellea) - Žlučník 199 // 3 Pharynx - Hltan 182 // 10 Pancreas - Slinivka 200 // 4 Oesophagus-Jícen 185 11 Peritoneum - Pobŕišnice 201 // 5 Gaster-Žaludek 186 12 Otázky a obrázky k opakování 202 // 6 Intestinum tenue - Tenké střevo 188 // 13 Poděkování recenzentům a použitá literatura 204 // 6.1 Duodenum - Dvanáctnik 188 // 6. DÝCHACÍ SYSTÉM 205 // 1 Obecná stavba dýchacího systému 206 // 2 Nasus - Nos 206 // 3 Cavitas nasi - Nosní dutina 207 // 4 Sinus paranasales - Vedlejší nosní dutiny 208 // 5 Pharynx - Hltan 209 // 6 Larynx - Hrtan 210 // 7 Trachea - Průdušnice 214 // 8 Bronchi - Průdušky 215 // 9 Pulmones - Plíce 216 // 10 Pleura - Pohrudnice a poplicnice 220 // 11 Mechanismus dýchacích pohybů 221 // 12 Tabulka - Svaly hrtanu podle funkce 222 // 13 Otázky a obrázky k opakování 222 // 14 Poděkování recenzentům a použitá literatura 224 // 7. MOČOVÝ SYSTÉM 225 // 1 Obecná stavba močového systému 226 // 2 Renes - Ledviny 227 // 3 Pelvis renalis et calices renales - Ledvinná pánvička a kalichy 230 // 4 Ureter - Močovod 230 // 5 Vesica urinaria - Močový měchýř 231 // 6 Urethra feminina - Ženská močová trubice. // 7 Mechanizmus močení // 8 Otázky a obrázky k opakování // 9 Poděkování recenzentům a použitá literatura // Pohlavní systém // 1 Vývoj pohlavního systému 238 // 2 Organa genitalia masculina - Mužské pohlavní orgány 239 // 2.1 Testis-Varle 240 // 2.2 Epididymis - Nadvarle 242 // 2.3 Ductus deferens - Chámovod 243 // 2.4 Funiculus spermaticus - Semenný provazec 243 // 2.5 Glandulae vesiculosae - Měchýřkové žlázy 244 // 2.6 Glandulae bulbourethrales 244 // 2.7 Prostata - Předstojná žláza (Předstojnice) 245 // 2.8 Scrotum - Šourek 246 // 2.9 Penis-Pyj 247 // 2.10 Urethra masculina - Mužská močová trubice 248 //
3 Organa genitalia feminina - Ženské pohlavní orgány 249 // 3.1 Ovarium - Vaječník 250 // 3.2 Tuba uterina - Vejcovod 251 // 3.3 Uterus - Děloha 252 // 3.4 Vagina - Pochva 254 // 3.5 Organa genitalia feminina externa (Vulva) // - Vnější ženské pohlavní orgány 255 // 4 Perineum et musculi perinei - Hráz a hrázové svaly 256 // 5 Anatomie v těhotenství 257 // 6 Plodové obaly, placenta a pupečnik 258 // 7 Anatomie plodu a porodu 259 // 8 Otázky a obrázky k opakování 260 // 9 Poděkování recenzentům a použitá literatura 262 // 9. SRDCE A KREVNÍ CÉVY 263 // 1 Obecná stavba krevních cév 264 // 2 Obecná stavba srdce 265 // 3 Cor - Srdce 266 // 3.1 Atrium dextrum - Pravá síň 268 // 3.2 Ventriculus dexter - Pravá komora 269 // 3.3 Atrium sinistrum - Levá síň 270 // 3.4 Ventriculus sinister - Levá komora 271 // 3.5 Valvae - Chlopně 272 // 3.6 Skeleton cordis - Srdeční skelet 273 // 3.7 Complexus stimulans cordis - Převodní srdeční system..,.. 273 // 3.8 Fetální krevní oběh 274 // 3.9 Arteriae coronariae - Věnčité tepny 275 // 3.10 Venae cordis - Žíly srdce 276 // 3.11 Klinická anatomie srdce 276 // 4 Arteriae - Tepny 277 // 4.1 Aorta - Srdečnice 277 // 4.2 Aorta ascendens et arcus aortae // - Vzestupná srdečnice a srdečnicový oblouk 277 // 4.3 Arteria carotis communis - Společná krkavice 278 // 4.4 Arteria carotis externa - Vnější krkavice 278 // 4.4.1 Arteria carotis externa - ventrální a mediální větve 279 // 4.4.2 Arteria carotis externa - dorzální větve 280 // 4.4.3 Arteria temporalis superficialis - Povrchová spánková tepna 280 // 4.4.4 Arteria maxillaris - Čelistní tepna 281 // 4.5 Arteria subclavia - Podkličková tepna 282 // 4.5.1 Arteria vertebralis - Obradová tepna 282 // 4.5.2 Arteria subclavia - ostatní větve 283 // 4.6 Arteria axillaris - Podpažní tepna 284 // 4.7 Arteria brachialis - Pažní tepna 284 //
4.8 Arteria radialis. Arteria ulnaris. Arcus palmaris superficialis et profundus 285 // 4.9 Aorta thoracica - Hrudní srdečnice 286 // 4.10 Aorta abdominalis - Břišní srdečnice 287 // 4.10.1 Truncus coeliacus - Břišní kmen 288 // 4.10.2 Arteria mesenterica superior et inferior // - Horní a dolní okružní tepna 289 // 4.11 Arteria iliaca communis - Společná pánevní tepna 290 // 4.11.1 Arteria iliaca interna - Vnitřní pánevní tepna // (parietální větve) 290 // 4.11.2 Arteria iliaca interna - Vnitřní pánevní tepna // (viscerální větve) 291 // 4.11.3 Arteria iliaca externa - Vnější pánevní tepna.291 // 4.12 Arteria fermoralis et arteria poplitea 292 // 4.13 Arteria tibialis anterior et posterior 293 // 5 Venae - Žíly 294 // 5.1 Vena cava superior - Horní dutá žíla 294 // 5.2 Vena jugularis interna - Vnitřní hrdelnice 295 // 5.3 Vena jugularis externa - Vnější hrdelnice 296 // 5.4 Vena subclavia et vena axillaris - Podkličková a podpažní žíla 296 // 5.5 Venae membri superioris - Žíly horní končetiny 297 // 5.6 Vena cava inferior - Dolní dutá žíla 297 // 5.7 Vena portae - Vrátnicová žíla „..298 // 5.8 Portokavální anastomózy 299 // 5.9 Kavokavální anastomózy 299 // 5.10 Vena iliaca communis-Společná pánevní žíla 300 // 5.10.1 Vena iliaca interna - Vnitřní pánevní žíla 300 // 5.10.2 Vena iliaca externa - Vnější pánevní žíla, 301 // 5.11 Venae membri inferioris - Žíly dolní končetiny 301 // 6 Schémata 302 // 6.1 Schémata srdce 302 // 6.2 Schémata tepen 304 // 6.3 Schémata žil // 7 Tabulka // 7.1 Tabulka venae perforantes - perforátory 311 // 8 Otázky a obrázky k opakování 314 // 9 Poděkování recenzentům a použitá literatura 316 //
10 LYMFATICKÝ A IMUNITNÍ SYSTÉM 317 // 1 Lymfatický a imunitní systém - Mízní a obranný systém 318 // 2 Vasa lymphatica - Mízní cévy 319 // 3 Thymus - Brzlik 320 // 4 Medulla ossium - Kostní dreň 320 // 5 Splen (Lien) - Slezina 321 // 6 Tonsillae - Mandle 322 // 7 Neopouzdŕená mízní tkáň 323 // 8 Nodi lymphoidei - Mízní uzliny 323 // 8.1 Nodi lymphoidei capitis - Mízní uzliny hlavy 324 // 8.2 Nodi lymphoidei colli - Mízní uzliny krku 324 // 8.3 Nodi lymphoidei membri superioris - Mízní uzliny horni končetiny 325 // 8.4 Nodi lymphoidei thoracis - Mízní uzliny hrudníku 326 // 8.5 Nodi lymphoidei abdominis - Mízní uzliny břicha 327 // 8.6 Nodi lymphoidei pelvis - Mízní uzliny pánve 328 // 8.7 Nodi lymphoidei membri inferioris - Mízní uzliny dolních končetin 328 // 8.8 Spádové uzliny orgánů dýchacího a trávicího systému.329 // 8.9 Spádové uzliny orgánů močového a pohlavního systému 330 // 9 Schémata 331 // 9.1 Lymfatická drenáž z břicha a pánve (uzliny) 331 // 9.2 Lymfatická drenáž z břicha a pánve (mízní kmeny) 331 // 10 Otázky a obrázky k opakování 332 // 11 Poděkování recenzentům a použitá literatura 334 // 11 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM 335 // 1 Obecná stavba PNS 336 3.9 N. IX Nervus glossopharyngeus - Jazykohltanový nerv. 363 // 1.1 Obecná stavba mišniho nervu 337 3.10 N. X Nervus vagus - Bloudivý nerv 364 // 1.2 Reflexní oblouk 338 // 3.11 N. XI Nervus accessorius - Pŕídatný nerv 366 // 2 Nervi spinales - Míšní nervy 339 3.12 N. XII Nervus hypoglossus - Podjazykový nerv 366 // 2.1 Plexus cervicalis - Krční pleteň (C1-C4) 340 4 Autonomní nervový systém 367 // 2.2 Plexus brachialis - Pažní pleteň (C4-T1) 342 // 4.1 Sympatikus 368 // 2.2.1 Pars supraclavicularis 342 // 4.2 Parasympatikus 371 // 2.2.2 Pars infraclavicularis 343 4.3 Smíšené autonomní pleteně 372 // 2.3 Nervi thoracici - Hrudní nervy (T1-T12) 346 //
4.4 Enterický nervový systém 374 // 2.4 Plexus lumbalis - Bederní pleteň (T12-L4) 346 5 Schémata 375 // 2.5 Plexus sacralis - Křížová pleteň (L4-S4) 348 5.1 Schéma PNS 375 // 2.6 Areae radiculares (dermatomy a myotomy) . 350 5.2 Plexus cervicalis 375 // 2.7 Areae nervinae 351 5.3 // Plexus brachialis 376 // 3 Nervi craniales - Hlavové nervy 352 5.4 Plexus brachialis - koncové větve 376 // 3.1 N. 1 Nervus olfactorius - Čichový nerv 354 5.5 Plexus lumbalis et sacralis 378 // 3.2 N. II Nervus opticus - Zrakový nerv 354 5.6 Plexus sacralis - větve 379 // 3.3 N. Ill Nervus oculomotorius - Okohybný nerv 355 5.7 N. 1,11, III, IV, VI 380 // 3.4 N. IV Nervus trochlearis - Kladkový nerv 355 5.8 N. V 381 // 3.S N. V Nervus trigeminus - Trojklaný nerv 356 5.9 N. VII, Vlil, IX 382 // 3.6 N. VI Nervus abducens - Odtahovací nerv 360 5.10 N. X, XI, XII 383 // 3.7 N. VII Nervus facialis - Lieni nerv 360 5.11 Parasympatikus a sympatikus hlavy 384 // 3.8 N. Vlil Nervus vestibulocochlearis 6 Otázky a obrázky k opakování 385 // - Sluchorovnoválný nerv 362 7 Poděkování recenzentům a použitá literatura 388
cnb002755454

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC