Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
1132 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-246-2994-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 1090-1106, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001421041
Obsah // C) Č K M J E TATO RO Z P R AVA /9 // NĚKOLIK PŘÍBĚHŮ TĚCH, // CO AKTIVNĚ PROŽÍVALI ÚNOR 1948 /30 // Revoluční mládí /30 // Pragmatici /49 // Vytrvalý bolševik - elitář /57 // ?? M U NI STIC KÝ EX PERI M E NT NA FA KU LTĚ /80 Epilog „národní revoluce“ /80 Kádrové posily /99 // STUDIUM A STUDENTI /110 // Ncrcformovanc studium. Tak zvané studijní prověrky /110 // Zaměření a úroveň disertací /121 // Reformované studium /135 // Kombinace studovaných oborů /144 // Exemplárně potrestaní mladí „troekisté“ /148 // Dálkaři - sociální skladba studentů - jejich chování a smýšlení // v padesátých letech /159 // ZÁPOLENÍ S IDEOLOGICKOU DOKTRÍNOU -SOVĚTSKOU CESTOU (1950-1961) /168 Rozdělení fakulty - potíže s indoktrinací /168 Exkurs: Diskuse o Stalinově geniálním přínosu jazykovědě /197 Příběhy Jana Mukařovského a Bohuslava Havránka -vědeckých ikon režimu /208 // Vznik Československé akademie věd a fakulta /222 Živelná dcstalinizacc - revizionismus // a následná opětná stabilizace komunistické moci (1956-1961) /231 Generační výměna (1958-1962) /264 // TAK ZVANÁ ZLATÁ ŠEDESÁTÁ /279 Opožděný nástup liberalizace na fakultě /279 Oživené studentské hnutí /289 // Rány, jež utrpěli studenti na Strahove, dopadly na celou republiku... Exkurs: O hledání identity a hodnot náhradou za ztracené iluze /318 Společenští vědci zvažují prostor /320 Historikové o naší živé
a mrtvé minulosti v reflexi společnosti /335 Generační sebereflexe /352 // OVZDUŠÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968 /368 // Fakulta se reformuje pod sílícím vlivem studentu /368 // Reformy systému studia /387 // Problémy s rehabilitacemi /396 // Snaha udržet jednotný postoj v obrané reforem /405 // NORMALIZACE /434 // Zkouška charakterů /434 // Fakulta během konsolidace /470 // Znormalizovaná fakulta /480 // Katedry a ústavy /501 // Program studia a jeho skutečná náplň /557 // STUDENTI /565 // Přijímání, počty a složení posluchačů /565 Disciplinace a kontrola /577 Svazáci /581 // Studijní skupiny a vojenská příprava /584 Byrokratický formalismus překrývající prázdnotu /586 Členství v KSČ jako podmínka kariérního postupu /589 // OD POLOJASNA K ÚSTRETÚM (1986-1989) /600 „Přcstavbové“ změny /600 // Kulturní a občanské aktivity mladé generace v hledáčku Státní bezpečnosti /629 // Individuální a kolektivní rebclské projevy studentů /634 Propojování nezávislých aktivit „volné mládeže“ a svazáků /671 // 17. LISTOPAD 1989 A SAMETOVÁ REVOLUCE /716 Nejprve o rozkladu sovětského bloku a politické situaci /716 Příprava a výsledek manifestace - Vezmi si s sebou květinu /755 // ČAS PRAVDY A ROZHODNOSTI /800 Od pondělí vyhlásíme stávku. Šiřte to dál /800 Dialog znamenal konec vedoucí úlohy jedné strany /840 // NOVÉ VYKROČENÍ... /857 Občanské fórum /857 // Obnovení akademických svobod v životč
fakulty. Znovu rehabilitace /881 Změna skladby fakulty a výuky /901 // ZÁVĚREM /926 // SUMMARY /942 // PŘÍLOHY /955 // Seznam zkratek /1087 // Seznam literatury, pramenných edic a tištěných pramenu // literární povahy /1090 // Seznam vyobrazení v textu /1107 // Seznam příloh /1109 // Rejstřík /1112
(OCoLC)918012213
cnb002702991

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC