Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
191 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5788-9 (vázáno)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001421077
ÚVOD // Tomáš Zima : Předmluva rektora Univerzity Karlovy ...11 // Aleksi Šedo : Předmluva děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ...13 // Milan Kubek : Kulisy se mění, podstatné však zůstává ...15 // Helena Stehlíková : Pacient a lékař, dva věrní a neoddělitelní souputníci // procházející dějinami celé medicíny ...17 // Radek Ptáček, Petr Bartůněk : Lékař a pacient v moderní medicíně ...19 // 1 VZTAH LÉKAŘE A PACIENTA V OBECNÝCH SOUVISLOSTECH ...21 // 1.1 Helena Haškovcová : Vztah lékaře a pacienta v proměnách času ...23 // 1.2 Jaroslav Hořejší : Vztah lékaře a pacienta z pohledu pacienta ...31 // 1.2.1 Moje kůže je pouze vrcholkem ledovce ...31 // 1.2.2 Poznat nemoc na vlastní kůži ...32 // 1.2.3 Pohled lékaře a pohled pacienta ...33 // 1.2.4 Co znamená vztah lékař-pacient? ...34 // 1.2.5 Svět lékaře a svět pacienta ...36 // 1.2.6 Empatický lékař ...38 // 1.3 Jan Mach : Právní souvislosti vztahu lékaře a pacienta ...43 // 1.3.1 Právní základy vztahu lékaře a pacienta ...43 // 1.3.2 Technologická koncepce medicíny ...44 // 1.3.3 Ošetřující lékař podle zákona a v praxi ...44 // 1.3.4 latropatogenie - poškození pacienta nemocničním prostředím // a chováním zdravotníků ...47 // 1.3.5 Ekonomické limity ve vztahu lékaře s pacientem ...48 // 1.4 Marek Vácha : Etické souvislosti vztahu lékaře a pacienta ...53 // 1.4.1 Paternalismus: velký lékař a malý pacient ...54 // 1.4.2 Partnerství: stejně velký lékař a stejně velký pacient ...55 // 1.4.3 Realita: větší lékař a menší pacient ...56 // 1.4.4 Dobro občana a dobro pacienta ...56 // 1.4.5 Princip autonomie mimo nemocnice ...56 // 1.4.6 Princip autonomie ve zdravotnictví ...58 // 1.4.7 Mezi paternalismem a partnerstvím ...58 //
1.5 Jiří Raboch, Josef Pavlát : Psychologické souvislosti vztahu lékaře a pacienta ...61 // 1.5.1 Terapeutický vztah ...61 // 1.5.2 Problémy vztahu lékaře a pacienta, jejich řešení ...62 // 1.5.3 Ohrožený terapeutický vztah ...65 // 1.6 Sylva Bártlová : Sociologické souvislosti vztahu lékaře a pacienta ...71 // 2 VZTAH LÉKAŘE A PACIENTA V OBOROVÝCH SOUVISLOSTECH ...79 // 2.1 Pavel Pafko : Vztah lékaře a pacienta v chirurgii ...81 // 2.2 Jan Žaloudík : Vztah lékaře a pacienta v onkologii ...83 // 2.3 Petr Bartůněk : Komunikace lékaře a pacienta s přihlédnutím k vnitřnímu lékařství ...87 // 2.4 Pavel Calda, Laurence B. McCullough, Frank A. Chervenak : Etika v porodnictví a gynekologii ...91 // 2.4.1 Klíčové definice a pojmy ...91 // 2.4.2 Vzájemné působení principu prospěšnosti // a respektování autonomie při postupech v gynekologii ...96 // 2.4.3 Vzájemné působení principu prospěšnosti // a respektování autonomie při postupech v porodnictví ...98 // 2.5 Ivan Novák : Dítě v dnešní medicíně-právo, psychologie a komunikace ...105 // 2.5.1 Práva dítěte ...105 // 2.5.2 Obecné zásady komunikace ...106 // 2.5.3 Psychologie dítěte jako východisko komunikace s dětmi v jednotlivých věkových obdobích ...106 // 2.5.4 Komunikace s rodiči ...107 // 2.5.5 Rodiče a děti v primární zdravotní péči ...108 // 2.6 Svatopluk Býma : Vztah lékaře a pacienta v primární péči ...111 //
3 SPECIÁLNÍ TÉMATA ...117 // 3.1 Marta Munzarová : Lékař a pacient ve výzkumu ...119 // 3.2 Richard Rokyta, Jitka Fricová : Lékař, pacient a bolest ...125 // 3.2.1 Vztah lékaře a pacienta při léčbě bolesti ...125 // 3.2.2 Informovaný souhlas s analgetickou léčbou ...126 // 3.2.3 Organizace léčby bolesti v České republice ...127 // 3.3 Vladimír Bencko, Radek Ptáček, Jiří Raboch : Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením ...129 // 3.3.1 Compliance ...129 // 3.3.2 Konkordance ...130 // 3.3.3 Adherence ...131 // 3.3.4 Psychosociální aspekty percepce zdravotních rizik populací ...135 // 3.4 Jiří Beran : Rozhovor lékaře a pacienta ...141 // 3.5 Felix Irmiš : Stres ve vztahu lékaře a pacienta ...145 // 3.5.1 Stresující výroky lékařů ...145 // 3.5.2 Stresující výroky pacientů ...147 // 3.5.3 Stres mezi lékaři ...148 // 3.5.4 Stres lékaře jako pacienta ...148 // 3.5.5 Různé zátěže pacienta ...149 // 3.5.6 Stres pacienta v nemocnici ...150 // 3.5.7 Komunikace a její závislost na temperamentu ...151 // 3.5.8 Individuální variabilita v léčbě ...152 // 3.5.9 Psychosomatika a redukcionismus ...153 // 3.5.10 Mezi diagnózou a stonáním. Kvalitativní výzkum ...153 // 3.5.11 Spiritualita ...153 //
3.6 Radkin Honzák : O komunikaci mezi lékařem a pacientem ...157 // 3.7 Jaromír Matějek : Etické poradenství - vývoj a přínos pro zdravotnické zařízení a pro pacienta ...161 // 3.7.1 Historické souvislosti vzniku etického poradenství ...161 // 3.7.2 Výzvy, na které etické poradenství reaguje ...163 // 3.7.3 Úkoly etického poradenství ...163 // 3.7.4 Přínos etického poradenství ...164 // 3.8 Josef Kořenek : Potenciál lékařských stavovských ctností v moderní medicíně ...167 // 3.8.1 Pojem ctnosti ...167 // 3.8.2 Kultivace étosu lékaře prostřednictvím lékařských // stavovských ctností ...168 // 3.8.3 Lékařské stavovské ctnosti - morální ideál lékařské praxe ...171 // 3.9 Libuše Čeledová, Rostislav Čevela : Lékařská posudková služba a její klienti ...173 // 3.9.1 Posudkové lékařství ...173 // 3.9.2 Rozvoj oboru a lékařské posudkové činnosti ...174 // 9 // 3.9.3 Posudkový lékař a jeho klient ...175 // 3.9.4 Klient a jeho posudkový lékař ...178 // Rejstřík ...181 // Souhrn ...185 // Summary ...185
(OCoLC)951553116
cnb002770031

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC