Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2015
262 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5347-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 258-261
001421083
ÚVOD 9 // 1. HYPERAKTIVITA, ADHD/ADD, LMD? CO TO ZNAMENÁ? JE TO TO SAMÉ? 12 // 2. JAKÝM ZPŮSOBEM SYNDROM ADHD VZNIKÁ? 21 // 3. KDO A JAK PROVÁDÍ DIAGNOSTIKU SYNDROMU ADHD? 25 // 3.1 CO DÍTĚ A JEHO RODIČE PŘI VYŠETŘENÍ ČEKÁ? 28 // 4. JAK SE SYNDROM ADHD POZNÁ? JAK SE PROJEVUJE? 37 // 4.1 ZÁKLADNÍ PROJEVY ADHD V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH STADIÍCH DÍTĚTE 39 // 4.2 JEDNOTLIVÉ PROJEVY ADHD U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH 52 // 4.2.1 Porucha pozornosti 53 // 4.2.2 Hyperaktivita 59 // 4.2.3 Impulzivita 63 // 4.2.4 Percepčné motorické poruchy 66 // 4.2.5 Poruchy paměti 73 // 4.2.6 Poruchy myšlení, řeči a komunikace 75 // 4.2.7 Emoční poruchy a poruchy chování 83 // 4.2.8 Poruchy exekutivních funkcí 91 // 4.2.9 Shrnutí základních projevů ADHD u dětí školního věku 93 // 5. VLIV ADHD NA PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ DĚTÍ 97 // 6. MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ PROJEVŮ ADHD POMOCÍ VÝCHOVNÉHO VEDENÍ 100 // 6.1 Obecné zásady výchovného vedení 100 // 6.2 Nesprávné výchovné postupy 109 // 7. JAK POMOCI, KDYŽ MÁ DÍTĚ PROBLÉMY 113 // 7.1 S pozorností 113 // 7.2 S hyperaktivitou 117 // 7.3 S impulzivitou 123 // 7.4 V oblasti motoriky a motorické koordinace 129 // 7.5 V percepční oblasti 130 // 7.6 S pamětí 141 // 7.7 V oblasti myšlení a řeči 145 // 7.8 S komunikací 147 // 7.9 S emocemi 149 // 7.10 S exekutivními funkcemi (s dokončováním činností, // nepořádkem, chaosem, dochvilností, vůlí) 159 // 7.11 S učením a domácí přípravou na školu 165 // 7.12 S chováním 184 // 7.13 Jak řešit výchovné problémy - shrnutí 202 //
8. OVLIVŇOVÁNÍ PROJEVŮ ADHD POMOCÍ RELAXAČNÍCH TECHNIK 204 // 8.1 Specifika použití relaxačních technik u dětí s ADHD 207 // 8.2 Které relaxační techniky se u hyperaktivních dětí osvědčily? 208 // 9. OVLIVŇOVÁNÍ SYNDROMU ADHD POMOCÍ LÉKOVÉ A NELÉKOVÉ TERAPIE 214 // 9.1 Léková terapie 214 // 9.2 Neléková terapie 221 // 10. POSTAVENÍ DÍTĚTE S ADHD VE ŠKOLE 224 // 10.1 Dítě s ADHD a školská legislativa 224 // 10.2 Přístup k dítěti s ADHD ve škole 226 // 11. OBDOBÍ DOSPÍVÁNI HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ // 12. KLADY A ZÁPORY HYPERAKTIVITY 244 // ZÁVĚR 248 // PŘÍLOHA 1 249 // PŘÍLOHA 2 252 // UČEBNÍ STYLY A STRATEGIE UČENI 252 // Zrakový (vizuálně-prostorový) 252 // Sluchový (auditívni) 252 // Hmatově-pohybový (fyzický) 253 // Slovní (verbální) 253 // Logický (matematický) 253 // Sociální (interpersonální) 253 // Samostatný (intrapersonálnO 254 // PŘÍLOHA 3 255 // PŘÍLOHA 4 256 // UKÁZKA LISTU Z GRAMATICKÉHO PORTFOLIA 256 // PŘÍLOHA 5 257 // UKÁZKA VIZUALIZACE UČIVA 257 // LITERATURA 258 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 262
cnb002754005

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC