Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
První vydání v českém jazyce
Praha : Dokořán : Argo, 2015
535 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7363-609-8 (Dokořán ; vázáno)
ISBN 978-80-257-1658-8 (Argo ; vázáno)
Zip ; svazek 50
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 519-531 a rejstřík
001421113
OBSAH // Úvod 10 // Předmět fyziky 10 // Cil a chronologie 12 // Poděkováni 16 // před 13,7 miliardy let: Velký třesk 18 // před 3 miliardami let: Černé // diamanty 20 // před 2 miliardami let: Prehistorický jaderný reaktor 22 // 30000 př. n. 1.: Aliati 24 // 20000 př. n. 1.: Bumerang 26 // 3000 př. n. 1.: Sluneční hodiny 28 // 2500 př. n. 1.: Příhradový nosník 30 // 1850 př. n. 1.: Klenba 32 // 1000 př. n. 1.: Olmécký kompas 34 // 341 př. n. 1.: Samostříl 36 // 250 př. n. 1.: Baterie z Bagdádu 38 // 250 př. n. 1.: Sifon 40 // 250 př. n. 1.: Archimedův zákon // vztlaku 42 // 250 př. n. 1.: Archimedův šroub 44 // 240 př. n. 1.: Eratosthenovo měření rozměrů zeměkoule 46 // 230 př. n. I.: Kladka 48 // 212 př. n. 1.: Archimedova // zapalující zrcadla 50 // 125 př. n. 1.: Strojek z Antikythery 52 // 50: Heronův reaktivní motor 54 // 50: Ozubená soukolí 56 // 78: Oheň svátého Eliáše 58 // 1132: Dělo 60 // 1150: Perpetuum mobile 62 // 1200: Katapult 64 // 1304: Vysvětlení duhy 66 // 1338: Přesýpací hodiny 68 // 1543: Heliocentrický vesmír 70 // 1596: Mystérium cosmographicum 72 // 1600: De magnete 74 // 1608: Dalekohled 76 // 1609: Keplerovy zákony pohybu // planet 78 // 1610: Objev Saturnových prstenců 80 // 1611: Keplerův šestiúhelníkový // sníh 82 // 1620: Triboluminiscence 84 // 1621: Snellův zákon lomu světla 86 // 1621: Polární záře 88 // 1638: Zrychlení padajících těles 90 // 1643: Tlakoměr
92 // 1644: Zákon zachování hybnosti 94 // 1660: Hookův zákon pružnosti 96 // 1660: Von Guerickův // elektrostatický generátor 98 // 1662: Boyleův zákon objemu // a tlaku plynu 100 // 1665: Micrographia 102 // 1669: Amontonsovo tření 104 // 1672: Proměřování sluneční // soustavy 106 // 1672: Newtonův optický hranol 108 // 1673: Pohyb po tautochroně 110 // 1687: Newtonovy zákony pohybu // a gravitace 112 // 1687: Newton jako inspirace 114 // 1711: Ladička 116 // 1728: Úniková rychlost 118 // 1738: Bernoulliho zákon // hydrodynamiky 120 // 1744: Leidenská láhev 122 // 1752: Franklinův drak 124 // 1761: Černá kapka 126 // 1766: Bodeův zákon vzdálenosti // planet 128 // 1777: Lichienbergovy obrazce 130 // 1779: Galaxie Černé oko 132 // 1783: Černé díry 134 // 1785: Coulombův zákon // elektrostatiky 136 // 1787: Charlesův zákon plynů 138 // 1796: Nebulární hypotéza 140 // 1798: Cavendish váží zeměkouli 142 // 1800: Baterie 144 // 1801: Vlnová povaha světla 146 // 1803: Henryho zákon rozpustnosti // plynů 148 // 1807: Fourierova analýza 150 // 1808: Atomová teorie 152 // 1811: Avogadrův zákon plynů 154 // 1814: Fraunhoferovy čáry 156 // 1814: Laplaceův démon 158 // 1815: Brewsterova optika 160 // 1816: Stetoskop 162 // 1822: Fourierův zákon vedeni // tepla 164 // 1823: Olbersův paradox 166 // 1824: Skleníkový efekt 168 // 1824: Carnotův stroj 170 // 1825: Ampérův zákon // elektromagnetismu 172 // 1826: Obři vlny
174 // 1827: Ohmův zákon elektrického // proudu 176 // 1827: Brownův pohyb 178 // 1829: Grahamův zákon difúze 180 // 1831: Faradayův zákon // elektromagnetické indukce 182 1834: Soliton 184 // 1835: Gauss a magnetický // monopol 186 // 1838: Hvězdná paralaxa 188 // 1839: Palivový článek 190 // 1840: Poiseuilleův zákon proudění // vazkých kapalin 192 // 1840: Jouleův zákon elektrického // ohřevu 194 // 1841: Výroční hodiny 196 // 1841: Vláknová optika 198 // 1842: Dopplerův jev 200 // 1843: Zákon zachování energie 202 // 1844: Nosný 1 profil 204 // 1845: Kirchhoffovy zákony // elektrických obvodů 206 // 1846: Objev Neptunu 208 // 1850: Druhý zákon // termodynamiky 210 // 1850: Kluzkost ledu 212 // 1851: Foucaultovo kyvadlo 214 // 1851: Stokesův zákon vazkosti 216 // 1852: Gyroskop 218 // 1852: Stokesova lluorescence 220 // 1857: Buys-Ballotův zákon počasí 222 1859: Kinetická teorie 224 // 1861: Maxwellovy rovnice 226 // 1864: Spektrum elektromagnetických vln 228 // 1866: Povrchové napěti 230 // 1866: Dynamit 232 // 1867: Maxwellův démon 234 // 1868: Objev helia 236 // 1870: Magnusův jev 238 // 1871: Rayleighův rozptyl 240 // 1873: Crookesův mlýnek 242 // 1875: Boltzmannův vztah pro // entropii 244 // 1878: Žárovka 246 // 1879: Plazma 248 // 1879: Hallův jev 250 // 1880: Piezoelektrický jev 252 // 1880: Válečné tuby 254 // 1882: Galvanometr 256 // 1882: Zelený paprsek 258 // 1887: Michelsonův-Morleyův // experiment
260 // 1889: Zrození kilogramu 262 // 1889: Zrození metru 264 // 1890: Eötvösovo měřeni gravitace 266 1891: Jeslová cívka 268 // 1892: Termoska 270 // 1895: Rentgenové paprsky 272 // 1895: Curieův zákon magnetismu 274 1896: Radioaktivita 276 // 1897: Elektron 278 // 1898: Hmotnostní spektrometr 280 // 1900: Zákon zářeni černého tělesa 282 1901: Horská dráha 284 // 1903: Černé světlo 286 // 1903: Ciolkovského rovnice // pohybu rakety 288 // 1904: Lorentzova transformace 290 // 1905: Speciální teorie relativity 292 // 1905: E = mc2 294 // 1905: Fotoelektrický jev 296 // 1905: Důlky na golfovém míčku 298 // 1905: Třeli zákon termodynamiky 300 // 1906: Elektronka 302 // 1908: Geigerův počitač 304 // 1909: Brzdné záření 306 // 1910: Kosmické paprsky 308 // 1911: Supravodivost 310 // 1911 : Atomové jádro 312 // 1911: Kármánovy viry 314 // 1911: Wilsonova mlžná komora 316 // 1912: Cefeidy proměřují vesmír 318 // 1912: Braggův zákon difrakce na // krystalech 320 // 1913: Bobrův atom 322 // 1913: Millikanův experiment // s olejovými kapičkami 324 // 1915: Obecná teorie relativity 326 // 1919: Teorie strun 328 // 1921: Einstein jako inspirace 330 // 1922: Sternův-Gerlachův // experiment 332 // 1923: Neonové nápisy 334 // 1923: Comptonův jev 336 // 1924: De Broglieův vztah 338 // 1925: Pauliho vylučovací princip 340 // 1926: Schrödingerova vlnová // rovnice 342 // 1927: Heisenbergův princip // neurčitosti 344 // 1927:
Princip komplementarity 346 // 1927: Práskání bičem 348 // 1928: Diracova rovnice 350 // 1928: Tunelový jev 352 // 1929: Hubbleův zákon rozpínání // vesmíru 354 // 1929: Cyklotron 356 // 1931: Bili trpaslici a Chandrasekha- // rova mez 358 // 1931: Jákobův žebřík 360 // 1932: Neutron 362 // 1932: Antihmota 364 // 1933: Temná hmota 366 // 1933: Neutronové hvězdy 368 // 1934: Čerenkovovo zářeni 370 // 1934: Sonoluminiscence 372 // 1935: Paradox EPR 374 // 1935: Schrödingerova kočka 376 // 1937: Supratekutost 1938: Jaderná magnetická 378 // rezonance 380 // 1942: Jaderná energie 382 // 1943: Chytrá plastelína 384 // 1945: Čínská kachna 386 // 1945: Atomová bomba Little Boy 388 // 1946: Hvězdná nukleosyntéza 390 // 1947: Tranzistor 392 // 1947: Akustický třesk 394 // 1947: Hologram 396 // 1948: Kvantová elektrodynamika 398 // 1948: Samonosné konstrukce 400 // 1948: Casimirův jev 402 // 1949: Cestování v čase 404 // 1949: Radiokarbonové datování 406 // 1950: Fermiho paradox 408 // 1954: Solární články 410 // 1955: Šikmá věž z knih 1955: Pozorování jednotlivého 412 // atomu 414 // 1955: Atomové hodiny 416 // 1956: Paralelní vesmíry 418 // 1956: Neutrina 420 // 1956: Tokamak 422 // 1958: Integrovaný obvod 424 // 1959: Odvrácená strana Měsíce 426 // 1960: Dysonova sféra 428 // 1960: Laser 430 // 1960: Mezní rychlost 432 // 1961: Antropický princip 434 // 1961: Standardní model 436 // 1962: Elektromagnetický impulz
438 // 1963: Teorie chaosu 440 // 1963: Kvazary 442 // 1963: Lávová lampa 444 // 1964: Božská částice 446 // 1964: Kvarky 448 // 1964: Narušeni CP symetrie 450 // 1964: Bellův teorém 452 // 1965: Supcrpružný micek 454 // 1965: Kosmické mikrovlnné // pozadí 456 // 1967: Záblesky paprsků gama 458 // 1967: Život v počítačových // simulacích 460 // 1967: Tachyony 462 // 1967: Rázostroj 464 // 1967: Metamateriály 466 // 1969: Neosvěilitelné prostory 468 // 1971: Supersymetrie 470 // 1980: Inflace vesmíru 472 // 1981: Kvantové počítače 474 // 1982: Kvazikrystaly 476 // 1984: Teorie všeho 478 // 1985: Buckyballs 480 // 1987: Kvantová nesmrtelnost 482 // 1987: Samoorganizující kritičnost 484 1988: Časové červí díry 486 // 1990: Hubbleův teleskop 488 // 1992: Domněnka nevratnosti času 490 1993: Kvantová teleportace 492 // 1993: Stephen Hawking ve Star // Treku 494 // 1995: Boseův-Einsteinův // kondenzát 496 // 1998: Temná energie 498 // 1999: Brány Randallové- // -Sundrumovy 500 // 1999: Maximální rychlost tornáda 502 2007: HAARP 504 // 2008: Nejčernéjší čerň 506 // 2009: Velký hadronový urychlovač // (LHC) 508 // za 36 miliard let: Velká kosmická // roztržka 510 // za 100 miliard let: Kosmická // izolace 512 // za 100 bilionů let: Vesmír vadne 514 za > 100 bilionů let: Kvantové // znovuzrozeni 516 // Poznámky a doporučená // literatura 519 // Svolení ? reprodukci 530 // Rejstřík 532

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC