Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015
201 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-136-6 (brožováno)
Chronologický přehled
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 185-198, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001421117
Úvod ...9 // Uvedení do problematiky: Humanita a humanizace v současném pedagogickém diskurzu 9 // Cíle a metodologie práce 13 // Kapitola 1 // Theatrum: Učit (se) údivem ...17 // Biografický kontext: Reformace, bratrská tradice a studia 19 // „Nevidí-li, kdo té krásy v světě..Výchova údivu 29 // Kapitola 2 // Hlubina bezpečnosti: Učit (se) rezignací ...33 // Biografický kontext: Bílá hora a třicetiletá válka 33 // Blaho rezignovaných: Výchova spolehnutí 38 // Kapitola 3 // Labyrint: Učit (se) příběhem ...43 // Specifikum Labyrintu 43 // „Nu tu máš, poutníče, milý ten svět“: Výchova narativně-alegorická 47 „To když já přemýšlím ...“: Zrození modelového čtenáře 48 // „I vyšel sem od sebe sám“: Mythos neboli děj 50 // „Zčásti jinotajně, zčásti zjevně“: Alegorie 53 // „Jak vtipně, nedbám ...“: Humor a satira 64 // „Světlé vymalování“: Jazyk a další literární prostředky 69 // „Rád se podívám, jaký jest toho světa běh“: // Vypravěčská perspektiva 74 // „Co mám? ...Co umím? ...Kde jsem?“: Narativ a formování identity 77 // Shrnutí: Kouzlo Labyrintu 82 // Kapitola 4 // Didactica: Učit (se) přírodou ...85 // Biografický kontext: Exil, věhlas a plameny 85 // Od rezignace k didaktice 93 // Prolog: Východiska lidské vzdělavatelnosti 99 // Metodologie: Obecná a specifická didaktika 108 // Instrumenty: Mrav, zbožnost, kázeň 111 // Uspořádání: Systém vzdělávání 119 // Kritické shrnutí 121 //
Kapitola 5 // Patnpaedia: Učit všechny, všemu, všemi možnými prostředky ...129 // Biografický kontext: Umírající matka Jednota a všenáprava 129 // „Omnes, omnia, omnio“: Výchova emendační 131 // Závěr ...137 // Náprava věcí nenapravitelných 137 // Relevance Komenského antropologie pro současnou pedagogiku 144 // Dodatky // Komenský v běhu dějin: stručný vývoj komeniologie 153 // Osnova Komenského didaktických fundamentů z Didaktiky velké 168 Chronologie Komenského života a díla 170 // Slovník méně známých pojmů 176 // Seznam zkratek 179 // Doslov 181 // Summary 183 // Bibliografie 185 // Jmenný rejstřík 199
cnb002736996

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC