Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Galén, [2015]
225 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-204-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 201-209, bibliografické odkazy a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001421127
Úvod 11 // 1. Abychom si rozuměli aneb Základní pojmy 13 // 2. Historie lékařské etiky 19 // 2.1. Obecná část 19 // 2.2. Budeme hamletizovat medicínu? 22 // 2.2.1. Politické důvody 23 // 2.2.2. Medicínské důvody 23 // 2.2.3. Vzdělanostní důvody 25 // 2.2.4. Lidské důvody 26 // 2.2.5. Hamletizace medicíny 26 // 2.3. Historie české lékařské etiky 28 // 2.4. Lékařská etika v období první republiky 30 // 2.5. Historie české lékařské etiky po roce 1945 35 // 2.6. Lékařská etika na Slovensku 41 // 3. Lékařská etika jako samostatný obor 43 // 3.1. Základní pravidla bioetiky a zdroje etického chování 47 // 4. Etické komise 49 // 5. Etické kodexy 55 // 5.1. Hippokratova přísaha a další významné kodexy 5 5 // 5.2. Etický kodex České lékařské komory 58 // 5.3. Stavovský řád - etický kodex České stomatologické komory 61 // 5.4. Etické kodexy všeobecných sester a ošetřovatelek 62 // 5.5. Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařských oborů 63 // 5.6. Charta pracovníků ve zdravotnictví 63 // 5.7. Etické kodexy Práva pacientů 64 // 5.8. Organizace na ochranu pacientů v ČR 70 // 5.9. Etické kodexy, záchrana, past, nebo módní formalita? 70 // 6. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti // v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 75 // 7. Informovaný souhlas 77 // 7.1. Historické ohlédnutí 77 // 7.2. Formy informovaného souhlasu 79 // 7.3. Obsah písemného informovaného souhlasu 80 // 7.4. Problémy a chyby při získávání informovaného souhlasu 81 // 8 LÉKAŘSKÁ ETIKA // 8. Pravda na nemocničním lůžku aneb ANO, či NE? 83 // 9. Paternalismus a partnerství 89 // 10. Alokace zdrojů aneb Ideální a dostupná medicína 95 // 10.1. Matematika milosrdenství ve světě dialýz 96 // 10.2. Distributivní spravedlnost 100 // 11. Práva ženy a dítěte 105 // 11.1. Interrupce 105 //
11.2. Základní strategie přístupů k interrupcím 106 // 11.3. Farmakologická forma interrupce 109 // 11.4. Interrupce a legislativa ve světě 109 // 11.5. Interrupce v České republice 111 // 11.6. Stanovisko České gynekologicko-porodnické společnosti 113 // 11.7. Právo ženy, nebo právo nenarozeného dítěte? 115 // 11.8. Status embrya 115 // 11.9. Právo na dítě 118 // 11.10. Bioetika v Asii 119 // 11.11. Téma ? zamyšlení 120 // 11.12. Další etické problémy reprodukční medicíny 121 // 12. Ochrana osobních dat 125 // 12.1. Základní pravidla a úskalí lékařského tajemství a povinné mlčenlivosti 125 // 12.2. Zákonná pravidla prolomení mlčenlivosti 128 // 12.3. Chorobopis 131 // 13. Druhý názor - problém etický i praktický 133 // 14. Vědecká a nevědecká medicína 139 // 15. Etické problémy v experimentální medicíně // a v laboratorních oborech 145 // 16. Lékaři a novináři 149 // 16.1. Co má o médiích vědět lékař? 151 // 17. Etické problémy transplantací 155 // 18. Etické problémy v geriatrii 161 // 18.1. Historické ohlédnutí 161 // 18.2. Mezinárodní programy 163 // 18.3. Stárnout zdravě 164 // 18.4. Tři součásti gerontologie 165 // 18.5. Redukovat péči a zvýšit podporu 166 // 18.6. Dlouhověká společnost 167 // 18.7. Demence - medicínský i společenský problém 168 // 19. Etické problémy umírání a smrti 169 // 19.1. Umírání jako proces 171 // 19.1.1. Pre finem 172 // 19.1.2. In finem 174 // 19.1.3. Post finem 177 // 19.2. Paliativní medicína 179 // 19.3. Hospice 180 // 19.4. Eutanázie 182 // 19.5. Eutanázie v Holandsku 185 // 19.6. Marná léčba 188 // 19.7. Dříve vyslovené přání 189 //
20. Chyby, mýty a omyly v lékařské etice 191 // 20.1. O obsahu pojmu lékařská etika aneb Omyl číslo 1 193 // 20.2. O lékařské etice jako vědě aneb Omyl číslo 2 194 // 20.3. O výuce lékařské etiky aneb Omyl číslo 3 195 // 20.4. O alokaci zdrojů a spravedlnosti aneb Omyl číslo 4 196 // 21. Výuka lékařské etiky 197 // 22. Budoucnost lékařské etiky 199 // Seznam literatury 201 // Příloha 1: Evropská charta lékařské etiky - 15 etických principů 211 // Příloha 2: Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti // lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 213 // Rejstřík 219 // O autorce 225
cnb002755935

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC