Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. české vydání
Praha : Grada Publishing, 2015
xvi, 415 stran ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5007-1 (vázáno)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii a rejstřík
001421143
1 Acidóza metabolická 1 // 1.1 Úvod 1 // 1.2 Diferenciální diagnóza 1 // 1.2.1 Hromadění kyselých produktů // metabolismu (adiční acidóza) 1 // 1.2.2 Primární renální tubulární acidóza 2 // 2 Aikalóza metabolická 4 // 2.1 Úvod 4 // 2.2 Diferenciální diagnóza 4 // 2.2.1 Druhy metabolické alkalózy 4 // 3 Alopecie/anomálie vlasů 6 // 3.1 Úvod 6 // 3.2 Diferenciální diagnóza 6 // 3.2.1 Fokálni alopecie 6 // 3.2.2 Difúzni alopecie 7 // 3.2.3 Vrozené choroby vlasů 8 // 4 Amenorea 9 // 4.1 Úvod 9 // 4.2 Diferenciální diagnóza 9 // 4.2.1 Hypergonadotropní ovariální insuficience, chromozomálně podmíněná 9 // 4.2.2 Hypergonadotropní ovariální insuficience, // jiné příčiny 10 // 4.2.3 Hypogonadotropní ovariální insuficience 10 // 4.2.4 Hyperprolaktinemická amenorea 10 // 4.2.5 Hyperandrogenni amenorea 10 // 4.2.6 Poruchy vývoje genitálního traktu/uterinní amenorea 11 // 4.2.7 Extragenitální endokrinní onemocnění s možnými projevy amenorey 11 // 4.2.8 Neendokrinní onemocnění s amenoreou 11 // 5 Anémie 12 // 5.1 Úvod 12 // 5.2 Diferenciální diagnóza 12 // 5.2.1 Posthemoragická anémie 12 // 5.2.2 Anémie způsobená redistribucí krve 13 // 5.2.3 Anémie z nedostatku železa 13 // 5.2.4 Nedostatek vitaminu B,2 14 // 5.2.5 Nedostatek kyseliny listové 14 // 5.2.6 Nedostatek pyridoxinu (vitaminu B6) 14 // 5.2.7 Infekční onemocnění, nádory 14 // 5.2.8 Renální příčiny 14 // 5.2.9 Hemolytické anémie 14 // 5.2.10 Aplazie kostní dřeně 17 // 5.2.11 Kongenitální dyserytropoéza 17 // 5.2.12 Léky a anémie 18 // 6 Anomálie genitálu/změny // genitálu 19 // 6.1 Úvod 19 // 6.2 Diferenciální diagnóza 19 // 6.2.1 Chlapci 19 // 6.2.2 Dívky 22 // 6.2.3 Poruchy pohlavního vývoje 23 // 7 Anomálie lebky 25 // 7.1 Úvod 25 // 7.2 Diferenciální diagnóza 25 // 7.2.1 Makrocefalie 25 // 7.2.2 Mikrocefalie 27 // 7.2.3 Kraniosynostózy 30 //
8 Anomálie pigmentu 31 // 8.1 Úvod 31 // 8.2 Diferenciální diagnóza 31 // 8.2.1 Hyperpigmentace 31 // 8.2.2 Depigmentace 32 // 8.2.3 Poikilodermie 33 // 9 Anomálie pupku/defekty // břišní stěny 35 // 9.1 Úvod 35 // 9.2 Diferenciální diagnóza 35 // 9.2.1 Anomálie a komplikace pupečníku 35 // 9.2.2 Anomálie/onemocnění pupku 35 // 9.2.3 Vlhký pupek 36 // 10 Anomálie skeletu/deformity // skeletu 37 // 10.1 Úvod 37 // 10.2 Diferenciální diagnóza 37 // 10.2.1 Hrudník, sternum, žebra 37 // 10.2.2 Hrudník, páteř 38 // 10.2.3 Hrudník: malformace klíčních kostí 38 // VIN // Obsah // 10.2.4 Anomálie skeletu v oblasti horních končetin 38 // 10.2.5 Anomálie skeletu v oblasti ruky 39 // 10.2.6 Skeletální anomálie v oblasti pánve a kyčlí 42 // 10.2.7 Anomálie skeletu v oblasti dolních končetin 43 // 10.2.8 Onemocnění s heterotopní tvorbou kostí 44 // 11 Anorexie 45 // 11.1 Úvod 45 // 11.2 Diferenciální diagnóza 45 // 11.2.1 Akutní anorexie 45 // 11.2.2 Chronická anorexie 45 // 12 Anosmie 47 // 12.1 Úvod 47 // 12.2 Diferenciální diagnóza 47 // 12.2.1 Vrozená anosmie 47 // 12.2.2 Získaná anosmie 47 // 13 Anurie (způsobená akutním nebo chronickým selháním ledvin) 49 // 13.1 Úvod 49 // 13.2 Diferenciální diagnóza 49 // 13.2.1 Akutní renální selhání 49 // 13.2.2 Chronické ledvinné selhání 52 // 14 Apnoe/zástava dýchání 53 // 14.1 Úvod 53 // 14.2 Diferenciální diagnóza 53 // 14.2.1 Centrální příčiny 53 // 14.2.2 Periferní příčiny 54 // 15 Ascites 56 // 15.1 Úvod 56 // 15.1.1 Patogeneze ascitu 56 // 15.2 Diferenciální diagnóza 56 // 15.2.1 Portální hypertenze 56 // 15.2.2 Hypoproteinemie - hypalbuminemie 56 // 15.2.3 Zánětlivé onemocnění s ascitem 56 // 15.2.4 Maligní procesy 57 // 15.2.5 Jiné etiologie 57 // 16 Ataxie 58 // 16.1 Úvod 58 // 16.2 Diferenciální diagnóza 58 // 16.2.1 Geneticky podmíněné ataxie 58 //
16.2.2 Geneticky nepodmíněné ataxie 59 // 17 Bolest břicha 61 // 17.1 Úvod 61 // 17.2 Diferenciální diagnóza 61 // 17.2.1 Akutní bolesti břicha 61 // 17.2.2 Chronické a recidivující bolesti břicha.64 // 18 Bolest hlavy 68 // 18.1 Úvod 68 // 18.2 Diferenciální diagnóza 68 // 18.2.1 Primární (idiopatické) cefalgie 68 // 18.2.2 Sekundární (symptomatické) bolesti hlavy 69 // 19 Bolest na hrudi 72 // 19.1 Úvod 72 // 19.2 Diferenciální diagnóza 72 // 19.2.1 Kardiovaskulární 72 // 19.2.2 Plicního a mediastinálního původu 74 // 19.2.3 Gastrointestinálního původu 75 // 19.2.4 Onkogenní (pleura,plíce,mediastinum) 75 // 19.2.5 Muskulární, osteogenní, neurogenní 75 // 20 Bolest kloubů/kostí 76 // 20.1 Úvod 76 // 20.2 Diferenciální diagnóza 76 // 20.2.1 Zánětlivé bolesti kloubů/kostí 76 // 20.2.2 Nezánětlivé bolesti kloubů/kostí 80 // 20.2.3 Artralgie 81 // 21 Bolest v krku 82 // 21.1 Úvod 82 // 21.2 Diferenciální diagnóza 82 // 21.2.1 Zánětlivé bolesti v krku 82 // 21.2.2 Nezánětlivé bolesti v krku 84 // 22 Bolest ucha/otalgie 85 // 22.1 Úvod 85 // 22.2 Diferenciální diagnóza 85 // 22.2.1 Infekčně zánětlivé příčiny 85 // 22.2.2 Nezánětlivé příčiny otalgie 87 // 23 Bolest varlat/otoky varlat 88 // 23.1 Úvod 88 // 23.2 Diferenciální diagnóza 88 // 23.2.1 Zánětlivé onemocnění 88 // 23.2.2 Nezánětlivé onemocnění 88 // 23.2.3 Nádory varlat 89 // 23.2.4 Benigní expanze 89 // 23.2.5 Další příčiny otoku varlat 89 // 23.2.6 Zvětšení obou varlat (makroorchidie).90 // 24 Bolest zad/juvenilní osteoporóza 91 // 24.1 Úvod 91 // 24.2 Diferenciální diagnóza 91 // 24.2.1 Zánětlivé příčiny 91 // 24.2.2 Nezánětlivé příčiny 92 // 24.2.3 Nádorová onemocnění a bolesti zad 92 // 24.2.4 Bolesti zad následkem osteoporózy // v dětském/pubertálním věku 92 //
25 Bradykardie 94 // 25.1 Úvod 94 // 25.2 Diferenciální diagnóza 94 // 25.2.1 Sinusová bradykardie 94 // 25.2.2 AV blok I 95 // 25.2.3 AV blok II (Mobitzův typ) a III 95 // 25.2.4 Jiné formy bradyarytmie 95 // 26 Cyanóza 96 // 26.1 Úvod 96 // 26.2 Diferenciální diagnóza 96 // 26.2.1 Centrální cyanóza 96 // 26.2.2 Periferní cyanóza 98 // 27 Dispozice k infekcím 99 // 27.1 Úvod 99 // 27.2 Diferenciální diagnóza 99 // 27.2.1 Primární imunodeficity 99 // 27.2.2 Sekundární imunodeficity 106 // 28 Dráždivost zvýšená 107 // 28.1 Úvod 107 // 28.2 Diferenciální diagnóza 107 // 28.2.1 Neobvykle pronikavý pláč („cerebrální pláč" - cry cerebrale, „pronikavý pláč" - high-pitched cry).107 // 28.2.2 Další příčiny (postihující různé věkové skupiny) 108 // 29 Dušnost/dyspnoe 109 // 29.1 Úvod 109 // 29.2 Diferenciální diagnóza 109 // 29.2.1 Novorozenecké období 109 // 29.2.2 Postnatální období 110 // 29.2.3 Postnatální období: chronická/recidivující dušnost 112 // 29.2.4 Intersticiální (parenchymatózní) plicní onemocnění dětského věku 113 // 29.2.5 Expanzivní procesy v oblasti pleury, plic a bránice 114 // 29.2.6 Expanzivní procesy v mediastinu 115 // 29.2.7 Kardiovaskulární příčiny dušnosti 115 // 29.2.8 Dušnost u postižení CNS nebo u neuromuskulárních onemocnění 115 // 30 Dysfagie/odynofagie, poruchy polykání/bolestivé polykání 117 // 30.1 Úvod 117 // 30.2 Diferenciální diagnóza 117 // 30.2.1 Organické příčiny 117 // 31 Edémy 119 // 31.1 Úvod 119 // 31.2 Diferenciální diagnóza 119 // 31.2.1 Vrozené edémy 119 // 31.2.2 Lokalizovaná tvorba edémů 119 // 31.2.3 Získanéedémy 119 // 32 Enuréza 122 // 32.1 Úvod 122 // 32.2 Diferenciální diagnóza 122 // 32.2.1 Monosymptomatická enuresis nocturna 122 //
33 Epistaxe, krvácení z nosu 124 // 33.1 Úvod 124 // 33.2 Diferenciální diagnóza 124 // 33.2.1 Lokální příčiny krvácení z nosu 124 // 33.2.2 Epistaxe jako symptom celkového // onemocnění 124 // 34 Erytémy 126 // 34.1 Úvod 126 // 34.2 Diferenciální diagnóza 126 // 34.2.1 Lokalizované erytémy 126 // 34.2.2 Generalizované erytémy 127 // 35 Exantémy/enantémy 129 // 35.1 Úvod 129 // 35.2 Diferenciální diagnóza (podle věku) 129 // 35.2.1 Exantémy novorozenců 129 // 35.2.2 Exantémy kojenců a menších dětí 130 // 35.2.3 Exantémy předškolního a školního věku 133 // 35.2.4 Jiné virové exantémy 133 // 35.2.5 Další bakteriálně podmíněné exantémy 133 // 35.2.6 Ekzémy způsobené plísněmi a epizoonózami 134 // 35.2.7 Různé exantémy (nejsou vázány na věk) 134 // 36 Hematurie 136 // 36.1 Úvod 136 // 36.2 Diferenciální diagnóza 136 // 36.2.1 Dysmorfní erytrocyty s proteinurií 136 // 36.2.2 Dysmorfní erytrocyturie bez proteinurie 139 // 36.2.3 Eumorfní erytrocyty při pozitivním nálezu na sonografii 140 // 36.2.4 Eumorfní erytrocyty při normálním // nálezu na sonografii 140 // 37 Hemoptoe/hemoptýza 142 // 37.1 Úvod 142 // 37.2 Diferenciální diagnóza 142 // 37.2.1 Krvácení z oblasti ORL 142 // 37.2.2 Krvácení z bronchů a trachey 142 // 37.2.3 Krvácení z plicního parenchymu 142 // 38 Hepatomegalie/hepatopatie 144 // 38.1 Úvod 144 // 38.2 Diferenciální diagnóza 144 // 38.2.1 Městnání 144 // 38.2.2 Zánětlivá onemocnění jater 144 // 38.2.3 Střádavé choroby 146 // 38.2.4 Další poruchy metabolismu 147 // 38.2.5 Metabolické poruchy glukoneogeneze 147 // 38.2.6 Mitochondriálníporuchyshepatopatií 147 // 38.2.7 Maligní infiltrace jater 147 // 38.2.8 Nemaligní jaterní léze 147 // 38.2.9 Pseudohepatomegalie 148 // 39 Horečka/sepse 149 // 39.1 Úvod 149 // 39.2 Diferenciální diagnóza 149 // 39.2.1 Infekční 149 // 39.2.2 Neinfekční 152 //
40 Hyperamonemie 155 // 40.1 Úvod 155 // 40.2 Diferenciální diagnóza 155 // 40.2.1 Vrozené poruchy cyklu močoviny 155 // 40.2.2 HHH syndrom (hyperamonemie-hyperornitinemie-homocitrulinurie) 155 // 40.2.3 Syndrom hyperinzulinismus-hyperamonemie 156 // 40.2.4 Přechodná hyperamonemie nedonošenců 156 // 40.2.5 Poruchy metabolismu organických kyselin 156 // 40.2.6 Intolerance bílkovin s lyzinurií 156 // 40.2.7 Poruchy energetického metabolismu 156 // 40.2.8 Poruchy oxidace mastných kyselin, resp. metabolismu karnitinu 156 // 40.2.9 Hyperamonemie u jaterních onemocnění 156 // 40.2.10 Léky, které mohou způsobit hyperamonemii 156 // 40.2.11 Další příčiny hyperamonemie 157 // 40.2.12 DD hyperamonemie v závislosti na laboratorních parametrech 157 // 41 Hyperhidróza 158 // 41.1 Úvod 158 // 41.2 Diferenciální diagnóza 158 // 41.2.1 Fyziologická hyperhidróza 158 // 41.2.2 Endokrinní poruchy/poruchy látkové výměny 158 // 41.2.3 Zánětlivá onemocnění 158 // 41.2.4 Nádory/hemoblastózy 158 // 41.2.5 Toxické účinky léků 158 // 41.2.6 Neurogenní/psychogenní příčiny 158 // 41.2.7 Kardiovaskulární příčiny 159 // 41.2.8 Jiné příčiny 159 // 42 Hyperkalcemie I60 // 42.1 Úvod 160 // 42.2 Diferenciální diagnóza 160 // 42.2.1 Zvýšená resorpce kalcia ve střevě 160 // 42.2.2 Zvýšená mobilizace kalcia z kostí 160 // 42.2.3 Inaktivační mutace v calcium sensing receptor genu (CASR gen; v ledvinách a příštítných tělískách) 161 // 42.2.4 Porucha vylučování kalcia do moči 162 // 42.2.5 Porucha ukládání kalcia do skeletu (porušená mineralizace) 162 // 42.2.6 Endokrinní poruchy a hyperkalcemie 162 // 42.2.7 Další příčiny hyperkalcemie 162 // 43 Hyperkalemie 163 // 43.1 Úvod 163 // 43.2 Diferenciální diagnóza 163 // 43.2.1 Endokrinní a metabolické příčiny 163 // 43.2.2 Podmíněná poruchou ledvin 164 // 43.2.3 Rozpad buněk 164 //
43.2.4 Poruchy distribuce kalia (z intracelulárního do extracelulárního kompartmentu) 164 // 43.2.5 Medikamentózně vyvolaná 164 // 44 Hypernatremie 165 // 44.1 Úvod 165 // 44.2 Diferenciální diagnóza 165 // 44.2.1 Hypernatremie 165 // 45 Hypertenze 167 // 45.1 Úvod 167 // 45.2 Diferenciální diagnóza 167 // 45.2.1 Primární (esenciální hypertenze) 167 // 45.2.2 Sekundární hypertenze 168 // 46 Hypoglykemle 172 // 46.1 Úvod 172 // 46.2 Diferenciální diagnóza 172 // 46.2.1 Novorozenecká hypoglykemie 172 // 46.2.2 Vrozené metabolické vady 173 // 46.2.3 Další metabolické poruchy spojené // s hypoglykemii 173 // 46.2.4 Organický hyperinzulinismus 174 // 46.2.5 Postprandiální hypoglykemie 174 // 46.2.6 Další příčiny hypoglykemie 174 // 46.2.7 Hypoglykemie a poruchy koagulace 175 // 46.2.8 Diferenciální diagnóza hypoglykemie ve spojení s parametry metabolismu .175 // 47 Hypohidróza/anhidróza 176 // 47.1 Úvod 176 // 47.2 Diferenciální diagnóza 176 // 47.2.1 Vrazený stav 176 // 47.2.2 Získané poruchy 176 // 48 Hypokalcemie 178 // 48.1 Úvod 178 // 48.2 Diferenciální diagnóza 178 // 48.2.1 Hypoparatyreoidismus 178 // 48.2.2 Další příčiny hypokalcemie 179 // 49 Hypokalemie // 49.1 Úvod 182 // 49.2 Diferenciální diagnóza 182 // 49.2.1 Akutní hypokalemie 182 // 49.2.2 Chronická hypokalemie 182 // 49.2.3 Chronická recidivující hypokalemie 184 // 50 Hypomagnezemie 185 // 50.1 Úvod 185 // 50.2 Diferenciální diagnóza 185 // 50.2.1 Vrozené hypomagnezemie 185 // 50.2.2 Dědičné hypomagnezemie 186 // 51 Hyponatremie 187 // 51.1 Úvod 187 // 51.2 Diferenciální diagnóza 187 // 51.2.1 Pseudohyponatremie 187 // 51.2.2 Pravá hyponatremie 187 // 52 Chrapot 189 // 52.1 Úvod 189 // 52.2 Diferenciální diagnóza 189 // 52.2.1 Akutní chrapot 189 // 52.2.2 Chronický chrapot 189 //
53 Ikterus/žloutenka 191 // 53.1 Úvod 191 // 53.2 Diferenciální diagnóza 191 // 53.2.1 Hemolytický ikterus // (nepřímá hyperbilirubinemie) 191 // 53.2.2 Hepatocelulární ikterus (poškozením hepatocytů) 193 // 53.2.3 Cholestatický ikterus 194 // 53.2.4 Geneticky podmíněné poruchy příjmu, ukládání nebo vylučování bilirubinu (bez poškození celistvosti hepatocytů) — 196 // 54 Kašel 197 // 54.1 Úvod 197 // 54.2 Diferenciální diagnóza 197 // 54.2.1 Akutní kašel 197 // 54.2.2 Chronický kašel 198 // 55 Krvácení do gastrointestinálního traktu 202 // 55.1 Úvod 202 // 55.2 Diferenciální diagnóza 202 // 55.2.1 Krvácení z horní části // gastrointestinálního traktu 202 // 55.2.2 Krvácení z dolní části // gastrointestinálního traktu 203 // 55.2.3 Hemateméza a meléna 203 // 55.2.4 Meléna 203 // 55.2.5 Hematochezie (čerstvá krev ve stolici) 204 // 55.2.6 Stolice charakteru malinového želé 204 // 56 Krvácivé stavy, krvácení 206 // 56.1 Úvod 206 // 56.2 Diferenciální diagnóza vrozených koagulopatií 206 // 56.2.1 Syndromy s koagulopatiemi 207 // 56.2.2 Získané koagulopatie 207 // 56.2.3 Krvácení z nedostatku vitaminu B 208 // 57 Křečové stavy 209 // 57.1 Úvod 209 // 57.2 Diferenciální diagnóza 209 // 57.2.1 Mozkové záchvaty, které nejsou zahrnuty pod symptomatickou nebo primární epilepsii 209 // 57.2.2 Symptomatické epileptické záchvaty na organickém podkladě 212 // 57.2.3 Epileptické záchvaty v užším slova smyslu (idiopatická epilepsie) 213 // 58 Leukocytóza 2i6 // 58.1 Úvod 216 // 58.2 Diferenciální diagnóza s převahou neutrofilů 216 // 58.2.1 Fyziologická leukocytóza 216 // 58.2.2 Patologická leukocytóza 216 // 58.3 Diferenciální diagnóza absolutní nebo relativní lymfocytózy 217 // 58.4 Diferenciální diagnóza eozinofilie 218 //
59 Leukopenie 219 // 59.1 Úvod 219 // 59.2 Diferenciální diagnóza 219 // 59.2.1 Neutropenie 219 // 59.2.2 Lymfopenie 221 // 60 Lymfadenopatie 222 // 60.1 Úvod 222 // 60.2 Diferenciální diagnóza 222 // 60.2.1 Lokalizovaná 222 // 60.2.2 Generalizovaná 223 // 61 Malý vzrůst 226 // 61.1 Úvod 226 // 61.2 Diferenciální diagnóza 226 // 61.2.1 Varianty normy 226 // 61.2.2 Endokrinní příčiny 226 // 61.2.3 Další onemocnění s menším vzrůstem 227 // 61.2.4 Malnutrice/chronická onemocnění s následným malým vzrůstem 228 // 61.2.5 Intrauterinní růstová retardace 229 // 61.2.6 Geneticky podmíněné/další syndromy // s malým vzrůstem 229 // 61.2.7 Osteochondrodysplazie 231 // 61.2.8 Malý vzrůst podmíněný poruchou // metabolismu 231 // 61.2.9 Další onemocnění 233 // 61.2.10 Malý vzrůst na podkladě farmakoterapie.. 233 // 61.2.11 Proporčně versus disproporčně malý // vzrůst 233 // 62 Meningismus/(encefalo-) meningitida 234 // 62.1 Úvod 234 // 62.2 Diferenciální diagnóza 234 // 62.2.1 Přímé dráždění mozkových blan, popř. kořenové dráždění 234 // 62.2.2 Nepřímé dráždění meningů 237 // 62.2.3 Onemocnění krční páteře, obratlových kloubů a krčních svalů 237 // 63 Meteorismus/nadýmání 238 // 63.1 Úvod 238 // 63.2 Diferenciální diagnóza 238 // 63.2.1 Aerofagie 238 // 63.2.2 Organické příčiny 238 // 63.2.3 Funkční příčiny 238 // 63.2.4 Ostatní příčiny 239 // 64 Mrtvice/apoplexie 240 // 64.1 Úvod 240 // 64.2 Diferenciální diagnóza 240 // 64.2.1 Trombózy, embolie, cévní spasmy CNS 240 // 64.2.2 Primární vaskulitidy s postižením CNS 242 // 64.2.3 Sekundární vaskulitidy s možným postižením CNS 242 // 65 Myalgie 243 // 65.1 Úvod 243 // 66 Nadměrný vzrůst 244 // 66.1 Úvod 244 // 66.2 Diferenciální diagnóza 244 // 66.2.1 Varianty normy 244 // 66.2.2 Endokrinní poruchy 244 //
66.2.3 Geneticky podmíněné choroby a chromozomální vady 244 // 66.2.4 Vrozený nadměrně vysoký vzrůst (vrozené vady spojené s nadměrným růstem) 245 // 66.2.5 Tranzientní nadměrně vysoký vzrůst 246 // 66.2.6 Parciálně velký vzrůst 246 // 67 Neprospívání/dystrofie 248 // 67.1 Úvod 248 // 67.2 Diferenciální diagnóza 248 // 67.2.1 Podvýživa způsobená protein-energetickou malnutricí 248 // 67.2.2 Malabsorpce, poruchy trávení 248 // 67.2.3 Dysfagie 248 // 67.2.4 Jiná chronická onemocnění 249 // 67.2.5 Syndromy 249 // 67.2.6 Problematické prostředí, psychické poruchy 249 // 68 Obezita 250 // 68.1 Úvod 250 // 68.2 Diferenciální diagnóza 251 // 68.2.1 Alimentární obezita 251 // 68.2.2 Genetika, syndromy 251 // 68.2.3 Endokrinní 252 // 68.2.4 Psychogenní 252 // 68.2.5 Jiné příčiny/léky 252 // 68.2.6 Chronický nedostatek spánku 252 // 68.2.7 Atypické rozložení tuku 252 // 69 Obrny 254 // 69.1 Úvod 254 // 69.2 Diferenciální diagnóza spastických // paréz 254 // 69.2.1 Neonatální/v raném dětství 254 // 69.2.2 Dětský věk/mladiství 255 // 69.3 Diferenciální diagnóza chabých paréz 257 // 69.3.1 Akutní centrální, chabé parézy 257 // 69.3.2 Infantilní cerebrální parézy (chabá forma) 257 // 69.3.3 Poruchy motorických neuronů předních rohů míšních 257 // 69.3.4 Poškození kořenů a plexů, mononeuritidy 258 // 69.3.5 Polyneuropatické parézy 258 // 69.3.6 Hereditární motoricko-senzorické neuropatie (HMSN) 258 // 69.3.7 Muskulární chabé parézy 259 // 69.4 Diferenciální diagnóza // psychogenních paréz 259 // 70 Oční onemocnění 260 // 70.1 Úvod 260 // 70.2 Diferenciální diagnóza 260 // 70.2.1 Spojivka 260 // 70.2.2 Slzné žlázy, slzné cesty 261 // 70.2.3 Otok víčka a orbity 261 // 70.2.4 Hypertelorismus 261 // 70.2.5 Hypotelorismus 262 // 70.2.6 Kolobom duhovky 262 // 70.2.7 Aniridie 262 //
70.2.8 Další změny duhovky 262 // 70.2.9 Šilhání/strabismus, amblyopie 263 // 70.2.10 Nystagmus 263 // 70.2.11 Modré skléry 263 // 70.2.12 Leukokorie 263 // 70.2.13 Zákal rohovky 264 // 70.2.14 Exoftalmus 264 // 70.2.15 Ptóza 264 // 70.2.16 Katarakta 265 // 70.2.17 Mrkání 265 // 71 Paréza nervus facialis 2?? // 71.1 Úvod 266 // 71.2 Diferenciální diagnóza 266 // 71.2.1 Zánětlivá 266 // 71.2.2 Nezánětlivé 267 // 72 Petechie 268 // 72.1 Úvod 268 // 72.2 Diferenciální diagnóza 268 // 72.2.1 Trombocytopenie 268 // 72.2.2 Trombocytopatie 271 // 72.2.3 Vazopatie 272 // 73 Podvýživa/protein-energetická malnutrice 273 // 73.1 Úvod 273 // 73.2 Diferenciální diagnóza 273 // 74 Polydipsie/polyurie 274 // 74.1 Úvod 274 // 74.2 Diferenciální diagnóza 274 // 74.2.1 Diabetes mellitus/inzulinová rezistence 274 // 74.2.2 Dědičné (monogenní) syndromy rezistence na inzulín 275 // 74.2.3 Renální príčiny polydipsie 277 // 74.2.4 Další příčiny polydipsie/polyurie 278 // 75 Polyglobulie, polycytemie 279 // 75.1 Úvod 279 // 75.2 Diferenciální diagnóza 279 // 75.2.1 Polyglobulie (erytrocytóza) 279 // 75.2.2 Polycytemie (polycythaemia vera) 280 // 76 Poruchy čití 281 // 76.1 Úvod 281 // 76.2 Diferenciální diagnóza 281 // 76.2.1 Periferní nervy 281 // 76.2.2 Zadní kořeny míšní 283 // 76.2.3 Zadní provazce míšní 283 // 76.2.4 Celá mícha 283 // 76.2.5 Tractus spinothalamicus 283 // 76.2.6 Mozkový kmen 283 // 76.2.7 Thalamus 283 // 76.2.8 Mozková kůra 283 // 77 Poruchy mikce/dysurie 285 // 77.1 Úvod 285 // 77.2 Diferenciální diagnóza 285 // 77.2.1 Mikční poruchy při patologii močového měchýře 285 // 77.2.2 Mikční poruchy při patologii uretry.285 // 77.2.3 Procesy v malé pánvi a v oblasti genitálu 287 // 78 Poruchy sluchu 288 // 78.1 Úvod 288 // 78.2 Diferenciální diagnóza 288 // 78.2.1 Poruchy vedení zvuku 288 // 78.2.2 Poruchy vnímání zvuku 289 //
79 Poruchy vědomí 292 // 79.1 Úvod 292 // 79.2 Diferenciální diagnóza 292 // 79.2.1 Poruchy vědomí primárně cerebrální // etiologie 292 // 79.2.2 Sekundární poškození mozku 295 // 79.2.3 Břišní onemocnění s poruchou vědomí 295 // 79.2.4 Intoxikace 295 // 79.2.5 Parasomnie 295 // 79.2.6 Psychiatrická onemocnění se změnou vědomí 295 // 80 Proteinurie 297 // 80.1 Úvod 297 // 80.2 Diferenciální diagnóza nefrotické proteinurie 297 // 80.2.1 Glomerulonefritidy 297 // 80.2.2 Syndromová onemocnění s FSGS 298 // 80.2.3 Další nemoci ledvin s nefrotickou proteinurií 298 // 80.2.4 Vaskulitidy, systémová onemocnění 298 // 80.2.5 Metabolické příčiny 298 // 80.2.6 Kardiovaskulární příčiny 299 // 80.2.7 Infekční příčiny (viry, bakterie a další) 299 // 80.2.8 Toxické příčiny a léky 299 // 81 Průjem 300 // 81.1 Úvod 300 // 81.2 Diferenciální diagnóza 300 // 81.2.1 Kongenitální průjmy 300 // 81.2.2 Získaná průjmovitá onemocnění 304 // 81.2.3 Častí bakteriální vyvolavatelé průjmovitých onemocnění 304 // 81.2.4 Neinfekční průjmovitá onemocnění 304 // 81.2.5 Další příčiny průjmovitých onemocnění 305 // 82 Puberta opožděná/pubertas tarda 307 // 82.1 Úvod 307 // 82.2 Diferenciální diagnóza 307 // 82.2.1 Varianta normy 307 // 82.2.2 Hypogonadotropní hypogonadismus 307 // 82.2.3 Hypergonadotropní hypogonadismus 308 // 83 Puberta předčasná/pubertas praecox 31? // 83.1 Úvod // 83.2 Diferenciální diagnóza 310 // 83.2.1 Varianty normy 310 // 83.2.2 Pubertas praecox vera 310 // 83.2.3 Izosexuální pseudopubertas praecox 311 // 83.2.4 Heterosexuální pseudopubertas // praecox 311 // 84 Pubertální gynekomastie 313 // 84.1 Úvod 313 // 84.2 Diferenciální diagnóza 313 // 85 Retardace mentální/opoždění mentálního vývoje // 85.1 Úvod 314 // 85.2 Diferenciální diagnóza 314 // 85.2.1 Exogenní příčiny 31? //
85.2.2 Genetické příčiny 315 // 85.2.3 Další endokrinologická a metabolická onemocnění s (případnou) mentální retardací 318 // 85.2.4 Další onemocnění s mentální retardací 319 // 85.2.5 Stereotypy, poruchy řeči, abnormality chování, vývojový regres 320 // 86 Snížená teplota/hypotermie 322 // 86.1 Úvod 322 // 86.2 Diferenciální diagnóza 322 // 86.2.1 Akutní hypotermie 322 // 86.2.2 Chronická hypotermie 322 // 87 Splenomegalie 323 // 87.1 Úvod 323 // 87.2 Diferenciální diagnóza 323 // 87.2.1 Akutní a chronické infekce 323 // 87.2.2 Hemoblastózy a lymforetikulární onemocnění 324 // 87.2.3 Hemolytické syndromy 324 // 87.2.4 Syndromy z městnání 324 // 87.2.5 Chronická zánětlivá neinfekční onemocnění 325 // 87.2.6 Autoimunitní syndromy se splenomegalií 325 // 87.2.7 Střádavá onemocnění 325 // 87.2.8 Primární onemocnění sleziny 325 // 87.2.9 Ostatní onemocnění se splenomegalií — 326 // 88 Stridor 327 // 88.1 Úvod 327 // 88.2 Diferenciální diagnóza 327 // 88.2.1 Akutní stridor 327 // 88.2.2 Chronický stridor 329 // 89 Svalová slabost 331 // 89.1 Svalové dystrofie 331 // 89.1.1 Úvod 331 // 89.1.2 Diferenciální diagnóza 331 // 89.2 Myopatie 332 // 89.2.1 Úvod 332 // 89.2.2 Diferenciální diagnóza 332 // 89.3 Svalové hypotonie 335 // 89.3.1 Úvod 335 // 89.3.2 Diferenciální diagnóza 335 // 89.4 Dermatomyozitida, polymyozitida 336 // 89.4.1 Úvod 336 // 89.4.2 Diferenciální diagnóza 336 // 90 Svědění/pruritus 338 // 90.1 Úvod 338 // 90.2 Diferenciální diagnóza 338 // 90.2.1 Primární poškození kůže 338 // 90.2.2 Systémová onemocnění 341 // 90.2.3 Svědění vyvolané léky 341 // 91 Synkopa/kolaps 342 // 91.1 Úvod 342 // 91.2 Diferenciální diagnóza 342 // 91.2.1 Vaskulární 342 // 91.2.2 Kardiální 342 // 91.2.3 Neurologické/psychiatrické 343 // 91.2.4 Medikamentózni, toxické 343 // 92.2.5 Šoku podobnobný stav po očkování 346 //
93 Tachykardie 347 // 93.1 Úvod 347 // 93.2 Diferenciální diagnóza 347 // 93.2.1 Supraventrikulární tachykardie // (tachykardie se štíhlými komorovými komplexy) 347 // 93.2.2 Komorové tachykardie 348 // 94 Tremor/třes 350 // 94.1 Úvod 350 // 94.2 Diferenciální diagnóza 350 // 94.2.1 Fyziologický tremor 350 // 94.2.2 Esenciální, popř. benigní familiární tremor 350 // 94.2.3 Onemocnění CNS s tremorem 350 // 94.2.4 Endokrinní a metabolický tremor 351 // 94.2.5 Tremor způsobený léky a toxickými vlivy 351 // 95 Únava/poruchy spánku 352 // 95.1 Úvod 352 // 95.2 Diferenciální diagnóza 352 // 95.2.1 Chronický spánkový deficit a s ním // související denní únava 352 // 95.2.2 Psychické příčiny únavy 352 // 95.2.3 Organické příčiny 352 // 95.2.4 Speciální klinické obrazy onemocnění (s poruchou spánku a příp. vyjádřenou denní únavou) 353 // 95.2.5 Medikamentózni a toxické příčiny abnormální únavy 354 // 96 Uropatie/nefropatie, vrozené 355 // 96.1 Úvod 355 // 96.2 Diferenciální diagnóza 355 // 97 Zácpa/obstipace 356 // 97.1 Úvod 356 // 97.2 Diferenciální diagnóza 356 // 97.2.1 Akutní obstipace 356 // 97.2.2 Chronická/recidivující obstipace 356 // 97.2.3 Anální/perigenitální příčiny obstipace_357 // 97.2.4 Obstipace při neuromuskulárních onemocněních, při aplaziích a atrofiích kolagenu 358 // 97.2.5 Obstipace z alimentárních příčin/nedostatku tekutin 359 //
97.2.6 Metabolické příčiny obstipace 359 // 97.2.7 Obstipace při abdominálních či pánevních tumorech 359 // 97.2.8 Obstipace na podkladě zúžení pánve 359 // 97.2.9 Obstipace při medikamentózné terapii/ intoxikaci 359 // 97.2.10 Psychogenní příčiny obstipace 359 // 98 Zápach/foetor 360 // 98.1 Úvod 360 // 98.2 Diferenciální diagnóza 360 // 98.2.1 Akutní foetor ex ore 360 // 98.2.2 Chronický foetor ex ore (halitóza) 360 // 98.2.3 Foetor z dýchacích cest 360 // 98.2.4 Hnisavý výtok z ucha 360 // 98.2.5 Nápadný zápach moče 360 // 98.2.6 Nápadný zápach stolice 361 // 98.2.7 Nápadný tělesný zápach, pocení 361 // 99 Závrať/vertigo 362 // 99.1 Úvod 362 // 99.2 Diferenciální diagnóza 362 // 99.2.1 Vestibulární závrať 362 // 99.2.2 Nonvestibulární vertigo 363 // 99.2.3 Závrať u interních/pediatrických // onemocnění 363 // 100 Zvracení 364 // 100.1 Úvod 364 // 100.2 Diferenciální diagnóza 364 // 100.2.1 Novorozenecké období 364 // 100.2.2 Kojenci a malé děti 366 // 100.2.3 Školní děti a mladiství 368 // 100.2.4 lleus/subileus 369 // Literatura 371 // Rejstřík 373

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC