Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Grada Publishing, 2015
112 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5571-7 (brožováno)
ISBN 978-80-247-5982-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5983-8 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 108-109, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001421192
Seznam použitých zkratek 8 // Předmluva 10 // Úvod 12 // 1 Základní pojmy 13 // 1.1 Rehabilitace 13 // 1.2 Kognitivní funkce 13 // 1.3 Paměť 13 // 1.4 Koncentrace 15 // 1.5 Pozornost 15 // 2 Příčiny vzniku kognitivního deficitu 16 // 3 Demence 17 // 3.1 Léčba demence 17 // 4 Delirantní stav neboli delirium 18 // 5 Organický psychosyndrom 20 // 6 Smysl rehabilitace kognitivních funkcí 22 // 7 Základní dělení přístupu ke kognitivní rehabilitaci 23 // 8 Zahájení rehabilitace kognitivních funkcí 24 // 9 Anamnéza pacienta 26 // 10 Spolupráce s rodinnými příslušníky, blízkými pacienta 29 // 11 Domény rehabilitace kognitivních funkcí 30 // 12 Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi 31 // 13 Obecná rehabilitace kognitivních funkcí 32 // 13.1 Doporučený postup pro výkon obecné rehabilitace kognitivních funkcí 32 // 13.2 Nároky na terapeuta a obecnou rehabilitaci kognitivních funkcí 33 // 13.3 Kazuistiky pacientů obecné rehabilitace kognitivních funkcí 35 // 13.3.1 Kazuistika 1 35 // 13.3.2 Kazuistika 2 36 // 14 Cílená rehabilitace kognitivních funkcí 39 // 14.1 Doporučený postup pro výkon cílené rehabilitace kognitivních funkcí 39 // 14.2 Addenbrookský kognitivní test-ACE-CZ 41 // 14.2.1 Postup pro testování stavu kognitivních funkcí pomocí ACE-CZ 41 // 14.2.2 Posouzení výsledků Addenbrookského kognitivního testu - ACE-CZ 46 // 14.3 Montrealský kognitivní test - MoCA-CZ 46 // 14.3.1 Postup pro testování stavu kognitivních funkcí pomocí MoCA-CZ 49 // 14.3.2 Posouzení výsledků Montrealského kognitivního testu - MoCA-CZ 49 // 14.4 Rozhodnutí o výběru testu pro posouzení stavu kognitivních funkcí 49 // 14.5 Nároky na terapeuta a cílenou rehabilitaci kognitivních funkcí 50 // 14.6 Respektování osobnosti pacienta 52 // 14.7 Poskytování nápovědy v rámci cílené rehabilitace kognitivních funkcí 53 //
14.8 Polemika - Jak mohu pacienta rehabilitovat v oblasti kognitivních funkcí, když sám neznám odpovědi na cvičení 54 // 14.9 Návod k cílené rehabilitaci jednotlivých kognitivních domén 56 // 14.9.1 Orientace 56 // 14.9.2 Zrakově-prostorové schopnosti 60 // 14.9.3 Pozornost 61 // 14.9.4 Řeč, slovní produkce 63 // 14.9.5 Pojmenování 65 // 14.9.6 Paměť (krátkodobá, dlouhodobá) 66 // 14.9.7 Exekutivní schopnosti 69 // 14.10 Kazuistiky pacientů cílené rehabilitace kognitivních funkcí 72 // 14.10.1 Kazuistika 3 72 // 14.10.2 Kazuistika 4 75 // 14.10.3 Kazuistika 5 79 // 14.11 Polemika - Proč nemohu opravit nesmyslné vyjádření pacienta?! Proč nemohu říct správnou odpověd? 85 // 15 Oslovování pacienta 88 // 16 Vhodné prostředí pro výkon rehabilitace kognitivních // funkcí 89 // 17 Vhodná doba pro poskytování rehabilitace kognitivních funkcí v praxi 90 // 18 Modifikace konceptů ošetřovatelské péče pro účely rehabilitace kognitivních funkcí 92 // 19 Ošetřovatelské koncepty modifikovatelné pro účely RHB kognitivních funkcí 94 // 19.1 Koncept Bazálni stimulace 94 // 19.1.1 Autobiografická anamnéza 94 // 19.1.2 Zklidňující somatická stimulace 95 // 19.1.3 Povzbuzující somatická stimulace 95 // 19.2 Polohování v konceptu Bazálni stimulace 95 // 19.3 Optická stimulace 96 // 19.4 Auditívni stimulace 96 // 19.5 Reminiscenční terapie 96 // 19.6 Biografie a autobiografie 97 // 20 Ukončení rehabilitace kognitivních funkcí 98 // 20.1 Nespolupráce ze strany pacienta 98 // 20.2 Uschopnění, zrehabilitování narušených kognitivních funkcí pacienta 101 // 20.3 Přeložení pacienta na jiné pracoviště při hospitalizaci ve stejném nemocničním zařízení 103 // 20.4 Propuštění pacienta do jiného zařízení, domácí péče 104 // Závěr 106 // Seznam literatury 108 // Rejstřík // Souhrn/Summary
cnb002753363

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC