Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Biografie
první vydání
Praha : MM Production, 2010
376 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-904556-0-3 (brožováno)
neurčený jazyk
Část. přeloženo?
Chronologický přehled
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 373-376
001421224
1. část: EGYPT -- I. Egypt obraz nebes a chrám celého vesmíru -- II. Egypt jako metafyzické posvátné území Sluneční tvořivý aspekt -- Řeka bohů -- Cyklus ročních období Orientace prostoru Čas -- Slunce jako kvalita času Sírius -- Nauka o cyklech -- III. Egyptská kosmogonie -- Boží Eneáde Velká Devítka -- IV. Manetho a seznamy králů Doba bohů a polobohů 18. dynastie -- V. Faraónská instituce Král faraón Solární alchymie Korunovace Královské jméno Heb sed -- Každodenní život faraóna Ceremonie ranní toalety Faraón = nejvyšší velekněz Faraón a příbytky bohů Soukromý život faraóna Faraónova smrt -- Mumifikace a příbytky věčnosti -- VI. Kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře Další egyptské královské zádušní a magické texty -- Jiný pohled na Knihu mrtvých -- VII. Duchovní cesta ve starověkém Egyptě Ka -- Ba Ach -- Solární princip znovuzrození -- VIII. Magie ve starověkém Egyptě -- Vztah náboženství a magie v historickém kontextu -- Co je vlastně magie? -- Heka = magická moc -- Písaři Domu života -- Magie a její aktivace -- Posvátný mantrický jazyk -- IX. Astronomie ve starověkém Egyptě -- X. Život žen faraónského Egypta -- XI. Léčení ve starověkém Egyptě -- XII. Jazyk starověkých Egypťanů -- 2. část: PŘEDAMARNSKÉ OBDOBÍ -- XIII. Historie -- Náboženství a vzestup moci kněží boha Amona -- Nástup slunečního kultu -- Umění -- Egyptská
města -- Administrativní aparát za 18. dynastie Egyptská armáda a válečná tažení faraónů Zahraniční politika Slovem a písmem -- XIV. Linie Achnatonovy rodiny Thutmose IV Thutmose IV a Aton -- fuj a a Cuje -- fuj a = biblický Josef? -- Amenhotep III -- Náboženství za vlády Amenhotepa III. Architektura za vlády Amenhotepa III. Zahraniční politika Amenhotepa III. Vnitřní politika Amenhotepa III. Zbožštění Amenhotepa III. Amenhotep III. a Teje Teje -- Hrobka KV 55 poprvé Co víme o Teje? Zbožštění Teje -- Palác Malkata -- Tajemství kolem prince Thutmose -- Zádušní chrám Amenhotepa III. a místo jeho posledního -- odpočinku -- 3. část ACHNATON A NEFERTITI -- XV. Achnaton -- Narození a dětství prince Amenhotepa Výchova budoucího faraóna Korunovace mladého Amenhotepa Amenhotep III. a Amenhotep IV. / Achnaton Amenhotep IV (Achnaton) a Teje Náboženství na konci vlády Amenhotepa III. a na počátku vlády jeho syna Achnatonova fyziognomie -- XVI. Víra v Atona -- Vláda nového faraóna a počátky odklonu od tradice -- Heb sed královské oslavy jubilea -- Faraónova jména -- Amenhotep IV -- Achnaton -- Královský charakter solárního kultu -- XVII. Architektura v počátcích Achnatonovy vlády Sluneční chrámy -- Atonovy chrámy v Karnaku -- XVIII. Kult jediného boha Prorok a mystik -- Duchovní svět = nejvyšší egyptská hodnota Anch em maat -- XIX. Sídlo božského světla Amarnské období Ach a achet -- Nové sídelní
město: Achetaton Zářící obzor Atonův Hraniční stély -- Skrytý význam hraničních stél Přehled hraničních stél Achnatonův chrám kosmu Členění města -- Posvátným územím od severu k jihu Řemesla a služby v Achetatonu Achetatonské pohřebiště -- XX. Královská rodina -- Děti Achnatona a Nefertiti -- Meritaton jako nová velká královská manželka -- XXI. Nefertiti, přicházející kráska Velká královská manželka Nefertiti další Atonův prorok Nefertiti jako bohyně -- Nefertiti mizí v 12. roce Achnatonovy vlády Nefertiti faraónem spoluvládcem Nefertiti jako faraón Smenchkare Smrt Nefertiti / Smenchkarea -- XXII. Kija, další žena Achnatona Tutanchaton, dítě Achnatona a Kije -- XXIII. Nové náboženství = náboženství Světla a Lásky Každodenní vzkříšení Atona -- Tvořivá manifestace Atona Umění v náboženství a v běžném životě XXIV Achnatonovo básnické dílo: Hymnus k bohu Atonovi Malý chvalozpěv na Atona Velký chvalozpěv na Atona -- XXV. Sluneční věda „Sedm hladových let" Ipuverův papyrus Tuliho papyrus Rotující sluneční kotouč Symbolické umění a Slunce Nahota na královském dvoře -- XXVI. Výkonná moc v Achetatonu -- XXVII. Zákon a spravedlnost Faraón nejvyšší soudce -- Vezír jako vykonavatel spravedlnosti Urovnání sporů Medžajové policejní oddíly Tresty -- XXVIII. Královská korespondence -- XXIX. 8-12. rok Achnatonovy vlády Faraónova obnovená přísaha 9. rok vlády
-- 12. rok vlády -- XXX. 13-17 rok Achnatonovy vlády Mor -- Zahraniční politika a vztahy s vazalskými zeměmi -- XXXI. Přípravy pro věčnost Královská hrobka v Achetatonu Hrobka Amenhotepa II. Hrobka KV 55 podruhé -- XXXII. Zánik Achetatonu -- 4. část NÁVRAT K ORTODOXII -- XXXIII. Princ Tutanchaton, pozdější faraón Tutanchamon Restaurační stéla -- Záhadné papyry -- Tutanchamon, Aton a Achnaton -- Tutanchamonova smrt -- Tutanchamonova hrobka KV 62: úchvatný -- poklad Achnatona a Nefertiti -- Anchesen(pa)amon -- Aje -- Haremheb -- XXXIV. Slunce zapadá za horizont Nečistí -- Cheru zmizelý -- 5. část: PŘEDKRISTOVSKÁ ENERGIE SVĚTLA A LÁSKY -- XXXV. Achnaton coby předkristovská energie Světla a Lásky Achnaton a Mojžíš -- Achnaton a židovská mystika -- Achnaton a Knihy Mojžíšovy -- Nag Hammádí tajemství papyrových kodexů -- Byl Achnaton kacířem? -- 6. část: ACHNATONŮV ODKAZ -- XXXVI. Achnatonův odkaz -- Názory na Achnatona -- V co Achnaton skutečně věřil? -- Umělecký odkaz -- Filozofie přírody -- Vizionářský odkaz -- Achnatonův odkaz v křesťanských rituálech -- 7. část: ODKRÝVÁNÍ ACHETATONU -- XXXVII. Archeologické výzkumy v Amarně
(OCoLC)607527503
cnb002030578

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC